SCIRESCO

SCIRESCO | scientific university conferences in one place…

university conferences | scientific workshops

English   CZ

MENU

The SCIRESCO database has collected

110 invitations of scientific events,

conferences, workshops.

TIME-NEAREST CONFERENCE

Conference Invitation

QUAERE - Interdisciplinary Scientific Conference for PhD. students and assistants 2024, vol. XIV.

  • June 24 - 26, 2024
  • Interdisciplinary Scientific Conference for PhD. students and assistants
  • Call For Papers

 


Detail of the conference

Detail of the conference: display all conferences in the SCIRESCO database

DETAIL OF THE CONFERENCE

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Electric Power Engineering (EPE 2024)

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Katedra elektroenergetiky pořádá ve dnech 15. až 17. května 2024 v hotelu Dlouhé Stráně, Kouty nad Desnou již 24. ročník Mezinárodní vědecké konference Electric Power Engineering (EPE 2024).

Konference EPE 2024 se soustřeďuje na klíčové otázky současné energetiky a silnoproudé elektrotechniky, které vyplývají jak z technických tak ekonomických potřeb energetických subjektů i samosprávy.
Konference tak vytváří půdu pro výměnu cenných informací, prostor pro diskuze, navazování kontaktů a společenská setkání pracovníků průmyslu, školství, výzkumných pracovišť a dalších provozovatelů. Přestože je konference vysoce ceněna v akademické prostředí, je specifická vysokým zastoupením odborníků z praxe. Propojení s problematikou praxe dovoluje soustředit se vždy na aktuální problémy současné energetiky.
Zaměření konference se dá charakterizovat následujícími tématy: provoz elektrizační soustavy, spolehlivost a bezpečnost, elektrárny, řízení elektrizační soustavy, obnovitelné zdroje energie, systémy vytápění, elektrotechnologie, akumulace energie, přenos a distribuce elektrické energie, elektrické světlo, chytré sítě / města / technologie, diagnostika a údržba, elektrické stoje, přístroje a pohony, výkonová elektronika, elektrické ochrany, informační systémy, vzdělávání v energetice. Součástí konference je i odborná exkurze na přečerpávací elektrárnu Dlouhé Stráně.

Main organise:

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Town where the conference is held:

Hotel Dlouhé Stráně, Kouty nad Desnou, Jeseníky , Czech Republic

Dates:

15.05.2024 - 17.05.2024

Conference patronage:

Záštitu letošní konferenci udělilo Ministerstvo průmyslu a obchodu, Energetický regulační úřad, hejtman Moravskoslezského kraje, rektoři ČVUT, VUT a VŠB-TUO. Technickým garantem konference EPE je prestižní Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).

Conference partners:

ABB, IBM, EGD, ČEPS, ČEZ, Energotis

Contact:

Prof. Ing. Radomír Goňo, Ph.D., radomir.gono@vsb.cz

Conference web:

www.epe-conference.eu

Subject specialisation of the conference:

Ecology, Electrical Engineering , Power Engineering

Parameters of the conference:

scientific
international
for Ph.D. students
scientific and programme committee
multiple languages of negotiation
receipt of contribution fees
volume with ISBN after termination
reviewed volume
collected papers will be further published
attendance fee
cooperating journals, papers indexation


Added on: 29. February 2024 v 00:00

Category:

Ecology, Electrical Engineering , Power Engineering, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, May 15, 2024