SCIRESCO

SCIRESCO | scientific university conferences in one place…

university conferences | scientific workshops

English   CZ

MENU

The SCIRESCO database has collected

43 invitations of scientific events,

conferences, workshops.

TIME-NEAREST CONFERENCE

Conference Invitation

MMK 2020

  • June 22 - 26, 2020
  • International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers 2020, vol. XI.
  • Call For Papers

 

Detail konference

Detail vyhledané konference: zobrazit všechny konference v databázi SCIRESCO

DETAIL OF THE CONFERENCE

České vysoké učení technické v Praze

Člověk, stavba, územní plánování 14

Katedra urbanismu a územního plánování Fakulty stavební ČVUT si Vás dovoluje pozvat na dvanáctý ročník konference Člověk, stavba a územní plánování, která se bude konat
11. 11. 2020. Konference je určena zejména vědecko-výzkumným pracovníkům, studentům doktorských studijních programů, pracovníkům veřejné správy, odborníkům z praxe, ale též zástupcům firem a představitelům občanské společnosti – kteří jsou zváni zejména k diskusi nad konferenčními příspěvky. V letošním ročníku projdou všechny přijaté a přednesené příspěvky recenzním řízením a výstupem konference bude sborník, předložený k zařazení do databáze SCOPUS.

Konference je pro studenty a zaměstnance ČVUT zdarma, pro ostatní je třeba uhradit vložné ve výši 400 Kč (pro posluchače) a 700 Kč (pro aktivní účastníky).

Podrobnější informace o konferenci a přihlašování: www.csup.uzemi.eu

Main organise:

České vysoké učení technické v Praze

Town where the conference is held:

Praha 6, Czech Republic

Dates:

11.11.2020 - 11.11.2020

Co-organiser:

Fakulta stavební ČVUT v Praze

Contact:

uzemi.eu@gmail.com

Conference web:

csup.uzemi.eu

Subject specialisation of the conference:

Design, Building Industry

Parameters of the conference:

scientific
for Ph.D. students
receipt of contribution fees
volume with ISBN after termination
reviewed volume
collected papers will be further published
attendance fee


Added on: 19. August 2020 v 00:00

Category:

Design, Building Industry, České vysoké učení technické v Praze, November 11, 2020