SCIRESCO

SCIRESCO | univerzitní vědecké konference na jednom místě...

univerzitní konference | vědecké workshopy

English   CZ

MENU

V databázi SCIRESCO je aktuálně

62 aktivních pozvánek na vědecká

odborná setkání.

ČASOVĚ NEJBLIŽŠÍ KONFERENCE

OPEN ACCESS semináře NTK

Open Access v Národní technické knihovně

  • cesta bez bariér k vědeckým informacím
  • pravidelné roční semináře
  • vyzvané přednášky, informace, besedy

 


SCIRESCO portál využívá...

Abecední seznam pořadatelů, kteří využívají portálu SCIRESCO:

Akademie múzických umění v Praze
Akademie věd České republiky
Akademie výtvarných umění v Praze
Berg & White, s.r.o.
Bulgarian Academy of Sciences
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
College of Management
ČADUV
Česká zemědělská univerzita v Praze
České vysoké učení technické v Praze
Department of Psychology, Faculty of Arts, Masaryk University in Brno
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta
Eurocentrum Liberec
IATED
In Form Slovakia, s.r.o.
Inštutút mediológie a politológie MEDIATIKA
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Katedra psychologie Pedagogická fakulta univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem
Magnanimitas
Masaryk University, Faculty of Economics and Administration
Masarykova univerzita
Matej Bel University Banská Bystrica
Mendelova univerzita v Brně
Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání
Moravská vysoká škola Olomouc
Nikolaus Copernicus University in Torun
Ostravská univerzita v Ostravě
Ostravská unvierzita v Ostravě, Filozofická fakulta, katedra slavistiky
Philosophical Faculty of Palacký University Olomouc and Department of Applied Economics
Policejní akademie České republiky v Praze
Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii
Právnická fakulta Masarykovy univerzity
Projekt CONSENT (GA 244643)
Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze
Psychologický ústav, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství
SEKURKON s.r.o.
Slezská univerzita v Opavě
Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
SMART Project (GA 261727)
Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo
Studentská unie Technické univerzity v Liberci
Technická fakulta ČZU v Praze
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta
Technická univerzita v Liberci
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
University of Žilina, Slovak Republic
Univerzita Hradec Králové
Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Univerzita Karlova v Praze
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, Katedra germanistiky s oddelením prekladateľstva a tlmočníctva
Univerzita obrany v Brně
Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Ústav speciálněpedagogických studií
Univerzita Pardubice
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Uniwersytet Szczeciński
Vědecké sdružení pro otázky podnikání INCEPTUM
Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Vysoká škola Karla Engliše, a.s.
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Vysoká škola uměleckoprůmyslová Praha
Vysoké učení technické v Brně
Západočeská univerzita v Plzni
  • buďte informováni o elektronických konferencích
  • konkrétní konference, oborová zaměření
  • přihlaste se k odběru pozvánek emailem - zde

NOVĚ VLOŽENÉ POZVÁNKY

 Conference Series LLC Ltd

7th Annual Conference on Epidemiology and Public Health

With the coordination of organizing committee, “7th Annual Conference on Epidemiology and Public Health” will be scheduled during June 20-21, 2024 in Dublin, Ireland focusing on the Theme “Get into the whole field of exploring Epidemiology and Public Health”. Interested peoples are welcomed to share their analytical data and research work within the space of Public Health.

Termín konání:

20.06.2024 - 21.06.2024

Kategorie: Lékařství, zdravotnictví, Conference Series LLC Ltd, 20. června 2024

ISTCI

International Congress on Advanced Materials Sciences and Engineering

It's my honor to announce that the International Congress on Advanced Materials Sciences and Engineering (AMSE-2024) will be held during July 23-26, 2024 in Opatija, Croatia. On behalf of the organizing committee of AMSE-2024, I sincerely invite you to give a speech at AMSE-2024. The 5th AMSE-2024 plans to shoot for 500+ oral presentations in Breaking Research of Advanced Materials Science and Technologies, Nanomaterials, Biomaterials and Biodevices, Optical, Electronic and Magnetic Materials, Information Materials, Materials for Energy and Environment, Metals and Alloys, Composites, Other Advanced Materials and Applications etc. from experts, academicians, senior scientists, industry executives and project leaders from 30+ countries. 20+ breakout sessions and poster sessions covering contemporary hot topics. There will be also a space for companies and institutions to present their technology, service, products, and innovations. Finally, we hope AMSE-2024 will be a multidisciplinary conference providing 500+ participants internationally a first-hand learning channel, as well as the opportunity to establish partnership and explore new business.

Termín konání:

22.07.2024 - 24.07.2024

Kategorie: Elektrotechnika, Informatika, informační technologie, Nauky o materiálech, Stavebnictví, Chemie, ISTCI, 22. července 2024

Conference series

Global Conclave on Future of biosensors and Bioelectronics

Welcome to the Future of BSBE 2024!!! It gives me great pleasure to extend a warm and cordial welcome to all of you for the upcoming Global Conference on the Future of Biosensors and Bioelectronics, scheduled to take place in the vibrant city of Barcelona, Spain, on June 20-21, 2024. This conference promises to be a significant event that will bring together experts, innovators, and thought leaders from around the world in the field of biosensors and bioelectronics. We hope that this scientific program which covers a lot of different topics will live up to your expectations. In addition, attending the conference gives you the opportunity to meet colleague’s acquaintances and well-known experts from all over the world. We hope you'll join us at this amazing event and we'll see you soon at the Future of BSBE 2024. Sincerely, Ruth Angel Conference Director | Future of BSBE 2024

Termín konání:

20.06.2024 - 21.06.2024

Kategorie: Design, Elektrotechnika, Informatika, informační technologie, Lékařství, zdravotnictví, Nauky o materiálech, Průmysl, strojírenství, technologie, Conference series, 20. června 2024

Aver Conferences

chemistry conference 2024

International Conference on Chemistry will be organized in the month of April 26-27, 2024 in Tokyo, Japan. Chemistry Conference 2024 offers an opportunity to interact with the researchers in the field of Chemistry, making the congress a perfect platform to share experience, foster collaborations across industry & academia and share emerging scientific updates across the globe. Initiation of cross-border co-operations between scientists and institutions will also be facilitated.

Termín konání:

26.04.2024 - 27.04.2024

Kategorie: Nauky o zemi, Chemie, Aver Conferences, 26. dubna 2024

Aver Conference

Material science

The 4th International Conference on Material Science & Nanotechnology will in the field of material science be held from September 20-21,2024. Material Science Conference 2024 offers an opportunity to interact with researchers in the field of Material Science and engineering, making the congress a perfect platform to share experiences, foster collaborations across industry and academia, and emerging scientific updates across the globe.

Termín konání:

20.09.2024 - 21.09.2024

Kategorie: Nauky o materiálech, Aver Conference, 20. září 2024