SCIRESCO

SCIRESCO | univerzitní vědecké konference na jednom místě...

univerzitní konference | vědecké workshopy

English   CZ

MENU

V databázi SCIRESCO je aktuálně

49 aktivních pozvánek na vědecká

odborná setkání.

ČASOVĚ NEJBLIŽŠÍ KONFERENCE

Conference Invitation

MMK 2020

  • June 22 - 26, 2020
  • International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers 2020, vol. XI.
  • Call For Papers

 

Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2020, roč. XI.
  • mezinárodní vědecká doktorandská konference
 
  • příjem přihlášek zahájen
CALL FOR PAPERS
  • online registrace na konferenci zde
22. - 26. 6. 2020, roč. X.

Konference

Pozvánky na konference v databázi SCIRESCO:

KONFERENCE

1
2