SCIRESCO

SCIRESCO | univerzitní vědecké konference na jednom místě...

univerzitní konference | vědecké workshopy

English   CZ

MENU

V databázi SCIRESCO je aktuálně

150 aktivních pozvánek na vědecká

odborná setkání.

ČASOVĚ NEJBLIŽŠÍ KONFERENCE

Conference Invitation

International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers 2018

 • Dec 17-21, 2018
 • Interdisciplinary Scientific Conference for PhD students and assistants
 • Call For Papers

 

SCIRESCO journal

Vážené kolegyně, vážení kolegové a pořadatelé vědeckých konferencí,

s ohledem na naši dlouhodobou podporu práce se souhrnnými konferenčními výstupy jsme se za pomoci domácích i zahraničních akademických pracovišť rozhodli o založení popularizačního vědeckého časopisu GRANT journal, jehož smyslem je podpora přenosu vědeckých informací a poznatků.

GRANT journal s vlastním ISSN obsahuje veškeré parametry pro naplňování povinné publicity konferenčních setkání a měl by umožnit především pořadatelům, resp. organizačním výborům, rozšíření záběru potenciálních účastníků o dané odborné setkání v navazujících ročnících.

Hlavním záměrem journalu je zveřejňování: 
 • souhrnných zpráv o konaných univerzitních vědeckých konferencích,
 • výstupů odborných vědeckých setkání,
 • nejlepších příspěvků konferencí,
 • přehledových statí,
 • výsledků akademických workshopů a kolokvií,
 • pozvánek na nové ročníky,
 • záměrů networkingu akademické obce.

Časopis není nikterak oborově vyhraněn, kdy je však pro příjem textu stěžejní naplnění požadavku odbornosti a vědeckého pozadí publikovaného textu. Jsou přijímány česky, slovensky a anglicky psané příspěvky.

Budeme rádi, pokud se na utváření tohoto časopisu budete spolupodílet jak formou zaslání příspěvku journalu, tak i vlastními doporučeními a účastí v radě journalu, které je otevřeno pro fyzické osoby i vědecká pracoviště (fakulty, katedry, ústavy).

S jakýmikoli dotazy se na nás neváhejte obrátit.

Podpořme společně práci s výsledky vědeckých setkání, informujte o závěrech Vašeho odborného setkání!

realizační tým
www.vedeckekonference.cz

Texty k publikování, dotazy, zájem o spolupráci směřujte na: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .


   SCIRESCO journal
 • buďte informováni o elektronických konferencích
 • konkrétní konference, oborová zaměření
 • přihlaste se k odběru pozvánek emailem - zde

NOVĚ VLOŽENÉ POZVÁNKY

 Conference Series LLC Ltd

14th Annual Conference on Dementia and Alzheimer's Disease

Greetings from Dementia Conference 2019! It is with great pleasure that we welcome you to participate in the13th Annual Conference on Dementia and Alzheimer's Disease. Dementia Conference 2019 is going to be held in Johannesburg, South Africa during September 19-20, 2019. Dementia Conference 2019 is designed to provide divergent and prevailing education that will gather Dementia professionals’ familiar of the issues affecting the advancements, applications, and innovations in the field of neuroscience. Undoubtedly the participant at this Dementia Conference 2019 conference will be able to exchange with the best experts in the specialty and will return home with extensive knowledge.

Termín konání:

19.09.2019 - 20.09.2019

Kategorie: Lékařství, zdravotnictví, Conference Series LLC Ltd, 19. září 2019

 Conference Series LLC Ltd

Termín konání:

08.04.2019 - 08.04.2019

Kategorie: Lékařství, zdravotnictví, Conference Series LLC Ltd, 08. dubna 2019

Allied Academies

12th International conference on Allergy, Immunology & Rheumatology

Here we propose a gregarious invite to all the Directors, Deans, Heads, Scientists, Professors, Speakers, Research professionals and expertise in the field of allergy, immunology & rheumatology especially including attendees, speakers, exhibitors and sponsors from all over the world to this prestigious event named with its series as “12th International conference on Allergy, Immunology & Rheumatology” that is going to be held on February 21-23, 2019 in the City of Lights Paris, France. The live format of this educational activity will be accredited with CPD Credits. ICAIR 2019 has centered to congregate worldwide decorous personalities who are dignified in arenaof Allergy, Immunology & Rheumatology Viz. immunologist, allergologist, rheumatologist, microbiologist,  Parasitologist, pediatric immunologists, epidemiologist, veterinarian, natural science officers, neuro immunologists, cancer immunologists and physicians of immune therapeutics, immune system parasites researchers, Public health professionals, scientists, academic scientists, industrial immunologists and scholars from diverse group of allergy, immunology and rheumatology are gathered to part their notions and bring discoveries for the sake of immunological, allergy & rheumatology disorder that reaches patient. The main gist of this conference is to congregate great minds in this field of immunology and parasitology in a grand meeting of 12th International conference on Allergy, Immunology & Rheumatology which comprises of 16 tracts with 200+ subtracts that covers a wide study on allergy,  immunology and rheumatology. Worth your time indulging in our fortuitous event submit your abstract papers and register yourself towards our ecstatic gathering in City of Lights Paris, France.

Termín konání:

21.02.2019 - 22.02.2019

Kategorie: Lékařství, zdravotnictví, Média, Nauky o zemi, Průmysl, strojírenství, technologie, Biovědy, Allied Academies, 21. února 2019

Czech Institute of Academic Education z.s.

International Academic Conference on Global Education, Teaching and Learning in Vienna, Austria 2019

Call for Papers – IAC-GETL in Vienna 2019 (November) Please Join Us to an international academic conference designed for scientists, educators and PhD students: International Academic Conference on Global Education, Teaching and Learning in Vienna, Austria 2019 (IAC-GETL in Vienna 2019) Conference topics will include Education, Teaching, Learning and E-learning. Publication - "Proceedings of IAC in Vienna 2019", ISBN 978-80-88203-14-8 Indexing: EBSCO, NKC - National Library of the CR, Google books

Termín konání:

29.11.2019 - 30.11.2019

Kategorie: Dějiny, kultura, Divadlo, film, hudba, tanec, výtvarné umění, Filozofie, Sociologie, humanitní a sociální vědy, Pedagogika, Fyzika a matematika, Jazykověda, Czech Institute of Academic Education z.s., 29. listopadu 2019

Czech Institute of Academic Education z.s.

International Academic Conference on Transport, Logistics, Tourism and Sport Science in Vienna, Austria 2019

Call for Papers – IAC-TLTS in Vienna 2019 (November) Please Join Us to an international academic conference designed for scientists, educators and PhD students: International Academic Conference on Transport, Logistics, Tourism and Sport Science in Vienna, Austria 2019 (IAC-TLTS in Vienna 2019) Conference topics will include Transport, Logistics, Tourism and Sport Science. Publication - "Proceedings of IAC in Vienna 2019", ISBN 978-80-88203-14-8 Indexing: EBSCO, NKC - National Library of the CR, Google books

Termín konání:

29.11.2019 - 30.11.2019

Kategorie: Cestovní ruch, Doprava, Energetika, Informatika, informační technologie, Logistika, Mechatronika, Stavebnictví, Chemie, Czech Institute of Academic Education z.s., 29. listopadu 2019