SCIRESCO

SCIRESCO | univerzitní vědecké konference na jednom místě...

univerzitní konference | vědecké workshopy

English   CZ

MENU

V databázi SCIRESCO je aktuálně

112 aktivních pozvánek na vědecká

odborná setkání.

ČASOVĚ NEJBLIŽŠÍ KONFERENCE

Conference Invitation

QUAERE - Interdisciplinary Scientific Conference for PhD. students and assistants 2024, vol. XIV.

 • June 24 - 26, 2024
 • Interdisciplinary Scientific Conference for PhD. students and assistants
 • Call For Papers

 


SCIRESCO journal

Vážené kolegyně, vážení kolegové a pořadatelé vědeckých konferencí,

s ohledem na naši dlouhodobou podporu práce se souhrnnými konferenčními výstupy jsme se za pomoci domácích i zahraničních akademických pracovišť rozhodli o založení popularizačního vědeckého časopisu GRANT journal, jehož smyslem je podpora přenosu vědeckých informací a poznatků.

GRANT journal s vlastním ISSN obsahuje veškeré parametry pro naplňování povinné publicity konferenčních setkání a měl by umožnit především pořadatelům, resp. organizačním výborům, rozšíření záběru potenciálních účastníků o dané odborné setkání v navazujících ročnících.

Hlavním záměrem journalu je zveřejňování: 
 • souhrnných zpráv o konaných univerzitních vědeckých konferencích,
 • výstupů odborných vědeckých setkání,
 • nejlepších příspěvků konferencí,
 • přehledových statí,
 • výsledků akademických workshopů a kolokvií,
 • pozvánek na nové ročníky,
 • záměrů networkingu akademické obce.

Časopis není nikterak oborově vyhraněn, kdy je však pro příjem textu stěžejní naplnění požadavku odbornosti a vědeckého pozadí publikovaného textu. Jsou přijímány česky, slovensky a anglicky psané příspěvky.

Budeme rádi, pokud se na utváření tohoto časopisu budete spolupodílet jak formou zaslání příspěvku journalu, tak i vlastními doporučeními a účastí v radě journalu, které je otevřeno pro fyzické osoby i vědecká pracoviště (fakulty, katedry, ústavy).

S jakýmikoli dotazy se na nás neváhejte obrátit.

Podpořme společně práci s výsledky vědeckých setkání, informujte o závěrech Vašeho odborného setkání!

realizační tým
www.vedeckekonference.cz

Texty k publikování, dotazy, zájem o spolupráci směřujte na: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .


   SCIRESCO journal
 • buďte informováni o elektronických konferencích
 • konkrétní konference, oborová zaměření
 • přihlaste se k odběru pozvánek emailem - zde

NOVĚ VLOŽENÉ POZVÁNKY

Scientex Conferences

4th International Conference on Cardiology

We are delighted to invite you to the 4th International Conference on Cardiology, from November 28-29, 2024 in Bangkok, Thailand where ground-breaking discoveries and advancements in cardiac care will take center stage. Hosted in the vibrant city of Bangkok, Thailand, this two-day event promises to be a hub of knowledge exchange and networking among global Cardiology experts. Conference Highlights: In-depth Discussions: Engage in insightful conversations on the latest trends, research, and clinical practices in the field of Cardiology. Network with Experts: Connect with over 100 distinguished Cardiology professionals, fostering collaborations that drive innovation. Cutting-edge Research: Explore new frontiers in cardiology care through presentations and discussions on key technological and mechanistic advances. Hybrid Experience: This conference offers both in-person and virtual attendance options, ensuring accessibility for a diverse audience worldwide. Conference Details: https://www.heart.scientexconference.com/

Termín konání:

28.11.2024 - 29.11.2024

Kategorie: Lékařství, zdravotnictví, Scientex Conferences, 28. listopadu 2024

Conference series

4th Global Meeting on Diabetes and Endocrinology

Diabetes Congress 2024 promises to be an exceptional gathering, uniting a diverse multinational array of businesses, sectors, leading universities, and academic institutions. It serves as an ideal platform for the exchange of knowledge between the realms of business and academia, providing a valuable opportunity to assess emerging technologies in the fields of diabetes and endocrinology on a global scale.

Termín konání:

25.11.2024 - 26.11.2024

Kategorie: Lékařství, zdravotnictví, Conference series, 25. listopadu 2024

STETHON CONFERENCES

2ⁿᵈ Global Orthopedic Summit 2024

2nd Global Orthopedic Summit will be CME (Continuing Medical Education) accredited. This accreditation underscores our commitment to providing high-quality educational content and ensures that attendees will have the opportunity to earn valuable continuing education credits while participating in our event.

Termín konání:

05.10.2024 - 06.10.2024

Kategorie: Lékařství, zdravotnictví, STETHON CONFERENCES, 05. října 2024

Scitechseries

2nd International Conference on Pediatrics & Neonatology

Presented by Scitechseries, the “2nd International Conference on Pediatrics & Neonatology” from March 20-21, 2025 | London, UK. With the theme “Paving the way for little feet through advances in Paediatrics,” At this conference, we equip participants and delegates with tools addressing global needs, fostering robust communities for worldwide education, research, and awareness in the field of pediatrics and neonatology. This event establishes a global platform for the exchange of ideas, solutions, and cross-border knowledge transfer, bringing together expertise from various countries and specialties to enhance best practices and facilitate global growth in the field.

Termín konání:

20.03.2025 - 21.03.2025

Kategorie: Ostatní, Scitechseries, 20. března 2025

 NOVELTICS GROUP LLC

International Conference on Gynecology and Women's Health

The International Conference on Gynecology and Women's Health in Dubai, UAE, scheduled for November 18-19, 2024, is a prestigious event aimed at fostering collaboration, sharing knowledge, and promoting advancements in the field of women's healthcare. This conference brings together healthcare professionals, researchers, academics, industry experts, and policymakers from around the world to discuss the latest developments, challenges, and solutions in gynecology and women's health. Attendees can expect a comprehensive program featuring keynote presentations, panel discussions, workshops, and poster sessions covering a wide range of topics such as gynecological surgery, obstetrics, reproductive health, gynecological oncology, menopause management, adolescent gynecology, and more. The conference will also address global issues related to women's health disparities, access to healthcare, and emerging technologies in gynecological care. The International Conference on Gynecology and Women's Health in Dubai is poised to be a transformative event, offering valuable insights, fostering partnerships, and driving advancements that will ultimately improve the health and well-being of women worldwide.

Termín konání:

18.11.2024 - 19.11.2024

Kategorie: Lékařství, zdravotnictví, NOVELTICS GROUP LLC, 18. listopadu 2024