SCIRESCO

SCIRESCO | univerzitní vědecké konference na jednom místě...

univerzitní konference | vědecké workshopy

English   CZ

MENU

V databázi SCIRESCO je aktuálně

101 aktivních pozvánek na vědecká

odborná setkání.

ČASOVĚ NEJBLIŽŠÍ KONFERENCE

Conference Invitation

QUAERE 2017

  • May 15 - 18, 2017
  • Interdisciplinary Scientific Conference
  • for PhD students and young researchers

 

Portál SCIRESCO soustřeďuje pozvánky na univerzitní vědecké konference.

QUAERE 2017, roč. VII.

  • mezinárodní vědecká doktorandská konference
  • příjem přihlášek zahájen
  • online registrace na konferenci zde

NOVĚ VLOŽENÉ POZVÁNKY

Takamatsu Sunport Hall Building

The Third International Conference on Electronics and Software Science (ICESS2017)

The conference aims to enable researchers to build connections between different digital applications.

Termín konání:

31.07.2017 - 02.08.2017

Kategorie: Elektrotechnika, Informatika, informační technologie, Takamatsu Sunport Hall Building, 31. července 2017

IATED

EDULEARN17 (9th annual International Conference on Education and New Learning Technologies)

You are invited to participate at EDULEARN17 (9th annual International Conference on Education and New Learning Technologies) that will be held in Barcelona (Spain) on the 3rd, 4th and 5th of July 2017. This conference will be the best opportunity to present and share your experiences in the fields of Education and New Learning Technologies in a multicultural and enriching atmosphere. Every year, EDULEARN brings together over 700 delegates from 80 different countries. There will be 3 presentation formats: Oral, Poster or Virtual. The deadline for abstracts submission is March, 30th, 2017 (included) Abstracts should be submitted on-line at http://iated.org/edulearn/online_submission For more information about the conference and its venue, you can visit the website http://iated.org/edulearn

Termín konání:

03.07.2017 - 05.07.2017

Kategorie: Bezpečnost, krizové řízení, Cestovní ruch, Dějiny, kultura, Design, Divadlo, film, hudba, tanec, výtvarné umění, Doprava, Ekologie, Ekonomie, bankovnictví, finance, Elektrotechnika, Energetika, Filozofie, Geografie, Sociologie, humanitní a sociální vědy, Informatika, informační technologie, Lékařství, zdravotnictví, Lesnictví, Logistika, Management, marketing, Média, Mechatronika, Hospodářství, Mezinárodní vztahy, Nauky o materiálech, Nauky o zemi, Pedagogika, Politologie, Právo, Průmysl, strojírenství, technologie, Ostatní, Fyzika a matematika, Psychologie, Stavebnictví, Jazykověda, Chemie, Biovědy, IATED, 03. července 2017

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

DOKBAT 2017 International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers

We are pleased to invite you on the 13th annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers conference which has main motto THE CURRENT TRENDS IN MANAGEMENT & ECONOMICS. The DOKBAT international scientific conference is intended especially for students, academics, representatives of professional practices and the general public. This year’s conference will offer a diverse programme and an opportunity to meet and discuss with professionals in the field of science. Researches could publish in THE JOURNAL OF COMPETITIVENESS or in THE INTERNATIONAL JOURNAL OD ENTREPRENEURIAL KNOWLEDGE!

Termín konání:

26.04.2017 - 27.04.2017

Kategorie: Ekonomie, bankovnictví, finance, Management, marketing, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 26. dubna 2017

Society of Digital Information and Wireless Communication

The Fourth International Conference on Digital Information Processing, Data Mining and Wireless Communication (DIPDMWC2017)

The Society of Digital Information and Wireless Communications (SDIWC) and Universitas Mercu Buana invites researchers to submit papers and participate in DIPDMWC2017. The conference is technically co-sponsored by IEEE Indonesia, with IEEE Conference Record Number #41332.

Termín konání:

19.07.2017 - 20.07.2017

Kategorie: Elektrotechnika, Informatika, informační technologie, Management, marketing, Průmysl, strojírenství, technologie, Society of Digital Information and Wireless Communication, 19. července 2017

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

18th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE)

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, katedra Elektroenergetiky pořádá ve dnech 17. až 19. května 2017 v hotelu Dlouhé Stráně, Kouty nad Desnou již 18. mezinárodní vědeckou konferenci Electric Power Engineering (EPE 2017). Konference EPE 2017 se soustřeďuje na klíčové otázky současné energetiky a silnoproudé elektrotechniky, které vyplývají jak z technických tak ekonomických potřeb energetických subjektů. Konference tak vytváří půdu pro výměnu cenných informací, prostor pro diskuze, navazování kontaktů a společenská setkání pracovníků průmyslu, školství a výzkumných pracovišť. Historie konference sahá do 90. let minulého století. Od roku 2003 je konference střídavě pořádána VŠB-TU Ostrava a VUT Brno. Sborníky starších konferencí EPE jsou evidovány v databázích Web of Science a SCOPUS, což jsou podle "Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje" jediné databáze uznávané Radou vlády pro výzkum, vývoj a inovace pro hodnocení sborníků konferencí. Předpokládáme, že i sborník plánované konference bude do těchto prestižních databází zařazen. Zaměření konference by se dalo charakterizovat následujícími tématy: provoz elektrizační soustavy, spolehlivost a bezpečnost, elektrárny, řízení elektrizační soustavy, systémy vytápění, elektrotechnologie, akumulace energie, přenos a distribuce elektrické energie, chytré sítě / města / technologie, obnovitelné zdroje elektrické energie, elektrické světlo, diagnostika a údržba, elektrické stoje, přístroje a pohony, výkonová elektronika, elektrické ochrany, informační systémy, vzdělávání v energetice. Součástí konference je i odborná exkurze.

Termín konání:

17.05.2017 - 19.05.2017

Kategorie: Ekologie, Elektrotechnika, Energetika, Průmysl, strojírenství, technologie, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 17. května 2017