SCIRESCO

SCIRESCO | scientific university conferences in one place…

university conferences | scientific workshops

English   CZ

MENU

The SCIRESCO database has collected

92 invitations of scientific events,

conferences, workshops.

TIME-NEAREST CONFERENCE

Conference Invitation

Člověk, stavba a územní plánování

  • desátý ročník odborné konference
  • 19. 10. 2016
  • recenzovaný sborník, SCOPUS

 

vědecká konference
Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2016

  • December 12 - 16, 2016
  • Interdisciplinary Scientific Conference
  • for PhD students and young researchers

 


SCIRESCO collects invitations to scientific university conferences.

Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2016, roč. VII.

  • mezinárodní vědecká doktorandská konference
  • příjem přihlášek zahájen
  • online registrace na konferenci zde

NEW ADDITIONAL INVITATIONS

Magnanimitas

Evropské pedagogické fórum

Mezinárodní vědecká konference Evropské pedagogické fórum nabízí prostor pro prezentaci výsledků základního i aplikovaného výzkumu oblasti pedagogiky a psychologie. Na konferenci jsou přijímány texty akademických zaměstnanců, studentů doktorských studijních programů i ostatních vědeckých pracovníků. Mezinárodní konference navazuje na OPENACCESS přístup k šíření vědeckých textů - blíže viz Berlínská deklarace, jejímž signatářem je pořádající organizace. Cílem konference je aktivní propojení vědecké a korporátní sféry za účelem sdílení znalostí a kontaktů. Cíl konference Prezentace výsledků vědecké a tvůrčí práce akademických pracovníků. Zveřejnění přehledových statí pojednávajících o výsledcích výzkumu, výstupů grantů a rozvojových projektů. Prezentace doktorských a postdoktorských výzkumných záměrů a jejich výsledků. Propojení vědecké a aplikační sféry. Předání kontaktů a vzájemná podpora. Prezentace výsledků akademických a vědeckých pracovníků z vysokých škol České republiky, Slovenské republiky, Polska a států Evropské unie. Diskuse s odborníky z firem. Výměna názorů z oblasti vědy, výzkumu a praxe. Navázání mezinárodní vědecké i podnikové spolupráce. Tematické okruhy: Česko-slovenská pedagogika Pedagogika v 21. století Psychologicko-pedagogické souvislosti Historická sekce vzdělávání a psychologie Potřeby a výzvy dneška

Dates:

28.11.2016 - 02.12.2016

Category: History, Culture, Philosophy, Sociology, Human & Social Sciences, Pedagogy , Other, Psychology, Philology, Magnanimitas, November 28, 2016

IATED

INTED2017 (11th annual Technology, Education and Development Conference)

You are invited to participate at INTED2017 (11th annual Technology, Education and Development Conference) that will be held on the 6th, 7th and 8th of March 2017 in Valencia, Spain, (http://iated.org/inted) This conference will be the best opportunity to present and share your experiences in the fields of Education, Technology and Development in a multicultural and enriching atmosphere. Every year, INTED brings together over 700 delegates from 80 different countries. There will be 3 presentation formats: Oral, Poster or Virtual. The deadline for abstracts submission is December, 1st, 2016 (included) Abstracts should be submitted on-line at http://iated.org/inted/online_submission INTED2017 Proceedings will be reviewed for their inclusion in the ISI CPCI (Web of Science). Previous editions are already indexed. Also, a DOI number will be assigned to each accepted paper.

Dates:

06.03.2017 - 08.03.2017

Category: Safety, Crisis Management, Tourist Traffic, History, Culture, Design, Theatre, Film, Music, Dancing, Transportation , Ecology, Economy, Banking, Finance, Electrical Engineering , Power Engineering, Philosophy, Geography , Sociology, Human & Social Sciences, Informatics, Information Technology, Medicine, Health Service, Forestry, Logistics , Management, Marketing , Media , Mechatronics , Economy , International Relations, Sciences of materials , Sciences of earth , Pedagogy , Politics , Law , Industry, Technologies, Other, Physics and mathematics, Psychology, Building Industry, Philology, Chemistry, Biological sciences, IATED, March 06, 2017

Czech Institute of Academic Education z.s.

International Academic Conference on Management, Economics and Marketing in Budapest, Hungary 2017

Please Join Us to an international academic conference designed for scientists, educators and PhD students: International Academic Conference on Management, Economics and Marketing in Budapest, Hungary 2017 (IAC-MEM 2017)

Dates:

14.04.2017 - 15.04.2017

Category: Economy, Banking, Finance, Logistics , Management, Marketing , Economy , Politics , Law , Czech Institute of Academic Education z.s., April 14, 2017

Czech Institute of Academic Education z.s.

International Academic Conference on Teaching, Learning and E-learning in Budapest, Hungary 2017

Please Join Us to an international academic conference designed for scientists, educators and PhD students: International Academic Conference on Teaching, Learning and E-learning in Budapest, Hungary 2017 (IAC-TLEl 2017)

Dates:

14.04.2017 - 15.04.2017

Category: Theatre, Film, Music, Dancing, Philosophy, Pedagogy , Psychology, Philology, Czech Institute of Academic Education z.s., April 14, 2017

Higher Education Forum

The 7th International Congress on Engineering and Information (2017 ICEAI)

Organized by Higher Education Forum (HEF), The 7th International Congress on Engineering and Information (ICEAI) is an international platform for scholars, researchers and practitioners to discuss interdisciplinary research and practices in the fields of Engineering, Information and more. 2017 ICEAI will take place from May 9-11, 2017 in Kyoto, Japan. Prospective authors are invited to submit original research abstracts or full papers which were not, are not and have not been submitted/published/under consideration in other conferences and journals. For more information, please visit: http://www.iceai.org/ or contact: info.iceai@iceai.org

Dates:

09.05.2017 - 11.05.2017

Category: Other, Higher Education Forum, May 09, 2017