SCIRESCO

SCIRESCO | scientific university conferences in one place…

university conferences | scientific workshops

English   CZ

MENU

The SCIRESCO database has collected

95 invitations of scientific events,

conferences, workshops.

TIME-NEAREST CONFERENCE

Conference Invitation

Člověk, stavba a územní plánování

  • desátý ročník odborné konference
  • 19. 10. 2016
  • recenzovaný sborník, SCOPUS

 

vědecká konference
Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2016

  • December 12 - 16, 2016
  • Interdisciplinary Scientific Conference
  • for PhD students and young researchers

 


SCIRESCO collects invitations to scientific university conferences.

Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2016, roč. VII.

  • mezinárodní vědecká doktorandská konference
  • příjem přihlášek zahájen
  • online registrace na konferenci zde

NEW ADDITIONAL INVITATIONS

Magnanimitas

Evropské pedagogické fórum

Mezinárodní vědecká konference Evropské pedagogické fórum nabízí prostor pro prezentaci výsledků základního i aplikovaného výzkumu oblasti pedagogiky a psychologie. Na konferenci jsou přijímány texty akademických zaměstnanců, studentů doktorských studijních programů i ostatních vědeckých pracovníků. Mezinárodní konference navazuje na OPENACCESS přístup k šíření vědeckých textů - blíže viz Berlínská deklarace, jejímž signatářem je pořádající organizace. Cílem konference je aktivní propojení vědecké a korporátní sféry za účelem sdílení znalostí a kontaktů. Cíl konference Prezentace výsledků vědecké a tvůrčí práce akademických pracovníků. Zveřejnění přehledových statí pojednávajících o výsledcích výzkumu, výstupů grantů a rozvojových projektů. Prezentace doktorských a postdoktorských výzkumných záměrů a jejich výsledků. Propojení vědecké a aplikační sféry. Předání kontaktů a vzájemná podpora. Prezentace výsledků akademických a vědeckých pracovníků z vysokých škol České republiky, Slovenské republiky, Polska a států Evropské unie. Diskuse s odborníky z firem. Výměna názorů z oblasti vědy, výzkumu a praxe. Navázání mezinárodní vědecké i podnikové spolupráce. Tematické okruhy: Česko-slovenská pedagogika Pedagogika v 21. století Psychologicko-pedagogické souvislosti Historická sekce vzdělávání a psychologie Potřeby a výzvy dneška

Dates:

28.11.2016 - 02.12.2016

Category: History, Culture, Philosophy, Sociology, Human & Social Sciences, Pedagogy , Other, Psychology, Philology, Magnanimitas, November 28, 2016

RADANAL s.r.o.

International Nutrition and Diagnostics Conference 2017

Jménem organizačního týmu si Vás společnost RADANAL s.r.o. dovoluje pozvat na 17. ročník mezinárodní konference výživy a diagnostiky INDC 2017, která se již tradičně uskuteční v Praze, ve dnech 9. – 12. října 2017. Celá konference probíhá v anglickém jazyce. Cílem konference je pochopení vztahu a spojení mezi výživou a klinickou diagnostikou. INDC je tradičním místem setkávání pro lidi, kteří se zajímají o to, jak strava ovlivňuje naše zdraví, pracovní výkonnost, pocity a stárnutí. Ročník 2017 přivítá odborníky z oblastí jako je výživa, klinická biochemie, potravinářské technologie, analytická chemie a medicína. Srdečně Vás zveme a doufáme, že získáte nejen spoustu cenných informací, ale také využijete volnočasové aktivity konference zahrnující prohlídku historické Prahy. Pro více informací navštivte webovou stránku konference www.indc.cz Těšíme se na Vás!

Dates:

09.10.2017 - 12.10.2017

Category: Medicine, Health Service, Chemistry, RADANAL s.r.o., October 09, 2017

Higher Education Forum

Asia-Pacific Conference on Management and Business (APCMB)

Organized by Higher Education Forum (HEF), 2017 Asia-Pacific Conference on Management and Business (APCMB) is scheduled to be held from July 4 to 6, 2017 in Hong Kong. APCMB aims to provide a communication platform for scholars, professionals, academics and graduate students not only to present their recent and latest researches but also to share their thoughts and to discuss the future development in the field of management and business. For more information, please visit: http://apcmb.org/ or contact: apcmb@apcmb.org

Dates:

04.07.2017 - 06.07.2017

Category: Management, Marketing , Higher Education Forum, July 04, 2017

Higher Education Forum

The 5th International Symposium on Life Sciences and Biological Engineering (ISLSBE 2017)

Organized by Higher Education Forum (HEF), the 5th International Symposium on Life Sciences and Biological (ISLSBE 2017) offers a great opportunity to bring together professors, researchers and scholars around the globe, and serves as a platform to deliver innovative research results and latest trends and development in the fields of life science and biological engineering. ISLSBE 2017 will take place from July 4-6, 2017 in Hong Kong. Prospective authors are invited to submit original research abstracts or full papers which were not, are not and have not been submitted/published/under consideration in other conferences and journals. For more information, please visit: http://islsbe.org/ or contact: islsbe@islsbe.org

Dates:

04.07.2017 - 06.07.2017

Category: Biological sciences, Higher Education Forum, July 04, 2017

Higher Education Forum

International Hospitality, Tourism Marketing & Management Conference

Organized by Higher Education Forum (HEF), International Hospitality, Tourism Marketing & Management Conference (IHTMM) is an international platform for scholars, researchers and practitioners to discuss interdisciplinary research and practices in the fields of Hospitality, Tourism, Marketing, Management and more.

Dates:

04.07.2017 - 06.07.2017

Category: Management, Marketing , Higher Education Forum, July 04, 2017