SCIRESCO

SCIRESCO | univerzitní vědecké konference na jednom místě...

univerzitní konference | vědecké workshopy

English   CZ

MENU

V databázi SCIRESCO je aktuálně

126 aktivních pozvánek na vědecká

odborná setkání.

ČASOVĚ NEJBLIŽŠÍ KONFERENCE

Conference Invitation

QUAERE 2020

  • June 22 - 26, 2020
  • Interdisciplinary Scientific Conference for PhD students and assistants
  • Call For Papers

 

Detail konference

Detail vyhledané konference: zobrazit všechny konference v databázi SCIRESCO

DETAIL KONFERENCE

Fakulta strojního inženýrství, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

MIKROSKOPIE A NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ 2020

MIKROSKOPIE A NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ 2020 umožní výměnu a prezentaci poznatků z oblasti využití optické, laserové a elektronové mikroskopie pro materiálový výzkum, optimalizaci vlastností materiálů a analýzu souvislostí s výrobními technologiemi. Konference přiblíží využití těchto metod při řešení výrobních a technologických problémů a nové trendy a možnosti v těchto oblastech. Konference se dále zaměřuje na využití nedestruktivního zkoušení ve výrobním procesu při testování a kontrole materiálů a v rámci výzkumu. Dále také přiblíží možnosti použití speciální techniky v praxi a výzkumu (termokamera, vysokorychlostní kamera, RTG zařízení, ultrazvukové přístroje a linky atd.). Na konferenci bude představena celá škála těchto přístrojů a zařízení s možností seznámení se s jejich využitím, funkcemi, obsluhou atp.
V rámci konference se představí také sekce zabývající se povrchovými úpravami hliníkových materiálů, konkrétně tématem nové trendy v nano a mikro povlakování slitin hliníku.
Hlavními cíli a zaměření konference MIKROSKOPIE A NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ 2020 je podat souhrnný přehled o současném stavu v těchto oblastech:
• využití mikroskopie, RTG metod a nedestruktivních metod v oblasti výzkumu a při řešení technologických problémů,
• elektronová mikroskopie a její využití ve vědě, výzkumu a optimalizaci materiálových vlastností a výrobních procesů,
• optická a laserová mikroskopie a jejich aplikace (věda, výzkum, aplikace, optimalizace výrobních procesů),
• nano a mikro povlakování Al slitin,
• nové trendy a zařízení v oblasti mikroskopie,
• fraktografie a její využití jako forenzní vědy,
• nedestruktivní zkoušení (zařízení, aplikace ve vědě, výzkumu a průmyslu),
• speciální záznamová technika (vysokorychlostní kamera, termokamera atp.) a
její využití v oblasti výzkumu a průmyslu, atp.

Pořadatel:

Fakulta strojního inženýrství, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Místo konání:

Hrubá Skála - Turnov, Czech Republic

Termín konání:

20.10.2020 - 23.10.2020

Záštita:

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Spolupořadatel:

OLYMPUS CZECH GROUP, S.R.O., ČLEN KONCERNU
ÚSTAV KOVOVÝCH MATERIÁLŮ A KOROZNÍHO INŽENÝRSTVÍ,
VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI - FAKULTA STROJNÍ
KATEDRA MATERIÁLŮ A STROJÍRENSKÉ METALURGIE,
FAKULTA STROJNÍ, TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, ČR
A
DALŠÍ PRACOVIŠTĚ STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÝCH ŠKOL A PRŮMYSLU

Kontakt:

Ing. Jaroslava Svobodová, Ph.D.
e-mail: jaroslava.svobodova@ujep.cz
tel.: 00420 475 285 550

UTM FSI UJEP
Pasteurova 3334/7
400 96 Ústí nad Labem, Česká republika

Oborové zaměření konference:

Nauky o materiálech, Průmysl, strojírenství, technologie

Parametry konference:

vědecká
mezinárodní
doktorandská
vědecký a programový výbor
více jednacích jazyků
příjem příspěvků
vybrané příspěvky budou dále zveřejněny
účastnický poplatek
kooperující journaly, indexace


Přidáno dne: 11. května 2020 v 00:00

Kategorie:

Nauky o materiálech, Průmysl, strojírenství, technologie, Fakulta strojního inženýrství, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 20. října 2020