SCIRESCO

SCIRESCO | scientific university conferences in one place…

university conferences | scientific workshops

English   CZ

MENU

The SCIRESCO database has collected

185 invitations of scientific events,

conferences, workshops.

TIME-NEAREST CONFERENCE

Conference Invitation

QUAERE 2019

  • June 24 - 28, 2019
  • Interdisciplinary Scientific Conference for PhD students and assistants
  • Call For Papers

 

Detail konference

Detail vyhledané konference: zobrazit všechny konference v databázi SCIRESCO

DETAIL OF THE CONFERENCE

Univerzita Palackého v Olomouci

PhD existence česko-slovenská psychologická konference (nejen) o doktorandech a pro doktorandy

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
ve dnech 21. a 22. ledna 2019 se v historickém univerzitním městě Olomouc uskuteční další,
tentokrát již devátý, ročník konference (nejen) o doktorandech a pro doktorandy zvané PhD
Existence. Tento rok se budeme zabývat tématem Tělo a mysl, protože při doktorském studiu
bychom neměli, slovy sira Kennetha Robinsona, zapomínat na to, že tělo není pouhým dopravním
prostředkem pro hlavu. Tělo a mysl jsou si vzájemnými partnery, a zvláště v psychologii tento fakt
v různých obměnách zaznívá velmi často (někdy z oblasti psychosomatických přístupů, jindy třeba
z oblasti psychofyziologických výzkumů).
Rádi bychom Vás tímto pozvali k aktivní účasti formou ústního příspěvku, workshopu nebo
posteru. Podmínky pro příspěvky jsou uvedeny na webu PhD Existence pod záložkou Registrace.
Jako každý rok budeme usilovat o indexaci sborníku z konference ve Web of Science (v čemž jsme
doposud byli úspěšní), čímž Váš příspěvek může získat také ohlas přesahující pouhé vystoupení na
konferenci.
Pokud byste se rádi zúčastnili konference pasivně, i tak Vás v Olomouci rádi uvidíme. PhD
Existence představuje mnohými vítanou pravidelnou příležitost setkávat se s kolegy z akademické
sféry i z oblastí psychologické praxe, a tak Vám i pasivní účast může mnohé nabídnout.
Těšíme se na Vás!

Main organise:

Univerzita Palackého v Olomouci

Town where the conference is held:

Olomouc, Czech Republic

Dates:

21.01.2019 - 22.01.2019

Conference patronage:

prof. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc.
děkan Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Doc. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D.
vedoucí Katedry psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Conference partners:

Portál, UpAir, Město Olomouc, Olomoucký kraj

Contact:

eva.maierova@upol.cz

Conference web:

https://phdexistence.cz/

Subject specialisation of the conference:

Psychology

Parameters of the conference:

scientific
international
for Ph.D. students
multiple languages of negotiation
volume with ISBN after termination
reviewed volume
collected papers will be further published
attendance fee
cooperating journals, papers indexation


Added on: 19. August 2018 v 20:03

Category:

Psychology, Univerzita Palackého v Olomouci, January 21, 2019