SCIRESCO

SCIRESCO | univerzitní vědecké konference na jednom místě...

univerzitní konference | vědecké workshopy

English   CZ

MENU

V databázi SCIRESCO je aktuálně

70 aktivních pozvánek na vědecká

odborná setkání.

ČASOVĚ NEJBLIŽŠÍ KONFERENCE

OPEN ACCESS semináře NTK

Open Access v Národní technické knihovně

  • cesta bez bariér k vědeckým informacím
  • pravidelné roční semináře
  • vyzvané přednášky, informace, besedy

 


SCIRESCO portál využívá...

Abecední seznam pořadatelů, kteří využívají portálu SCIRESCO:

Akademie múzických umění v Praze
Akademie věd České republiky
Akademie výtvarných umění v Praze
Berg & White, s.r.o.
Bulgarian Academy of Sciences
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
College of Management
ČADUV
Česká zemědělská univerzita v Praze
České vysoké učení technické v Praze
Department of Psychology, Faculty of Arts, Masaryk University in Brno
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta
Eurocentrum Liberec
IATED
In Form Slovakia, s.r.o.
Inštutút mediológie a politológie MEDIATIKA
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Katedra psychologie Pedagogická fakulta univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem
Magnanimitas
Masaryk University, Faculty of Economics and Administration
Masarykova univerzita
Matej Bel University Banská Bystrica
Mendelova univerzita v Brně
Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání
Moravská vysoká škola Olomouc
Nikolaus Copernicus University in Torun
Ostravská univerzita v Ostravě
Ostravská unvierzita v Ostravě, Filozofická fakulta, katedra slavistiky
Philosophical Faculty of Palacký University Olomouc and Department of Applied Economics
Policejní akademie České republiky v Praze
Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii
Právnická fakulta Masarykovy univerzity
Projekt CONSENT (GA 244643)
Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze
Psychologický ústav, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství
SEKURKON s.r.o.
Slezská univerzita v Opavě
Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
SMART Project (GA 261727)
Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo
Studentská unie Technické univerzity v Liberci
Technická fakulta ČZU v Praze
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta
Technická univerzita v Liberci
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
University of Žilina, Slovak Republic
Univerzita Hradec Králové
Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Univerzita Karlova v Praze
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, Katedra germanistiky s oddelením prekladateľstva a tlmočníctva
Univerzita obrany v Brně
Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Ústav speciálněpedagogických studií
Univerzita Pardubice
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Uniwersytet Szczeciński
Vědecké sdružení pro otázky podnikání INCEPTUM
Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Vysoká škola Karla Engliše, a.s.
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Vysoká škola uměleckoprůmyslová Praha
Vysoké učení technické v Brně
Západočeská univerzita v Plzni
  • buďte informováni o elektronických konferencích
  • konkrétní konference, oborová zaměření
  • přihlaste se k odběru pozvánek emailem - zde

NOVĚ VLOŽENÉ POZVÁNKY

 Conference Series LLC Ltd

22nd International Conference on Gastroenterology and Digestive Disorders

ME Conferences takes the privilege to welcome the participants from all over the world to attend the “22nd International Conference on Gastroenterology and Digestive Disorders” to be held during February 23-24, 2023 at Amsterdam, Netherlands. This Gastro Meet 2023 Conference will focus on the theme “Exploring the Advanced Trends in Treating Digestive Disorders” that provides a global platform to discuss about the present and future challenges across Gastroenterology, Digestive Disorders, Pediatric Gastroenterology and Nutrition, Advancements in Digestive Diseases etc.

Termín konání:

23.02.2023 - 24.02.2023

Kategorie: Lékařství, zdravotnictví, Conference Series LLC Ltd, 23. února 2023

 Conference Series LLC Ltd

12th International Conference on Physiotherapy and Rehabilitation

This is the premier scientific gathering Physiotherapy Meet. Join us at the “12th International Conference on Physiotherapy and Rehabilitation” scheduled on March 27, 28 2023 in Dubai, UAE with the theme of “Exploring the New Techniques in Excellence of Physiotherapy” In addition to Speaker Sessions, Symposia, Poster Presentations, there will also be an Exposition. On behalf of the Planning Team, we sincerely hope you'll be there for this wonderful event!

Termín konání:

26.03.2023 - 27.03.2023

Kategorie: Lékařství, zdravotnictví, Conference Series LLC Ltd, 26. března 2023

Elite Achieve Inc.

4th International Symposium on Education and Social Sciences 2023

Welcome to 2023 International Symposium on Education and Social Sciences, taking place from August 10th-12th, 2023 in Hawaii. The aim of the conference is to bring together all the professionals and academicians in this field of education and social sciences. 2023 ISESS will focus on the theme Education, The Future of Teaching and Learning. Education begins at home and continues throughout life, it helps one to learn new things, skills, and develop personality and attitude. Moreover, education innovations and breakthroughs in improving teaching and learning are important for the personal, social, and sustainable development in society. Especially after this long-term epidemic, people's learning, communication, thinking, and connection methods have undergone tremendous changes. Such changes have deeply affected our psychological level and social structure. Education plays an important role in transmitting it. Re-examine the direction of education is an important topic in the post-epidemic era. Of course, various social issues corresponding to it should also be seriously discussed.

Termín konání:

10.08.2023 - 12.08.2023

Kategorie: Ekonomie, bankovnictví, finance, Hospodářství, Právo, Psychologie, Elite Achieve Inc., 10. srpna 2023

 Conference Series LLC Ltd

9th World Congress on Cardiology and Cardiovascular Therapeutics

Invitation for 9th World Congress on Cardiology and Cardiovascular Therapeutics. We welcome you for this 9th World Congress on Cardiology and Cardiovascular Therapeutics time in Rome, Italy during February 20-21, 2023. The main thought of our conference is “Guidance and Management for the Cardio Vascular Disease during the COVID-19 Pandemic". CARDIOLOGY2023 Conferences will be an examination of the newest successions in cardiac disorders, recovery and prevention and on new analysis of innovation within the specialization of cardiac specialty, scholastic Researchers, Public well-being experts, Scientists, Doctors, Academic researchers, Industry specialists, Scholars in the departments of cardiology, cardiac surgery, pediatric cardiology, cardiac nursing, cardiac pharmacology and more. Abstracts are greeting in all regions related to cardiology and cardiovascular therapeutics. For more information: https://cardio.cardiologymeeting.com/ Cardiology Conferences | Cardiology congress | Cardiology Meetings | Asia Pacific | Europe | Italy | 2023

Termín konání:

20.02.2023 - 21.02.2023

Kategorie: Lékařství, zdravotnictví, Ostatní, Conference Series LLC Ltd, 20. února 2023

Elite Achieve Inc.

6th Global Conference on Engineering and applied Science 2023

2023 GCEAS aims to provide a communication platform for scholars, professionals, academics and graduate students not only to present their recent and latest researches but also to share their thoughts and to discuss the future development in this area, but not limited to the field of Engineering and Applied Science. The current warming trend is of particular significance, as it brings severe and disastrous consequences and is now proceeding at a rate that is unprecedented over decades. Endangering the survival of the Earth’s flora and fauna, and the human race is no exception. Climate change also increases the appearance of more violent weather phenomena, drought, fires, heat/cold waves, the death of animal and plant species, flooding from rivers and lakes, the creation of climate refugees, and destruction of the food chain and economic resources, especially in developing countries. It is an issue that requires solutions that need to be coordinated at the international level to help developing countries move toward a low-carbon economy.

Termín konání:

10.08.2023 - 12.08.2023

Kategorie: Elektrotechnika, Energetika, Ostatní, Psychologie, Elite Achieve Inc., 10. srpna 2023