SCIRESCO

SCIRESCO | univerzitní vědecké konference na jednom místě...

univerzitní konference | vědecké workshopy

English   CZ

MENU

V databázi SCIRESCO je aktuálně

97 aktivních pozvánek na vědecká

odborná setkání.

ČASOVĚ NEJBLIŽŠÍ KONFERENCE

Conference Invitation

Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2016

  • December 12 - 16, 2016
  • Interdisciplinary Scientific Conference
  • for PhD students and young researchers

 

Portál SCIRESCO soustřeďuje pozvánky na univerzitní vědecké konference.

Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2016, roč. VII.

  • mezinárodní vědecká doktorandská konference
  • příjem přihlášek zahájen
  • online registrace na konferenci zde

NOVĚ VLOŽENÉ POZVÁNKY

The Society of Digital Information and Wireless Communications (SDIWC)

The Fourth International Conference On Digital Enterprise and Information Systems

The Fourth International Conference On Digital Enterprise and Information Systems will be held in Jakarta, Indonesia on July 19-20, 2017, hosted by Universitas Mercu Buana - Meruya Campus. Call for Papers: Over the past years, DEIS has become one of the popular international conference in gathering new ideas addressing all aspects of Digital Enterprise and Information System, Access Controls, Anti-Cyberterrorism, Biometrics Technologies and a lot more range of topics and applications. We invite you to attend and participate in the Fourth International Conference On Digital Enterprise and Information Systems. Submission deadline is June 10, 2017. Notification of Acceptance is June 20, 2017 Camera Ready Submission is July 1, 2017 Registration deadline is July 1, 2017 All registered papers will be published in SDIWC Digital Library, and in the proceedings of the conference. Submission Information & Guidelines: Papers must be submitted through the online paper submission system found here http://sdiwc.net/conferences/4th-international-conference-on-digital-enterprise-and-information-systems/paper-submission. See Guidelines for Authors http://sdiwc.net/conferences/4th-international-conference-on-digital-enterprise-and-information-systems/author-guidelines/ for more information. All papers will be fully refereed by a minimum of two specialized referees. Before final acceptance, all referees comments must be considered. SDIWC policy is to publish all the registered papers including the absent authors.

Termín konání:

19.07.2017 - 20.07.2017

Kategorie: Informatika, informační technologie, Průmysl, strojírenství, technologie, Ostatní, The Society of Digital Information and Wireless Communications (SDIWC), 19. července 2017

Czech Institute of Academic Education z.s.

International Academic Conference on Teaching, Learning and E-learning in Budapest, Hungary 2017

Please Join Us to an international academic conference designed for scientists, educators and PhD students: International Academic Conference on Teaching, Learning and E-learning in Budapest, Hungary 2017 (IAC-TLEl 2017 in Budapest)

Termín konání:

05.07.2017 - 06.07.2017

Kategorie: Divadlo, film, hudba, tanec, výtvarné umění, Pedagogika, Politologie, Ostatní, Psychologie, Jazykověda, Czech Institute of Academic Education z.s., 05. července 2017

Czech Institute of Academic Education z.s.

International Academic Conference on Teaching, Learning and E-learning in Bratislava, Slovakia 2017

Please Join Us to an international academic conference designed for scientists, educators and PhD students: International Academic Conference on Teaching, Learning and E-learning in Bratislava, Slovakia 2017 (IAC-TLEl 2017 in Bratislava)

Termín konání:

07.07.2017 - 08.07.2017

Kategorie: Divadlo, film, hudba, tanec, výtvarné umění, Pedagogika, Ostatní, Psychologie, Czech Institute of Academic Education z.s., 07. července 2017

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

19. ročník mezinárodní konference MEKON 2017.

Vážení studenti, kolegové, ve dnech 1. a 2. února 2017 se na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava koná 19. ročník mezinárodní konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků MEKON 2017. Cílem konference je umožnit studentům doktorského studia prezentovat výsledky své vědecké práce. Konference již tradičně slouží jako platforma pro setkání studentů doktorských studií, především těch, kteří studují v programech: Ekonomická teorie, Ekonomika a management, Hospodářská politika a správa, Systémové inženýrství a informatika. V rámci konference budou oceněny nejlepší příspěvky. Rovněž se předpokládá, že vybrané příspěvky budou publikovány ve zvláštním čísle vědeckého časopisu fakulty Ekonomická revue – Central European Review of Economic Issues, který je zařazen mezi recenzované časopisy RVVI – Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Časopis je rovněž indexován v databázích EBSCO a EconLit. Dále budou mít účastníci možnost zaslat své příspěvky v anglickém jazyce redakci časopisu ECON - Journal of Economics, Management and Business, který je taktéž zařazen mezi recenzované časopisy RVVI – Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Z vybraných příspěvků v anglickém jazyce bude sestaven samostatný sborník Conference Proceedings of MEKON 2017 – Selected Papers, který bude zaslán do databází Web of Science a SCOPUS. Místo konání: Ekonomická fakulta - budova A, VŠB-TU Ostrava, Sokolská třída 33, 702 00 Ostrava

Termín konání:

01.02.2017 - 02.12.2016

Kategorie: Ekonomie, bankovnictví, finance, Logistika, Management, marketing, Hospodářství, Právo, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 01. února 2017

Magnanimitas

Evropské pedagogické fórum

Mezinárodní vědecká konference Evropské pedagogické fórum nabízí prostor pro prezentaci výsledků základního i aplikovaného výzkumu oblasti pedagogiky a psychologie. Na konferenci jsou přijímány texty akademických zaměstnanců, studentů doktorských studijních programů i ostatních vědeckých pracovníků. Mezinárodní konference navazuje na OPENACCESS přístup k šíření vědeckých textů - blíže viz Berlínská deklarace, jejímž signatářem je pořádající organizace. Cílem konference je aktivní propojení vědecké a korporátní sféry za účelem sdílení znalostí a kontaktů. Cíl konference Prezentace výsledků vědecké a tvůrčí práce akademických pracovníků. Zveřejnění přehledových statí pojednávajících o výsledcích výzkumu, výstupů grantů a rozvojových projektů. Prezentace doktorských a postdoktorských výzkumných záměrů a jejich výsledků. Propojení vědecké a aplikační sféry. Předání kontaktů a vzájemná podpora. Prezentace výsledků akademických a vědeckých pracovníků z vysokých škol České republiky, Slovenské republiky, Polska a států Evropské unie. Diskuse s odborníky z firem. Výměna názorů z oblasti vědy, výzkumu a praxe. Navázání mezinárodní vědecké i podnikové spolupráce. Tematické okruhy: Česko-slovenská pedagogika Pedagogika v 21. století Psychologicko-pedagogické souvislosti Historická sekce vzdělávání a psychologie Potřeby a výzvy dneška

Termín konání:

28.11.2016 - 02.12.2016

Kategorie: Dějiny, kultura, Filozofie, Sociologie, humanitní a sociální vědy, Pedagogika, Ostatní, Psychologie, Jazykověda, Magnanimitas, 28. listopadu 2016