SCIRESCO

SCIRESCO | univerzitní vědecké konference na jednom místě...

univerzitní konference | vědecké workshopy

English   CZ

MENU

V databázi SCIRESCO je aktuálně

102 aktivních pozvánek na vědecká

odborná setkání.

ČASOVĚ NEJBLIŽŠÍ KONFERENCE

OPEN ACCESS semináře NTK

Open Access v Národní technické knihovně

  • cesta bez bariér k vědeckým informacím
  • pravidelné roční semináře
  • vyzvané přednášky, informace, besedy

 


SCIRESCO portál využívá...

Abecední seznam pořadatelů, kteří využívají portálu SCIRESCO:

Akademie múzických umění v Praze
Akademie věd České republiky
Akademie výtvarných umění v Praze
Berg & White, s.r.o.
Bulgarian Academy of Sciences
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
College of Management
ČADUV
Česká zemědělská univerzita v Praze
České vysoké učení technické v Praze
Department of Psychology, Faculty of Arts, Masaryk University in Brno
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta
Eurocentrum Liberec
IATED
In Form Slovakia, s.r.o.
Inštutút mediológie a politológie MEDIATIKA
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Katedra psychologie Pedagogická fakulta univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem
Magnanimitas
Masaryk University, Faculty of Economics and Administration
Masarykova univerzita
Matej Bel University Banská Bystrica
Mendelova univerzita v Brně
Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání
Moravská vysoká škola Olomouc
Nikolaus Copernicus University in Torun
Ostravská univerzita v Ostravě
Ostravská unvierzita v Ostravě, Filozofická fakulta, katedra slavistiky
Philosophical Faculty of Palacký University Olomouc and Department of Applied Economics
Policejní akademie České republiky v Praze
Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii
Právnická fakulta Masarykovy univerzity
Projekt CONSENT (GA 244643)
Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze
Psychologický ústav, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství
SEKURKON s.r.o.
Slezská univerzita v Opavě
Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
SMART Project (GA 261727)
Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo
Studentská unie Technické univerzity v Liberci
Technická fakulta ČZU v Praze
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta
Technická univerzita v Liberci
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
University of Žilina, Slovak Republic
Univerzita Hradec Králové
Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Univerzita Karlova v Praze
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, Katedra germanistiky s oddelením prekladateľstva a tlmočníctva
Univerzita obrany v Brně
Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Ústav speciálněpedagogických studií
Univerzita Pardubice
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Uniwersytet Szczeciński
Vědecké sdružení pro otázky podnikání INCEPTUM
Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Vysoká škola Karla Engliše, a.s.
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Vysoká škola uměleckoprůmyslová Praha
Vysoké učení technické v Brně
Západočeská univerzita v Plzni
  • buďte informováni o elektronických konferencích
  • konkrétní konference, oborová zaměření
  • přihlaste se k odběru pozvánek emailem - zde

NOVĚ VLOŽENÉ POZVÁNKY

 Conference Series LLC Ltd

10th International Conference on Gynecology and Obstetrics

We invite all participants worldwide to attend the“10th International Conference on Gynecology and Obstetrics” scheduled on July 03-04, 2023 at London, UK. The conference is going to be held on the theme “New innovations and Advancements in Gynecology and Obstetrics". The 10th International Conference on Gynecology and Obstetrics brings together a one-of-a-kind and global blend of large and medium pharmaceutical, biotech, and analytic organisations, colleges, and clinical research establishments, making the gathering an ideal stage for sharing involvement, cultivating cross-industry and scholarly collaboration, and assessing developing innovations around the world. We hope to provide an ideal platform for Researchers, Scholars, and Key Speakers to share data and experiences, to empower people with their in-depth knowledge of Women's Health, and to inspire them to combat the global risk associated with it. This event will contribute to the strengthening of attitudes toward reproduction and its various components. This meeting will allow the attendees to acquire these new updates and share their experiences with well-recognized speakers globally. We look forward to seeing you at this meeting and we are sure you will find it an outstanding educational opportunity located in charming London, UK.

Termín konání:

03.07.2023 - 04.07.2023

Kategorie: Lékařství, zdravotnictví, Conference Series LLC Ltd, 03. července 2023

Plenareno

3rd Euro Diabetes and Endocrinology Congress

3rd Euro Diabetes and Endocrinology Congress is a unique forum for Diabetologists and Endocrinologists with comparable levels of experience & education to present, exchange ideas, and develop collaborative networks in both academia and industry. It further provides opportunities for Physicians and Young Researchers to meet, discuss ideas from a small group of eminent, field-leading scientists in an informal and friendly atmosphere. Conference Central Topics: Clinical Diabetes and Advanced Technologies Diabetes and Nutrition Pediatric Diabetes and Endocrinology Obesity, Metabolic Syndrome and Diabetes Diabetes and Cardiovascular Disease Diabetes, Hypertension and Stroke Gestational Diabetes and Reproductive Endocrinology Endocrine and Diabetes Disorders Diabetes Complications: Current Challenges in New Therapies Diabetes Nursing and Healthcare Management Epidemiology of Diabetes and Public Health

Termín konání:

25.09.2023 - 26.09.2023

Kategorie: Lékařství, zdravotnictví, Plenareno, 25. září 2023

Plenareno

Euro Reproduction, Fertility and Gynecology Conference

Euro Reproduction, Fertility and Gynecology Conference will feature the most recent scientific advances from across the spectrum of reproductive biology, to include obstetrics, fertility, PCOS, pregnancy, gynecologic endocrinology, fetal medicine and developmental biology. The advancements in allied fields has lead to groundbreaking clinical discoveries and pave the way for the development of personalized solutions. The conference will, therefore, highlight research innovations in reproductive medicine that expand from basic research to clinical applications and public health impact. Conference Central Topics: Obstetrics and Gynecology Reproduction, Fertility and Development Reproductive Health and Medicine Gynecologic Oncology and Reproductive Medicine Reproductive Biomedicine and Stem Cell Environmental Influence on Reproductive Health Reproductive Immunology and Toxicity Gynecologic Endocrinology and Infertility Novel Developments in Reproductive Technology To be added: Embryology and Fetal Development Target Audience: Obstetrics and Gynaecologists Andrologists IVF Professionals Endocrinologists Embryologists Gynaecological Pathologists Gynaecological Oncologists Pharmacotherapists Endoscopic Surgeons

Termín konání:

25.09.2023 - 26.09.2023

Kategorie: Lékařství, zdravotnictví, Plenareno, 25. září 2023

Aver Conference

2nd Global Conference on Pharmaceutical Sciences

Pharma Conference 2024 —Japan, with the theme '' Today's Research is Tomorrow's Medicine'' invites academicians, students, pharmaceutical industry professionals, and researchers to have a healthy conversation for tomorrow's wellbeing.

Termín konání:

26.04.2024 - 27.04.2024

Kategorie: Lékařství, zdravotnictví, Chemie, Biovědy, Aver Conference, 26. dubna 2024

Scientex Conferences

3rd International Conference on Nursing and Women’s Healthcare

On behalf of the Nursing Conferences Committee, it gives us a great pleasure to announce 3rd International Conference on Nursing and Women's Healthcare scheduled on November 13-14, 2023. Conference Venue: City Seasons Dubai Hotel, 2 27th St - Port Saeed - Dubai - United Arab Emirates Nursing Conferences 2023 is a premier interdisciplinary forum for all the Directors, Specialists, Professors, Doctors, Scientists, Academicians, Nurses, Gynecologists, Women’s Health Specialists, Healthcare Professionals, Students, Researchers, Clinical Nurse Specialist, Public Health practitioners, Clinical researchers. Nursing 2023 will give a platform for prominent experts to gather and share their innovative ideas in the field of Nursing Research. Our Nursing Conferences will be an incredible gathering of medical care researchers, professionals, and specialists. It will create a learning space for conversations and presentations which will help in the modernization of nursing schooling and practice. With this note, we encourage you to submit your abstracts for oral, poster, video presentation categories in the following link. Abstract Submission Portal: https://www.nursing.scientexconference.com/submitabstract For conference related queries, please reach us via WhatsApp: +1-346-348-1205 To witness valuable scientific discussions and future innovations in the field of nursing research, women’s healthcare, nursing education, and evidence-based practices, on board with us in the “City of lights" Dubai!!

Termín konání:

13.11.2023 - 14.11.2023

Kategorie: Lékařství, zdravotnictví, Scientex Conferences, 13. listopadu 2023