SCIRESCO

SCIRESCO | univerzitní vědecké konference na jednom místě...

univerzitní konference | vědecké workshopy

English   CZ

MENU

V databázi SCIRESCO je aktuálně

78 aktivních pozvánek na vědecká

odborná setkání.

ČASOVĚ NEJBLIŽŠÍ KONFERENCE

Conference Invitation

International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers 2023, vol. XIV.

 • December 18 - 20, 2023
 • Interdisciplinary Scientific Conference for PhD. students and assistants
 • Call For Papers

 

SCIRESCO journal

Vážené kolegyně, vážení kolegové a pořadatelé vědeckých konferencí,

s ohledem na naši dlouhodobou podporu práce se souhrnnými konferenčními výstupy jsme se za pomoci domácích i zahraničních akademických pracovišť rozhodli o založení popularizačního vědeckého časopisu GRANT journal, jehož smyslem je podpora přenosu vědeckých informací a poznatků.

GRANT journal s vlastním ISSN obsahuje veškeré parametry pro naplňování povinné publicity konferenčních setkání a měl by umožnit především pořadatelům, resp. organizačním výborům, rozšíření záběru potenciálních účastníků o dané odborné setkání v navazujících ročnících.

Hlavním záměrem journalu je zveřejňování: 
 • souhrnných zpráv o konaných univerzitních vědeckých konferencích,
 • výstupů odborných vědeckých setkání,
 • nejlepších příspěvků konferencí,
 • přehledových statí,
 • výsledků akademických workshopů a kolokvií,
 • pozvánek na nové ročníky,
 • záměrů networkingu akademické obce.

Časopis není nikterak oborově vyhraněn, kdy je však pro příjem textu stěžejní naplnění požadavku odbornosti a vědeckého pozadí publikovaného textu. Jsou přijímány česky, slovensky a anglicky psané příspěvky.

Budeme rádi, pokud se na utváření tohoto časopisu budete spolupodílet jak formou zaslání příspěvku journalu, tak i vlastními doporučeními a účastí v radě journalu, které je otevřeno pro fyzické osoby i vědecká pracoviště (fakulty, katedry, ústavy).

S jakýmikoli dotazy se na nás neváhejte obrátit.

Podpořme společně práci s výsledky vědeckých setkání, informujte o závěrech Vašeho odborného setkání!

realizační tým
www.vedeckekonference.cz

Texty k publikování, dotazy, zájem o spolupráci směřujte na: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .


   SCIRESCO journal
 • buďte informováni o elektronických konferencích
 • konkrétní konference, oborová zaměření
 • přihlaste se k odběru pozvánek emailem - zde

NOVĚ VLOŽENÉ POZVÁNKY

Episirus Scientifica

World Endocrine, Diabetes & Cardiovascular Conference 2024 (EDCC24)

Episirus Scientifica welcomes you to attend World Endocrine, Diabetes & Cardiovascular Conference 2024 (EDCC24) to be held during March 09-10, 2024, in Bangkok, Thailand around the theme ‘Beyond Borders: Global Perspectives in Endocrine, Diabetes & Cardiovascular Health’. This international meet (EDCC24) anticipates hundreds of participants including keynote speakers, Oral presentations by renowned speakers and poster presenters besides delegates around the world. This conference perhaps a giant event that creates an ideal platform to share expertise addressing current advancements involved in Endocrine, Diabetes & Cardiovascular Health. It will be a wonderful opportunity for all the delegates as it provides an international networking opportunity to collaborate with the world-class Endocrinology, Obesity and Medical Associations. World Endocrine, Diabetes & Cardiovascular Conference 2024 (EDCC24) is a premiere educational event which is designed to advance knowledge and expertise in endocrine and obesity that rotate between continents and are organized in collaboration with national and international endocrinology and obesity societies and associations. This International Congress EDCC24 is going to be held at Bangkok, Thailand during March 09-10, 2024.The conference is targeted to the international Endocrinology community as well as other healthcare professionals involved in multidisciplinary endocrine, diabetic, cardiovascular and metabolic challenges Focus Areas / Session Topics  Focus Areas / Session Topics  Clinical Endocrinology  Molecular Endocrinology  Endocrine Oncology, Endocrine Connections  Hypertension  Diabetes, Endocrine and Metabolism  Obesity  Cardiovascular Disorders  Neuroendocrine  Pediatric Endocrine  Nutrition and Lifestyle  Thyroid Disorders  Reproductive endocrinology  Diabetes, Obesity, Metabolism and Nutrition  Calcium and Bone  Adrenal and Cardiovascular Endocrinology  Environmental Endocrinology  Clinical Endocrinology  Endocrine related Cancer and Tumors  Neuroendocrinology and NET (neuroendocrine tumor)  Reproductive and Development Endocrinology  Thyroid  Cardiovascular medicine  Precision Medicine  Transgender Medicine and Research  Endocrinology and Genetics Target Audiences • Endocrinologists • Pediatric endocrinologists • Neuroendocrine Specialists • Reproductive endocrinologists • Primary care physicians • Thyroid • Andrologist and Gynecologists • Diabetologists • Cardiologists • Nutritionists and Metabolic Specialists • Other health professionals, such as nurses, physician’s assistants, and other clinicians who care for individuals with endocrine diseases

Termín konání:

09.03.2024 - 10.03.2024

Kategorie: Lékařství, zdravotnictví, Ostatní, Episirus Scientifica, 09. března 2024

 Conference Series LLC Ltd

35th Annual Congress on Vaccine and Clinical Trials

We are thrilled to extend an invitation to you for the 35th Annual Congress on Vaccine and Clinical Trials, which will be held in Toronto, Canada on November 4th and 5th, 2023. This prestigious event is organized by Conference Series LLC Ltd, a leading organization renowned for hosting high-quality conferences. The conference will be a gathering of renowned scientists, researchers, doctors, and students from all over the world, providing an excellent platform for networking, sharing insights, and discussing the latest advancements in the field of vaccines and clinical trials. Key features of the conference include: Keynote presentations: Renowned speakers will share their research and insights on various topics related to vaccines and clinical trials. Speaker sessions: Experts in the field will present their latest research and findings. Poster presentations: A platform for researchers and students to share their research. Workshops: Interactive sessions to learn and discuss the latest trends and advancements in vaccines and clinical trials. Exhibitions: An opportunity to showcase and learn about the latest products, services, and innovations in the field. Networking opportunities: Connect with peers and experts in the field, fostering potential collaborations. Young Research Forum: A platform for young researchers to present their work and interact with seasoned experts. Best Poster Award: Recognition for the best poster presentation. Certification: All attendees will receive a certificate of participation. The conference will cover a wide range of topics, including Vaccine Design and Development, Vaccines and Vaccination, Clinical Trials, Immunology and Immunogenetics, Cancer and Tumor Immunobiology, and many more. We believe your participation would add great value to the conference, and we look forward to your positive response. For more details about the conference, please visit our website: https://vaccines.conferenceseries.com/ . Please feel free to contact us if you have any questions or need further information.

Termín konání:

04.11.2023 - 05.11.2023

Kategorie: Lékařství, zdravotnictví, Management, marketing, Nauky o materiálech, Průmysl, strojírenství, technologie, Ostatní, Biovědy, Conference Series LLC Ltd, 04. listopadu 2023

Scientex Conferences

Online Conference On

Nano D2S-2023 aims to bring together leading researchers, scientists, academicians, and industry professionals working on various aspects of Nano based drug delivery systems to share their latest research findings, exchange ideas, and discuss future directions in this rapidly evolving field. The conference will feature keynote lectures, plenary talks, oral presentations, and poster sessions, providing ample opportunities for participants to present their research findings, share expertise, and engage in fruitful discussions. We encourage researchers, scholars, and industry professionals to submit abstracts and contribute to the scientific program of the conference. We look forward to your participation and contribution to the success of the "Research Advancement in Nanoengineered Drug Delivery Systems" conference. The conference will provide a dynamic platform for participants to explore the cutting-edge advancements, challenges, and opportunities associated with nanoengineered drug delivery systems. It will cover a wide range of topics, including but not limited to: 1. Nanomaterials for drug delivery 2. Nanocarrier design and optimization 3. Targeted and personalized drug delivery 4. Theragnostic nanomedicine 5. Overcoming biological barriers 6. Drug delivery in regenerative medicine 7. Safety, toxicity, and regulatory considerations

Termín konání:

27.11.2023 - 28.11.2023

Kategorie: Průmysl, strojírenství, technologie, Scientex Conferences, 27. listopadu 2023

Episirus Scientifica

World Critical Care & Anesthesiology Conference 2024

Episirus Scientifica welcomes you to attend World Critical Care & Anesthesiology Conference 2024 (WCAC24) to be held during March 09-10, 2024 around the theme ‘Scientific advancement and exploration in Critical Care and Anesthesiology’. This international meet (WCAC24) anticipates hundreds of participants including keynote speakers, Oral presentations by renowned speakers and poster presenters besides delegates around the world. This conference is perhaps a giant event that creates an ideal platform to share expertise addressing current advancements involved in Critical Care and Anesthesiology. It will be a wonderful opportunity for all the delegates as it provides an international networking opportunity to collaborate with the world-class critical care, Anesthesia, trauma and Medical Associations. World Critical Care & Anesthesiology Conference 2024 (WCAC24) is a premiere educational event which is designed to advance knowledge and expertise in trauma and critical care that rotate between continents and are organized in collaboration with national and international Anesthesiologic, Pulmonary, Thoracic and Critical Care societies and associations. This International Congress World Critical Care & Anesthesiology Conference 2024 March 09-10 , 2024. The conference is targeted to the international Critical Care Medicine community as well as other healthcare professionals involved in multidisciplinary critical care surgical challenges; For every community, there continues to be a need for surgical and medical teams to evaluate and treat the severely injured patients. It is appropriate that this Critical Care and Anesthesiology Conference Congress take the action of leading a continuing education venue for the complex operative and critical care surgical challenges and become the epitome of such series. The 2024 Pulmonary, Thoracic and Critical Care Conference (WCAC24) will be organized around the theme ‘Scientific advancement and exploration in Critical Care and Anesthesiology’ Few Topics which will be covered: Critical Care Medicine Anesthesiology Emergency Medicine Intensive Care Trauma and Anesthesiology Interventional Pulmonology Asthma and COPD Pulmonary Infections Interstitial Lung Diseases Pulmonary Hypertension Pleural Diseases Chest Imaging Sleep Medicine Respiratory Care Venous Thromboembolism Thoracic Surgery Pediatric Pulmonology Research in Pulmonary Medicine and many more Target Audience: Critical care and trauma surgeons General surgeons Emergency physicians Anesthesiologists Pulmonologists Trauma coordinators Surgical residents Thoracic surgeons and cardiologists Trauma and Critical Care Nurses Physician assistants Allergist & immunologist Intensivists respiratory care specialists Internists Physicians Advocates and researchers in public health and health promotion administrators Training Institutes Industry professionals Researchers Fellows or Postdoctoral Students Therapists Emeritus Young Research Scientists Business Delegates Medical Students Device Manufacturing Companies Associations and Societies

Termín konání:

09.03.2024 - 10.03.2024

Kategorie: Lékařství, zdravotnictví, Ostatní, Episirus Scientifica, 09. března 2024

Czech Institute of Academic Education z.s.

International Academic Conference on Management, Economics and Marketing in Prague, Czech Republic 2024

Please Join Us to an international academic conference designed for scientists, educators and PhD students: International Academic Conference on Management, Economics and Marketing in Prague, Czech Republic 2024 (IAC-MEM in Prague 2024) ONSITE+VIRTUAL

Termín konání:

22.03.2024 - 23.03.2024

Kategorie: Bezpečnost, krizové řízení, Ekonomie, bankovnictví, finance, Management, marketing, Hospodářství, Czech Institute of Academic Education z.s., 22. března 2024