SCIRESCO

SCIRESCO | univerzitní vědecké konference na jednom místě...

univerzitní konference | vědecké workshopy

English   CZ

MENU

V databázi SCIRESCO je aktuálně

150 aktivních pozvánek na vědecká

odborná setkání.

ČASOVĚ NEJBLIŽŠÍ KONFERENCE

Conference Invitation

International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers 2018

  • Dec 17-21, 2018
  • Interdisciplinary Scientific Conference for PhD students and assistants
  • Call For Papers

 

Detail konference

Detail vyhledané konference: zobrazit všechny konference v databázi SCIRESCO

DETAIL KONFERENCE

České vysoké učení technické v Praze

NaNS 2018 - Moderní materiály a technologie ve stavebnictví

Dovolujeme si Vás pozvat na šestý ročník studentské vědecké konference NaNS 2018 - Moderní materiály a technologie ve stavebnictví, která se bude konat 13. 6. 2018 v prostorách FSv ČVUT v Praze. Původní originální příspěvky v anglickém jazyce budou poslány do zahraničního recenzovaného časopisu a snahou organizátorů bude, aby byly zařazeny do databáze SCOPUS nebo WoS.

Témata konference:
Nanomateriály a nanotechnologie
Současné a inovativní materiály a technologie ve stavebnictví
Degradace stavebních materiálů
Materiálové charakteristiky stavebních materiálů
Modely fyzikálně technických parametrů staveb
Případová studie na téma Moderní materiály a technologie ve stavebnictví

Veškeré podrobnosti jsou v přiložené pozvánce. V případě jakýkoliv dotazů nás kontaktujte nejlépe prostřednictvím mailu marie.sokolova@fsv.cvut.cz

Pořadatel:

České vysoké učení technické v Praze

Místo konání:

Praha 6, Czech Republic

Termín konání:

13.06.2018 - 13.06.2018

Záštita:

Katedra konstrukcí pozemních staveb
Centrum pro nanotechnologie ve stavebnictví FSv ČVUT v Praze
Společná laboratoř nanotechnologií polymerních nanovláken FZÚ AV ČR a FSv ČVUT

Kontakt:

marie.sokolova@fsv.cvut.cz

Oborové zaměření konference:

Stavebnictví

Parametry konference:

vědecká
doktorandská
více jednacích jazyků
příjem příspěvků
sborník s ISBN po ukončení
kooperující journaly, indexace


Přidáno dne: 06. dubna 2018 v 08:34

Kategorie:

Stavebnictví, České vysoké učení technické v Praze, 13. června 2018