SCIRESCO

SCIRESCO | univerzitní vědecké konference na jednom místě...

univerzitní konference | vědecké workshopy

English   CZ

MENU

V databázi SCIRESCO je aktuálně

172 aktivních pozvánek na vědecká

odborná setkání.

ČASOVĚ NEJBLIŽŠÍ KONFERENCE

Conference Invitation

QUAERE 2019

  • June 24 - 28, 2019
  • Interdisciplinary Scientific Conference for PhD students and assistants
  • Call For Papers

 

Detail konference

Detail vyhledané konference: zobrazit všechny konference v databázi SCIRESCO

DETAIL KONFERENCE

Univerzita Palackého v Olomouci

PhD existence česko-slovenská psychologická konference (nejen) o doktorandech a pro doktorandy

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
ve dnech 21. a 22. ledna 2019 se v historickém univerzitním městě Olomouc uskuteční další,
tentokrát již devátý, ročník konference (nejen) o doktorandech a pro doktorandy zvané PhD
Existence. Tento rok se budeme zabývat tématem Tělo a mysl, protože při doktorském studiu
bychom neměli, slovy sira Kennetha Robinsona, zapomínat na to, že tělo není pouhým dopravním
prostředkem pro hlavu. Tělo a mysl jsou si vzájemnými partnery, a zvláště v psychologii tento fakt
v různých obměnách zaznívá velmi často (někdy z oblasti psychosomatických přístupů, jindy třeba
z oblasti psychofyziologických výzkumů).
Rádi bychom Vás tímto pozvali k aktivní účasti formou ústního příspěvku, workshopu nebo
posteru. Podmínky pro příspěvky jsou uvedeny na webu PhD Existence pod záložkou Registrace.
Jako každý rok budeme usilovat o indexaci sborníku z konference ve Web of Science (v čemž jsme
doposud byli úspěšní), čímž Váš příspěvek může získat také ohlas přesahující pouhé vystoupení na
konferenci.
Pokud byste se rádi zúčastnili konference pasivně, i tak Vás v Olomouci rádi uvidíme. PhD
Existence představuje mnohými vítanou pravidelnou příležitost setkávat se s kolegy z akademické
sféry i z oblastí psychologické praxe, a tak Vám i pasivní účast může mnohé nabídnout.
Těšíme se na Vás!

Pořadatel:

Univerzita Palackého v Olomouci

Místo konání:

Olomouc, Czech Republic

Termín konání:

21.01.2019 - 22.01.2019

Záštita:

prof. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc.
děkan Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Doc. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D.
vedoucí Katedry psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Partneři konference:

Portál, UpAir, Město Olomouc, Olomoucký kraj

Kontakt:

eva.maierova@upol.cz

Web konference:

https://phdexistence.cz/

Oborové zaměření konference:

Psychologie

Parametry konference:

vědecká
mezinárodní
doktorandská
více jednacích jazyků
sborník s ISBN po ukončení
recenzovaný sborník
vybrané příspěvky budou dále zveřejněny
účastnický poplatek
kooperující journaly, indexace


Přidáno dne: 19. srpna 2018 v 20:03

Kategorie:

Psychologie, Univerzita Palackého v Olomouci, 21. ledna 2019