SCIRESCO

SCIRESCO | scientific university conferences in one place…

university conferences | scientific workshops

English   CZ

MENU

The SCIRESCO database has collected

96 invitations of scientific events,

conferences, workshops.

TIME-NEAREST CONFERENCE

Conference Invitation

Člověk, stavba a územní plánování

  • desátý ročník odborné konference
  • 19. 10. 2016
  • recenzovaný sborník, SCOPUS

 

vědecká konference
Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2016

  • December 12 - 16, 2016
  • Interdisciplinary Scientific Conference
  • for PhD students and young researchers

 


SCIRESCO collects invitations to scientific university conferences.

Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2016, roč. VII.

  • mezinárodní vědecká doktorandská konference
  • příjem přihlášek zahájen
  • online registrace na konferenci zde

NEW ADDITIONAL INVITATIONS

Magnanimitas

Evropské pedagogické fórum

Mezinárodní vědecká konference Evropské pedagogické fórum nabízí prostor pro prezentaci výsledků základního i aplikovaného výzkumu oblasti pedagogiky a psychologie. Na konferenci jsou přijímány texty akademických zaměstnanců, studentů doktorských studijních programů i ostatních vědeckých pracovníků. Mezinárodní konference navazuje na OPENACCESS přístup k šíření vědeckých textů - blíže viz Berlínská deklarace, jejímž signatářem je pořádající organizace. Cílem konference je aktivní propojení vědecké a korporátní sféry za účelem sdílení znalostí a kontaktů. Cíl konference Prezentace výsledků vědecké a tvůrčí práce akademických pracovníků. Zveřejnění přehledových statí pojednávajících o výsledcích výzkumu, výstupů grantů a rozvojových projektů. Prezentace doktorských a postdoktorských výzkumných záměrů a jejich výsledků. Propojení vědecké a aplikační sféry. Předání kontaktů a vzájemná podpora. Prezentace výsledků akademických a vědeckých pracovníků z vysokých škol České republiky, Slovenské republiky, Polska a států Evropské unie. Diskuse s odborníky z firem. Výměna názorů z oblasti vědy, výzkumu a praxe. Navázání mezinárodní vědecké i podnikové spolupráce. Tematické okruhy: Česko-slovenská pedagogika Pedagogika v 21. století Psychologicko-pedagogické souvislosti Historická sekce vzdělávání a psychologie Potřeby a výzvy dneška

Dates:

28.11.2016 - 02.12.2016

Category: History, Culture, Philosophy, Sociology, Human & Social Sciences, Pedagogy , Other, Psychology, Philology, Magnanimitas, November 28, 2016

Gavin Conference

Dates:

27.03.2017 - 29.03.2017

Category: Medicine, Health Service, Gavin Conference, March 27, 2017

Univerzita Komenského, Fakulta managementu, Digital Marketing Club

http://www.vedeckekonference.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=5&lang=cs

Pozvánka na konferenciu: Support for e-business in V4 countries Fakulta managementu Univerzity Komenského a Digital Marketing Club organizujú pod záštitou Visegrad fund: Medzinárodnú vedeckú konferenciu na tému: Support for e-business in V4 countries. K téme sa vyjadria skúsení marketingový odborníci z jednotlivých krajín a ako hlavný spíker vystúpi spoločnosť Google. Konferencia bude dňa 12.10.2016 o 13:00 a bude mať virtuálny charakter – bude sa vysielať online cez YouTube kanál. Konferencia obohatí malých a stredných podnikateľov, ktorí chcú vstúpiť na nové trhy a taktiež si nájdu svoje aj študenti a všetci nadšenci online marketingu, ktorí majú chuť sa vzdelávať v najnovších trendoch. Hlavným prínosom konferencie bude možnosť klásť otázky priamo marketingovým odborníkom z jednotlivých krajín V4. Program konferencie: • Global trends and hot topics in Online marketing • E-business tools from Google • Success story: Expanding to V4 countries • Prepare your business to expand at very beginning • E-business trends in Slovakia • E-business trends in Czechia • E-business trends in Hungary • E-business trends in Poland Konferencia bude bezplatná, viac informácií na: www.makeitdigital.sk

Dates:

12.10.2016 - 12.10.2016

Category: Management, Marketing , Univerzita Komenského, Fakulta managementu, Digital Marketing Club, October 12, 2016

Higher Education Forum

The 2nd International Conference on Life Sciences and Biological Engineering(2017 TLSBE)

The International Research Conference on Engineering and Technology (IRCET), is an international platform for scholars, researchers and practitioners to discuss interdisciplinary research and practices in the fields of Engineering and Technology. 2017 IRCET will take place from June 6-8, 2017, in Kitakyushu, Japan. Prospective authors are invited to submit original research abstracts or full papers which have not been submitted/published/under consideration in other conferences and journals. For more information, please visit: http://ircet.org/ or contact: ircet@ircet.org

Dates:

06.06.2017 - 08.06.2017

Category: Electrical Engineering , Power Engineering, Sociology, Human & Social Sciences, Other, Higher Education Forum, June 06, 2017

Higher Education Forum

The 2nd International Conference on Life Sciences and Biological Engineering(2017 TLSBE)

Organized by Higher Education Forum (HEF), International Conference on Life Sciences and Biological Engineering (TLSBE) is an international platform for scholars, researchers and practitioners to discuss interdisciplinary research and practices in the fields of Life Sciences and Biological Engineering. 2017 TLSBE will take place from May 24-26, 2017 in Bangkok, Thailand. Prospective authors are invited to submit original research abstracts or full papers which were not, are not and have not been submitted/published/under consideration in other conferences and journals. For more information, please visit: http://tlsbe.org/ or contact: tlsbe@tlsbe.org

Dates:

24.05.2017 - 26.05.2017

Category: Biological sciences, Higher Education Forum, May 24, 2017