SCIRESCO

SCIRESCO | univerzitní vědecké konference na jednom místě...

univerzitní konference | vědecké workshopy

English   CZ

MENU

V databázi SCIRESCO je aktuálně

135 aktivních pozvánek na vědecká

odborná setkání.

ČASOVĚ NEJBLIŽŠÍ KONFERENCE

Conference Invitation

International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers 2018

  • Dec 17-21, 2018
  • Interdisciplinary Scientific Conference for PhD students and assistants
  • Call For Papers

 

Detail konference

Detail vyhledané konference: zobrazit všechny konference v databázi SCIRESCO

DETAIL KONFERENCE

Institut geoinformatiky, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

GIS Ostrava 2018 - GIS pro podporu bezpečnosti a krizového řízení

Většina z nás bude souhlasit, že svět, ve kterém žijeme, není bezpečný a že nás ohrožuje řada problémů od globálních po těch s lokálními rozměry, přírodního původu i antropogenních, útočících na naše zdraví či dokonce život, majetek, prostředí či „pouze“ civilizační vymoženosti jako jsou naše data, dodávky elektřiny či přístup k internetu. Nezřídka se události kumulují a vytváří tak ještě vyšší tlak na společnost i jedince. Jsme svědky přírodních a sociálních hrozeb v nedávné minulosti nebývalých rozměrů a není na místě neodůvodněný optimismus, že nás se to netýká. Současně je však potřeba rozvíjet systémy pro prevenci, kontrolu a represi patogenních jevů ve společnosti a rovněž prostředky a metody pro posilování vnější bezpečnosti.

Z podstaty geografických informačních systémů a jiných geoinformačních technologií vyplývá jejich mimořádná role při monitoringu, přípravě na tato ohrožení a včasné varování, při řízení operací i následném odstraňování či zmírňování následků, při řešení bezpečnostních problémů a v boji s kriminalitou. Nové družicové mise, rozšiřování použití dronů a autonomních vozidel, aktivních i pasivních senzorových sítí či využití sociálních sítí jako zdroje informací přináší pro GIS nebývalé možnosti, jak rychle získávat potřebné komplexní informace, kombinovat je, analyzovat a využívat pro podporu rozhodování. Schopnosti modelování, simulací a predikcí umožňují připravovat stále dokonalejší scénáře pro řešení jednotlivých situací a současně díky rostoucímu výkonu a mobilním řešením je mít k dispozici rychleji a efektivněji.

Vzhledem k různorodosti příčin ohrožení, různorodosti prostředí a ohrožených subjektů, v různorodosti jejich možných kombinací chceme poskytnout široké spektrum témat, které dovolí se seznámit se současnými možnostmi a problémy využití GIS a geoinformačních technologií při krizovém plánování, analýzách rizik, tvorbě krizových scénářů a map, řešení krizových situací, mapování přírodních i antropogenních rizik, navrhování a rozmísťování objektů, sil a prostředků, přípravě a realizaci systémů včasného varování, monitorování dynamického pohybu obyvatelstva, modelování a simulacím šíření nebezpečných látek i ohrožujících dynamických jevů, analýzách a predikcích kriminality, přípravě a realizaci bezpečnostních opatření, součinnosti složek integrovaných záchranných systémů a složek krizového řízení až po efektivní metody vizualizace.

Současně konference nabízí prostor i pro další témata, kde je možné prezentovat nové výsledky rozvoje geoinformační infrastruktury, úspěšných aplikací geoinformačních technologií či zajímavé výsledky výzkumu v oblasti geoinformační vědy a technologií.

Přijměte naše pozvání do Ostravy, přijeďte naslouchat, prezentovat a diskutovat nad aktuálními tématy.

Pořadatel:

Institut geoinformatiky, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Místo konání:

Ostrava, Czech Republic

Termín konání:

21.03.2018 - 23.03.2018

Záštita:

CAGI - Česká asociace pro geoinformace
ČKS - Česká kartografická společnost

Partneři konference:

GISportal.cz
GaKO - Geodetický a kartografický obzor

Kontakt:

GIS Ostrava 2018
Institut geoinformatiky
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 15
708 33 Ostrava-Poruba

gisostrava@vsb.cz

Web konference:

http://gis.vsb.cz/gisostrava/cz/

Oborové zaměření konference:

Bezpečnost, krizové řízení, Doprava, Geografie, Informatika, informační technologie, Nauky o zemi

Parametry konference:

vědecká
mezinárodní
vědecký a programový výbor
příjem příspěvků
sborník s ISBN po ukončení
účastnický poplatek


Přidáno dne: 18. ledna 2018 v 09:38

Kategorie:

Bezpečnost, krizové řízení, Doprava, Geografie, Informatika, informační technologie, Nauky o zemi, Institut geoinformatiky, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 21. března 2018