SCIRESCO

SCIRESCO | univerzitní vědecké konference na jednom místě...

univerzitní konference | vědecké workshopy

English   CZ

MENU

V databázi SCIRESCO je aktuálně

214 aktivních pozvánek na vědecká

odborná setkání.

ČASOVĚ NEJBLIŽŠÍ KONFERENCE

Conference Invitation

QUAERE 2019

 • June 24 - 28, 2019
 • Interdisciplinary Scientific Conference for PhD students and assistants
 • Call For Papers

 

SCIRESCO journal

Vážené kolegyně, vážení kolegové a pořadatelé vědeckých konferencí,

s ohledem na naši dlouhodobou podporu práce se souhrnnými konferenčními výstupy jsme se za pomoci domácích i zahraničních akademických pracovišť rozhodli o založení popularizačního vědeckého časopisu GRANT journal, jehož smyslem je podpora přenosu vědeckých informací a poznatků.

GRANT journal s vlastním ISSN obsahuje veškeré parametry pro naplňování povinné publicity konferenčních setkání a měl by umožnit především pořadatelům, resp. organizačním výborům, rozšíření záběru potenciálních účastníků o dané odborné setkání v navazujících ročnících.

Hlavním záměrem journalu je zveřejňování: 
 • souhrnných zpráv o konaných univerzitních vědeckých konferencích,
 • výstupů odborných vědeckých setkání,
 • nejlepších příspěvků konferencí,
 • přehledových statí,
 • výsledků akademických workshopů a kolokvií,
 • pozvánek na nové ročníky,
 • záměrů networkingu akademické obce.

Časopis není nikterak oborově vyhraněn, kdy je však pro příjem textu stěžejní naplnění požadavku odbornosti a vědeckého pozadí publikovaného textu. Jsou přijímány česky, slovensky a anglicky psané příspěvky.

Budeme rádi, pokud se na utváření tohoto časopisu budete spolupodílet jak formou zaslání příspěvku journalu, tak i vlastními doporučeními a účastí v radě journalu, které je otevřeno pro fyzické osoby i vědecká pracoviště (fakulty, katedry, ústavy).

S jakýmikoli dotazy se na nás neváhejte obrátit.

Podpořme společně práci s výsledky vědeckých setkání, informujte o závěrech Vašeho odborného setkání!

realizační tým
www.vedeckekonference.cz

Texty k publikování, dotazy, zájem o spolupráci směřujte na: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .


   SCIRESCO journal
 • buďte informováni o elektronických konferencích
 • konkrétní konference, oborová zaměření
 • přihlaste se k odběru pozvánek emailem - zde

NOVĚ VLOŽENÉ POZVÁNKY

ARA Asia Research Association

2020 ISBENS International Symposium on Engineering and Technology Innovation

Along with the fast development of climate change issues, environmental awareness, and consensus in environmental sustainability, we should effort in pursuing sustainable development as well as its outlook on the future. As part of the same planet, it is the responsibility of each individual and nation to protect the global environment. Aiming to change to a more eco-friendly lifestyle, we design several topics that could be developed according to innovation context based on the participant’s idea. Topics ◆ Materials Engineering ◆ Control Engineering ◆ Mechatronic and Robotics Engineering ◆ Industry 4.0 & Automation Engineering ◆ Electrical & Electronic Engineering ◆ Nanotechnology ◆ Optical Engineering ◆ Environmental, Food, Health Science &Technology ◆ Chemical & Biomedical Engineering ◆ Innovation Management ◆ Computer & Information Engineering ◆ Other Engineering and Technology related topics ◆ Green Technology & Civil Engineering

Termín konání:

23.06.2020 - 25.06.2020

Kategorie: Elektrotechnika, Energetika, Informatika, informační technologie, Mechatronika, Nauky o zemi, Chemie, Biovědy, ARA Asia Research Association, 23. června 2020

Larix Conferences

3rd International Conference on Brain Disorders & Neurodegeneration

Neuroscience 2020 is the premier event that brings together a unique and International mix of experts, researchers and medical practitioners both from academia and industry across the globe to exchange their knowledge, experience and research innovations in Brain Disorders & Neurodegeneration.

Termín konání:

21.04.2020 - 22.04.2020

Kategorie: Larix Conferences, 21. dubna 2020

scientific federation

5th World Congress and Expo on Traditional & Alternative Medicine

Traditional medicine also known as indigenous or folk medicine comprises medical aspects of traditional knowledge that developed over generations within various societies before the era of modern medicine. The World Health Organization defines traditional medicine as "the sum total of the knowledge, skills, and practices based on the theories, beliefs, and experiences indigenous to different cultures, whether explicable or not, used in the maintenance of health as well as in the prevention, diagnosis, improvement or treatment of physical and mental illness. In some Asian and African countries, up to 80% of the population relies on traditional medicine for their primary health care needs. When adopted outside of its traditional culture, traditional medicine is often called alternative medicine. Practices known as traditional medicines include Ayurveda, Siddha medicine, Unani, ancient Iranian medicine, Iranian (Persian), Islamic medicine, traditional Chinese medicine, traditional Korean medicine, acupuncture, Muti, Ifa, and traditional African medicine. Core disciplines which study traditional medicine include herbalism, ethnomedicine, ethnobotany, and medical anthropology.

Termín konání:

25.06.2020 - 26.06.2020

Kategorie: Lékařství, zdravotnictví, scientific federation, 25. června 2020

 Conference Series LLC Ltd

6th Global Summit & Expo on Laser Optics and Photonics

With the successful journey of 5th Global Summit & Expo on Laser Optics and Photonics 2019 conference conducted in Dubai, UAE. Scientific Federation planned to continue its 6th Global Summit & Expo on Laser Optics and Photonics in Miami, USA during April 13-14, 2020. Scientific Federation conducting a Forum of 6th Global Summit & Expo on Laser Optics and Photonics. A Consortium which has given a vast contribution to the world in terms of organizing several conferences, having a program involving highly qualified people from all around the world to share a Tremendous knowledge by taking an active part in the presentations, Talks, Workshops and Exhibitions.

Termín konání:

13.04.2020 - 14.04.2020

Kategorie: Fyzika a matematika, Conference Series LLC Ltd, 13. dubna 2020

Ageing Research 2020 Team

10th International conference on Ageing Research and Geriatric Medicine

Ageing Research 2020 Team is pleased to announce that our upcoming “10th International conference on Ageing Research and Geriatric Medicine " will Take place April 22-23, 2020 at Berlin, Germany. Ageing and Geriatric Medicine conference aims to bring together leading academic scientists, researchers and research scholars to exchange and share their experiences and research results about all aspects of Ageing, Gerontology and Geriatric Medicine.

Termín konání:

22.04.2020 - 23.04.2020

Kategorie: Psychologie, Biovědy, Ageing Research 2020 Team, 22. dubna 2020