SCIRESCO

SCIRESCO | scientific university conferences in one place…

university conferences | scientific workshops

English   CZ

MENU

The SCIRESCO database has collected

218 invitations of scientific events,

conferences, workshops.

TIME-NEAREST CONFERENCE

Conference Invitation

QUAERE 2020

  • June 22 - 26, 2020
  • Interdisciplinary Scientific Conference for PhD students and assistants
  • Call For Papers

 

Detail of the conference

Detail of the conference: display all conferences in the SCIRESCO database

DETAIL OF THE CONFERENCE

Fundacja

Mapa i terytorium. Kulturowe aspekty geografii i kartografii

Koło Naukowe Studentów Socjologii AGH, Fundacja "dzień dobry! kolektyw kultury" oraz Amor Fati - filozofia, nauka, humor zapraszają na interdyscyplinarną, ogólnopolską konferencję naukową „Mapa i terytorium. Kulturowe aspekty geografii i kartografii”, która odbędzie się w dniach 7-8 grudnia 2019 na Wydziale Humanistycznym AGH (Kraków, ul. Gramatyka 8a).

➡️ TEMATYKA KONFERENCJI

W zakresie tematycznym konferencji mieszczą się referaty dotyczące szeroko pojętych związków geografii oraz kartografii z kulturą, polityką i życiem społecznym.

Poniżej przedstawiamy przykładową listę proponowanych obszarów tematycznych:

✅ geografia i kartografia jako środki władzy i dominacji oraz przestrzeń konfliktu;
✅ ideologiczne i polityczne uwikłanie geografii i kartografii;
✅ mapa jako narzędzie imperializmu, kolonializmu, rewizjonizmu i propagandy;
✅ reprezentacje przestrzeni w filmie, literaturze, grach video itp.;
✅ psychogeografia w sztuce, literaturze, kulturze popularnej;
✅ światotwórstwo i kartografia w fantasy i science fiction;
✅ kartograficzne fanfiction – kreacja alternatywnych map politycznych przez internetowych twórców;
✅ społeczne i kulturowe aspekty turystyki;
✅ wieś i miasto – między geografią a kulturą;
✅ geolingwistyka;
✅ przestrzenne uwarunkowania jakości życia;
✅ „West Coast vs East Coast” – geografia a muzyka popularna;
✅ mapa jako grafika – związki kartografii i kultury wizualnej;
✅ przestrzeń jako metafora;
✅ mapa jako metafora;
✅ mapa jako tekst kultury i/lub źródło historyczne.

To oczywiście tylko bardzo ogólne zarysy możliwych pól refleksji – doceniamy kreatywność uczestniczek i uczestników.

➡️ KOGO ZAPRASZAMY?

Do udziału w konferencji zapraszamy osoby związane z socjologią, kulturoznawstwem, geografią, ekonomią, gospodarką przestrzenną, historią, antropologią kulturową, naukami o mediach, naukami o sztuce, filologią, filozofią, psychologią, politologią, literaturoznawstwem, językoznawstwem oraz pozostałymi naukami humanistycznymi i społecznymi. Do udziału zachęcamy:

✅ studentki i studentów;
✅ doktorantki i doktorantów;
✅ pracownice i pracowników naukowych;
✅ osoby spoza środowiska akademickiego.

➡️ TERMINY

✅ przyjmowanie zgłoszeń: do 15 listopada 2019 roku;
✅ informacja o kwalifikacji zgłoszeń: do 17 listopada 2019 roku;
✅ konferencja: 7-8 grudnia 2019 roku;
✅ nadsyłanie tekstów: do 31 stycznia 2019 roku (przez formularz https://forms.gle/rMeDCQJbwPq7V8426)

➡️ ZGŁOSZENIA

W celu zgłoszenia udziału należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny pod linkiem: https://forms.gle/dxEbbkErg4yqeXBSA

Do dnia 17 listopada zostaną wysłane maile zwrotne z informacją o przyjęciu bądź odrzuceniu zgłoszenia.

Przewidziany czas wystąpienia to 15 minut.

➡️ OPŁATA KONFERENCYJNA I PUBLIKACJA

Opłata konferencyjna wynosi 295 zł i obejmuje materiały konferencyjne, catering, obiad (w dniu referatu) oraz publikację rozdziału w recenzowanej monografii naukowej w wersji elektronicznej. Monografia będzie dystrybuowana m.in. w Google Books, Google Play, na eBayu i Amazonie, a także w ogólnopolskich księgarniach internetowych (w tym w księgarni PWN). Więcej informacji: www.amorfati-journal.com/dystrybucja

Informacja o numerze konta zostanie wysłana wybranym osobom po informacji o przyjęciu i zakwalifikowaniu zgłoszenia.

Faktury będą wystawiane na życzenie uczestników (należy wypełnić pole w formularzu zgłoszeniowym). Udział bierny jest bezpłatny.

W przypadku dodatkowych pytań, zachęcamy również do przesyłania wiadomości na nasz adres kontaktowy:

ddkk.fundacja.krakow@gmail.com

Main organise:

Fundacja "dzień dobry! kolektyw kultury"

Town where the conference is held:

Kraków, Poland

Dates:

07.12.2019 - 08.12.2019

Co-organiser:

Koło Naukowe Studentów Socjologii AGH

Conference web:

www.facebook.com/events/983031922033643/

Subject specialisation of the conference:

Tourist Traffic, History, Culture, Theatre, Film, Music, Dancing, Philosophy, Geography , Sociology, Human & Social Sciences, Management, Marketing , Media , Economy , International Relations, Politics

Parameters of the conference:

scientific
for Ph.D. students
multiple languages of negotiation
receipt of contribution fees
volume with ISBN after termination
reviewed volume
collected papers will be further published
attendance fee


Added on: 27. October 2019 v 00:00

Category:

Tourist Traffic, History, Culture, Theatre, Film, Music, Dancing, Philosophy, Geography , Sociology, Human & Social Sciences, Management, Marketing , Media , Economy , International Relations, Politics , Fundacja "dzień dobry! kolektyw kultury", December 07, 2019