SCIRESCO

SCIRESCO | scientific university conferences in one place…

university conferences | scientific workshops

English   CZ

MENU

The SCIRESCO database has collected

53 invitations of scientific events,

conferences, workshops.

TIME-NEAREST CONFERENCE

Publikujte ve vědeckém časopise

GRANT Journal
recenzovaný vědecký časopis


  • zveřejněte výsledky své vědecké práce
  • zajistěte publicitu svému projektu
  • publikujte výzkumné zprávy
  • sdílejte průběžné výstupy své činnosti

Vyhledání konference

Pro vyhledání využijte níže uvedeného formuláře.

NEW ADDITIONAL INVITATIONS

Aver Conferences

Aver Conferences

VisionScience Conferences 20201 scientific committee will be honored to invite you to the Webinar Conference on VisionScience (VisionScience 2021) held during April 28 & 29, 2021.

Dates:

28.04.2021 - 29.04.2021

Category: Medicine, Health Service, Aver Conferences, April 28, 2021

Czech Institute of Academic Education z.s.

International Academic Conference on Management, Economics and Marketing in Vienna, Austria 2021

Please Join Us to an international academic conference designed for scientists, educators and PhD students: International Academic Conference on Management, Economics and Marketing in Vienna, Austria 2021 (IAC-MEM in Vienna 2021)

Dates:

02.07.2021 - 03.07.2021

Category: Safety, Crisis Management, Economy, Banking, Finance, Management, Marketing , Economy , Czech Institute of Academic Education z.s., July 02, 2021

Czech Institute of Academic Education z.s.

International Academic Conference on Teaching, Learning and E-learning in Vienna, Austria 2021

Please Join Us to an international academic conference designed for scientists, educators and PhD students: International Academic Conference on Teaching, Learning and E-learning in Vienna, Austria 2021 (IAC-TLEl in Vienna 2021)

Dates:

02.07.2021 - 03.07.2021

Category: Theatre, Film, Music, Dancing, Philosophy, Sociology, Human & Social Sciences, Pedagogy , Other, Psychology, Philology, Czech Institute of Academic Education z.s., July 02, 2021

Czech Institute of Academic Education z.s.

International Academic Conference on Engineering, Transport, IT and Artificial Intelligence in Vienna, Austria 2021

Please Join Us to an international academic conference designed for scientists, educators and PhD students: International Academic Conference on Engineering, Transport, IT and Artificial Intelligence in Vienna, Austria 2021

Dates:

02.07.2021 - 03.07.2021

Category: Tourist Traffic, Transportation , Electrical Engineering , Informatics, Information Technology, Logistics , Mechatronics , Industry, Technologies, Chemistry, Czech Institute of Academic Education z.s., July 02, 2021

Peers Alley Media

GLOBAL Nursing Congress

On behalf Peers Alley Media and Organizing Committee, we are very proud to host our “GLOBAL Nursing Congress” which will be held during June 21-22, 2021 in Berlin, Germany The congress venue is located in the heart of the city of Berlin presents a strategic level program on Nursing and Healthcare. GLOBAL Nursing 2021 Berlin offers a unique opportunity for investigators across the globe to meet, network and perceive new scientific innovations. This year’s annual congress highlights the theme “Challenges, Innovations and Approaches in Nursing Education, Research and Practices".

Dates:

21.06.2021 - 22.06.2021

Category: Medicine, Health Service, Peers Alley Media, June 21, 2021