SCIRESCO

SCIRESCO | scientific university conferences in one place…

university conferences | scientific workshops

English   CZ

MENU

The SCIRESCO database has collected

62 invitations of scientific events,

conferences, workshops.

TIME-NEAREST CONFERENCE

Conference Invitation

International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers 2023, vol. XIV.

  • December 18 - 20, 2023
  • Interdisciplinary Scientific Conference for PhD. students and assistants
  • Call For Papers

 

Detail of the conference

Detail of the conference: display all conferences in the SCIRESCO database

DETAIL OF THE CONFERENCE

Fakulta stavební ČVUT v Praze

16. ročník odborné konference Člověk, stavba, územní plánování

Dovolujeme si Vás jménem Katedry urbanismu a územního plánování, Fakulty stavební ČVUT v Praze pozvat na již 16. ročník odborné konference: ČLOVĚK, STAVBA, ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ.
Konference je určena zejména vědecko-výzkumným pracovníkům, studentům doktorských studijních programů, pracovníkům veřejné správy, odborníkům z praxe, ale též zástupcům firem a představitelům občanské veřejnosti, kteří jsou zváni zejména k diskuzi nad konferenčními příspěvky.
Vybrané příspěvky projdou recenzním řízením, aby sborník z konference splňoval kritéria pro zařazení do vědecké databáze SCOPUS.
Konference se uskuteční v prezenční formě, při nepříznivém vývoji epidemiologické situace bude probíhat online formou (dle aktuálních nařízení vlády). O případných změnách budete s předstihem informováni.

Main organise:

Fakulta stavební ČVUT v Praze

Town where the conference is held:

Fakulta stavební ČVUT v Praze, Thákurova 2077/7, 166 29 Praha 6, Czech Republic

Dates:

16.11.2022 - 16.11.2022

Contact:

uzemi.eu@gmail.com

Conference web:

csup.uzemi.eu/

Subject specialisation of the conference:

History, Culture, Geography , Other, Building Industry

Parameters of the conference:

scientific
for Ph.D. students
receipt of contribution fees
volume with ISBN after termination
reviewed volume
collected papers will be further published
attendance fee


Added on: 19. June 2022 v 00:00

Category:

History, Culture, Geography , Other, Building Industry, Fakulta stavební ČVUT v Praze, November 16, 2022