SCIRESCO

SCIRESCO | scientific university conferences in one place…

university conferences | scientific workshops

English   CZ

MENU

The SCIRESCO database has collected

50 invitations of scientific events,

conferences, workshops.

TIME-NEAREST CONFERENCE

Conference Invitation

QUAERE 2021

  • June 28 - 30, 2021
  • Interdisciplinary Scientific Conference for PhD. students and assistants 2020, vol. XI.
  • Call For Papers

 

Detail konference

Detail vyhledané konference: zobrazit všechny konference v databázi SCIRESCO

DETAIL OF THE CONFERENCE

Katedra urbanismu a územního plánování,  Fakulta stavební, ČVUT v Praze

ČLOVĚK, STAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 11

Katedra urbanismu a územního plánování Fakulty stavební ČVUT si Vás dovoluje pozvat na jedenáctý ročník konference Člověk, stavba a územní plánování, která se bude konat 1.11.2017.
Konference je určena zejména vědecko-výzkumným pracovníkům, studentům doktorských studijních programů, pracovníkům veřejné správy, odborníkům z praxe, ale též zástupcům firem a představitelům občanské společnosti – kteří jsou zváni zejména k diskusi nad konferenčními příspěvky. V letošním ročníku projdou všechny přijaté a přednesené příspěvky recenzním řízením a výstupem konference bude sborník, předložený k zařazení do databáze SCOPUS. Konference je pro studenty a zaměstnance ČVUT zdarma, pro ostatní je třeba uhradit vložné ve výši 350 Kč.

Main organise:

Katedra urbanismu a územního plánování, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Town where the conference is held:

Praha, Czech Republic

Dates:

01.11.2017 - 01.11.2017

Conference partners:

ČVUT v Praze
SCIRESCO

Contact:

uzemi.eu@gmail.com

Conference web:

http://csup.uzemi.eu/

Subject specialisation of the conference:

History, Culture, Transportation , Other, Building Industry

Parameters of the conference:

scientific
for Ph.D. students
receipt of contribution fees
volume with ISBN after termination
reviewed volume
collected papers will be further published
attendance fee


Added on: 29. May 2017 v 10:06

Category:

History, Culture, Transportation , Other, Building Industry, Katedra urbanismu a územního plánování, Fakulta stavební, ČVUT v Praze, November 01, 2017