SCIRESCO

SCIRESCO | scientific university conferences in one place…

university conferences | scientific workshops

English   CZ

MENU

The SCIRESCO database has collected

90 invitations of scientific events,

conferences, workshops.

TIME-NEAREST CONFERENCE

Conference Invitation

Člověk, stavba a územní plánování

  • desátý ročník odborné konference
  • 19. 10. 2016
  • recenzovaný sborník, SCOPUS

 

vědecká konference
Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2016

  • December 12 - 16, 2016
  • Interdisciplinary Scientific Conference
  • for PhD students and young researchers

 


SCIRESCO collects invitations to scientific university conferences.

Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2016, roč. VII.

  • mezinárodní vědecká doktorandská konference
  • příjem přihlášek zahájen
  • online registrace na konferenci zde

NEW ADDITIONAL INVITATIONS

Magnanimitas

Evropské pedagogické fórum

Mezinárodní vědecká konference Evropské pedagogické fórum nabízí prostor pro prezentaci výsledků základního i aplikovaného výzkumu oblasti pedagogiky a psychologie. Na konferenci jsou přijímány texty akademických zaměstnanců, studentů doktorských studijních programů i ostatních vědeckých pracovníků. Mezinárodní konference navazuje na OPENACCESS přístup k šíření vědeckých textů - blíže viz Berlínská deklarace, jejímž signatářem je pořádající organizace. Cílem konference je aktivní propojení vědecké a korporátní sféry za účelem sdílení znalostí a kontaktů. Cíl konference Prezentace výsledků vědecké a tvůrčí práce akademických pracovníků. Zveřejnění přehledových statí pojednávajících o výsledcích výzkumu, výstupů grantů a rozvojových projektů. Prezentace doktorských a postdoktorských výzkumných záměrů a jejich výsledků. Propojení vědecké a aplikační sféry. Předání kontaktů a vzájemná podpora. Prezentace výsledků akademických a vědeckých pracovníků z vysokých škol České republiky, Slovenské republiky, Polska a států Evropské unie. Diskuse s odborníky z firem. Výměna názorů z oblasti vědy, výzkumu a praxe. Navázání mezinárodní vědecké i podnikové spolupráce. Tematické okruhy: Česko-slovenská pedagogika Pedagogika v 21. století Psychologicko-pedagogické souvislosti Historická sekce vzdělávání a psychologie Potřeby a výzvy dneška

Dates:

28.11.2016 - 02.12.2016

Category: History, Culture, Philosophy, Sociology, Human & Social Sciences, Pedagogy , Other, Psychology, Philology, Magnanimitas, November 28, 2016

The Society of Digital Information and Wireless Communications (SDIWC)

The Seventh International Conference on Digital Information and Communication Technology and Applications (DICTAP2017)

You are invited to participate in The Seventh International Conference on Digital Information and Communication Technology and Applications (DICTAP2017) that will be held in Faculty of Management, Comenius University in Bratislava, Slovakia on June 29 - July 1, 2017, which aims to enable researchers build connections between different digital applications. The event will be held over three days, with presentations delivered by researchers from the international community, including presentations from keynote speakers and state-of-the-art lectures.

Dates:

29.06.2017 - 01.07.2017

Category: Informatics, Information Technology, The Society of Digital Information and Wireless Communications (SDIWC), June 29, 2017

Higher Education Forum

The Asia-Pacific Conference on Life Sciences and Biological Engineering (2017 APLSBE)

Organized by Higher Education Forum (HEF) , Asia-Pacific Conference on Life Sciences and Biological Engineering (APLSBE) is an international platform for scholars, researchers and practitioners to discuss interdisciplinary research and practices in the fields of Life Sciences, Biological Engineering, Chemical Engineering, Electrical and Electronic Engineering, Environmental Science, Fundamental and Applied Sciences, Material Science and Engineering and beyond. 2017 APLSBE will take place from March 29-31, 2017 in Nagoya, Japan. Prospective authors are invited to submit original research abstracts or full papers which were not, are not and have not been submitted/published/under consideration in other conferences and journals. For more information, please visit: http://www.aplsbe.org or contact: aplsbe@aplsbe.org

Dates:

29.03.2017 - 31.03.2017

Category: Electrical Engineering , Power Engineering, Informatics, Information Technology, Biological sciences, Higher Education Forum, March 29, 2017

Higher Education Forum

The 5th Annual Conference on Engineering and Information Technology (2017 ACEAIT)

Organized by Higher Education Forum (HEF), Annual Conference on Engineering and Information Technology (ACEAIT) is an international platform for scholars, researchers and practitioners to discuss interdisciplinary research and practices in the fields of engineering, information technology and beyond. 2017 ACEAIT will take place from March 29-31, 2017 in Nagoya,Japan. Prospective authors are invited to submit original research abstracts or full papers which were not, are not and have not been submitted/published/under consideration in other conferences and journals. For more information, please visit: http://aceait.org or contact: aceait@aceait.org

Dates:

29.03.2017 - 31.03.2017

Category: Electrical Engineering , Power Engineering, Informatics, Information Technology, Biological sciences, Higher Education Forum, March 29, 2017

Higher Education Forum

The 5th International Symposium on Fundamental and Applied Sciences

Organized by Higher Education Forum (HEF) , International Symposium on Fundamental and Applied Sciences (ISFAS) is an international platform for scholars, researchers and practitioners to discuss interdisciplinary research and practices in the fields of Agricultural Engineering and Technologies, Computer Technologies, Fundamental Sciences, Geology, earth and environmental sciences, Green technology, Industrial and Manufacturing Technologies, Nanotechnology, Ocean Technologies, Space Technologies, Transportation and beyond.

Dates:

29.03.2017 - 31.03.2017

Category: Other, Higher Education Forum, March 29, 2017