SCIRESCO

SCIRESCO | univerzitní vědecké konference na jednom místě...

univerzitní konference | vědecké workshopy

English   CZ

MENU

V databázi SCIRESCO je aktuálně

102 aktivních pozvánek na vědecká

odborná setkání.

ČASOVĚ NEJBLIŽŠÍ KONFERENCE

Conference Invitation

International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers 2022, vol. XIII.

  • December 19 - 21, 2022
  • Interdisciplinary Scientific Conference for PhD. students and assistants
  • Call For Papers

 

Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2022, roč. XIII.
  • mezinárodní vědecká doktorandská konference
 
  • příjem přihlášek zahájen
CALL FOR PAPERS
  • online registrace na konferenci zde
19. - 21. 12. 2022, roč. XIII.

Konference

Pozvánky na konference v databázi SCIRESCO:

KONFERENCE

1
2
3
4