SCIRESCO

SCIRESCO | scientific university conferences in one place…

university conferences | scientific workshops

English   CZ

MENU

The SCIRESCO database has collected

27 invitations of scientific events,

conferences, workshops.

TIME-NEAREST CONFERENCE

Conference Invitation

International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers 2021, vol. XII.

  • December 20 - 22, 2021
  • Interdisciplinary Scientific Conference for PhD. students and assistants 2021, vol. XII.
  • Call For Papers

 

Detail of the conference

Detail of the conference: display all conferences in the SCIRESCO database

DETAIL OF THE CONFERENCE

České vysoké učení technické v Praze

15. ročník odborné konference Člověk, stavba, územní plánování

Katedra urbanismu a územního plánování Fakulty stavební ČVUT si Vás dovoluje pozvat na patnáctý ročník konference Člověk, stavba a územní plánování, která se bude konat 24.11.2021.

Konference je určena zejména vědecko-výzkumným pracovníkům, studentům doktorských studijních programů, pracovníkům veřejné správy, odborníkům z praxe, ale též zástupcům firem a představitelům občanské společnosti – kteří jsou zváni zejména k diskusi nad konferenčními příspěvky. V letošním ročníku projdou všechny přijaté a přednesené příspěvky recenzním řízením a výstupem konference bude sborník, předložený k zařazení do databáze SCOPUS. Konference je pro studenty a zaměstnance ČVUT zdarma, pro ostatní je třeba uhradit vložné ve výši 400 Kč (pro posluchače) a 700 Kč (pro aktivní účastníky).

Podrobnější informace o konferenci a přihlašování: http://csup.uzemi.eu

Main organise:

České vysoké učení technické v Praze

Town where the conference is held:

Praha, Czech Republic

Dates:

24.11.2021 - 24.11.2021

Contact:

uzemi.eu@gmail.com

Conference web:

csup.uzemi.eu

Subject specialisation of the conference:

History, Culture, Design, Ecology, Geography , Forestry, Economy , Sciences of materials , Other, Building Industry

Parameters of the conference:

scientific
for Ph.D. students
receipt of contribution fees
volume with ISBN after termination
attendance fee


Added on: 10. October 2021 v 00:00

Category:

History, Culture, Design, Ecology, Geography , Forestry, Economy , Sciences of materials , Other, Building Industry, České vysoké učení technické v Praze, November 24, 2021