SCIRESCO

SCIRESCO | scientific university conferences in one place…

university conferences | scientific workshops

English   CZ

MENU

The SCIRESCO database has collected

53 invitations of scientific events,

conferences, workshops.

TIME-NEAREST CONFERENCE

Conference Invitation

QUAERE 2021

  • June 28 - 30, 2021
  • Interdisciplinary Scientific Conference for PhD. students and assistants 2020, vol. XI.
  • Call For Papers

 

Conference invitations by email

I want to be informed about:

 Právní ROZPRAVY (Law Studies)   QUAERE (multidisciplinary) 
 SAPERE AUDE (Pedagogy, Psychology)   CzechSTAV (Building Industry) 
 Masaryk Conference for PhD students   Technológia Europea (Technology) 
 European Pedagogy Forum (Pedagogy)   CER - International Scientific Conference for PhD students of EU countries  

I want to receive the conferences invitations with specialization in:

 Safety, Crisis Management   Biological sciences 
 Tourist Traffic   History, Culture 
 Design   Theatre, Film, Music, Dancing 
 Transportation    Ecology 
 Economy, Banking, Finance   Electrical Engineering  
 Power Engineering   Philosophy 
 Physics and mathematics   Geography  
 Economy    Chemistry 
 Informatics, Information Technology   Philology 
 Medicine, Health Service   Forestry 
 Logistics    Management, Marketing  
 Media    Mechatronics  
 International Relations   Sciences of materials  
 Sciences of earth    Other 
 Pedagogy    Politics  
 Law    Industry, Technologies 
 Psychology   Sociology, Human & Social Sciences 
 Building Industry 

Email for conference invitation receiving:

Interdisciplinary Scientific Conference for PhD. students and assistants 2021, vol. XI.
  • for all PhD students and assistants
 
  • online application available now
CALL FOR PAPERS
  • for registration see here
28. - 30. 06. 2021, vol. XI.

NEW ADDITIONAL INVITATIONS

ME Conferences

4th International Conference on Diabetes and Cholesterol Metabolism

ME Conferences welcomes you to attend the “4th International Conference on Diabetes and Cholesterol Metabolism” webinar held on July 23, 2021, focusing on the theme “Preventive Health Care Measures for Metabolic Disease”. We invite all the participants who have an interest in sharing their data and analysis within the space of Endocrinology, Diabetology, and Cardiology. Eye Surgery Meet 2021 will focus on the latest and exciting innovations in all areas of research, offering a unique opportunity for the researchers in Endocrinology, Diabetology Specialists, Cardiologists, Health Care Professionals, Young Researchers, Medical Students, and delegates to take part in the meeting to share views and knowledge through keynote, poster and video discussions in the field of Endocrinology, Diabetology, and Cardiology. This conference provides an excellent opportunity to discuss the latest developments and challenges within the field. For more information please visit: https://metabolicdiseases.conferenceseries.com/

Dates:

23.07.2021 - 23.07.2021

Category: Medicine, Health Service, ME Conferences, July 23, 2021

Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Protistátní trestné činy včera a dnes

Téma letošní konference se dotkne fenoménu trestných činů, které představují nejzávažnější útoky proti ústavnímu zřízení České republiky, její bezpečnosti a obranyschopnosti. Trestné činy namířené proti státu (ve starším období proti panovníkovi) náleží k těm trestným činům, které byly od pradávna trestněprávně postihovány, tento postih se však v průběhu věků samozřejmě měnil. Trestněprávní represe dosáhla svého vrcholu především v obdobích, kdy na našem území byly u moci totalitní režimy. I po roce 1989 však v naší právní úpravě některé trestné činy namířené proti České republice zůstaly a přibyly další jako teroristický útok, teror či financování terorismu. Naše konference volně naváže na čtyři velice úspěšné konference, které se na Právnické fakultě MU konaly v předcházejících letech. Účastníci konference se ve svých příspěvcích mohou věnovat např. následujícím okruhům: - trestné činy proti panovníkovi a jejich stíhání ve starověku a středověku, - zakotvení protistátních trestných činů v moderních kodifikacích do roku 1989, - urážka (hanobení) prezidenta republiky a její stíhání, - stíhání protistátních trestných činů v ČR a SR v současnosti (např. vlastizrada, teroristický útok, teror, financování terorismu, vyhrožování teroristickým trestným činem, sabotáž, vyzvědačství, trestné činy proti obraně státu), - právní úprava protistátních trestných činů v současnosti ve vybraných evropských či mimoevropských zemích, - zkušenosti z vyšetřování trestných činů proti České (Slovenské) republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci.

Dates:

15.10.2021 - 15.10.2021

Category: Sociology, Human & Social Sciences, Law , Masarykova univerzita, Právnická fakulta, October 15, 2021

Episirus Scientifica

2021 World Critical Care and Anesthesiology Conference

Episirus Scientifica welcomes you to attend 2021 World Critical Care and Anesthesiology Conference (2021WCAC) to be held during November 19-20, 2021 around the theme ‘Thought Provoking Solutions to Improve the Crisis of Critical Care’’.

Dates:

19.11.2021 - 20.11.2021

Category: Medicine, Health Service, Episirus Scientifica, November 19, 2021

Episirus Scientifica

2021 World Cosmetic & Dermatology Conference

2021 World Cosmetic and Dermatology Conference (2021WCDC) a Hybrid event (“Live” in person and "virtual" online) which will be hosted in Bangkok, Thailand from November 19-20, 2021 around the theme Discovering the Science of Aesthetics and Skin Care. 2021 World Cosmetic and Dermatology Conference (2021WCDC) is a premier educational Dermatology Event in the field of Cosmetology and Dermatology rotates between continents and is organized in collaboration with national and international Cosmetology and Dermatology societies and associations. The World Cosmetic and Dermatology Conference is targeted to the international Aesthetic, Cosmetic, and Dermatology community as well as other healthcare professionals involved in multidisciplinary skincare; thus, enabling professionals from worldwide to exchange their views on a wide variety of topics affecting the skin and those suffering from skin disease around the world. 2021WCDC exists to advance the science and art of medicine and surgery related to the care of the skin, nails, and hair. 2021WCDC works with many other organizations to achieve its aims of supporting patients and improving standards.

Dates:

19.11.2021 - 20.11.2021

Category: Other, Episirus Scientifica, November 19, 2021

NC State European Center in Prague, co-organizer Reskata z.s.

The Sweet Complex - Sense(s) of Sweetness

The conference will focus on the multisensory experiences of eating and drinking where the "sweet" holds a special place. Sweetness, apart from being culturally constructed, is connected with the nature of the food, sensory capacities of the subject and his/her environment. Czech, Norwegian and American notions connected with the sweet, its socio-cultural as well as political and personal aspects will be discussed The conference starts at 1 PM online: https://ncsu.zoom.us/j/98684607278 The workshop starts at 4 PM More info: www.reskata.cz

Dates:

28.04.2021 - 28.04.2021

Category: History, Culture, Ecology, Philosophy, Sociology, Human & Social Sciences, Medicine, Health Service, International Relations, Other, NC State European Center in Prague, co-organizer Reskata z.s., April 28, 2021