SCIRESCO

SCIRESCO | univerzitní vědecké konference na jednom místě...

univerzitní konference | vědecké workshopy

English   CZ

MENU

V databázi SCIRESCO je aktuálně

112 aktivních pozvánek na vědecká

odborná setkání.

ČASOVĚ NEJBLIŽŠÍ KONFERENCE

Conference Invitation

QUAERE - Interdisciplinary Scientific Conference for PhD. students and assistants 2024, vol. XIV.

 • June 24 - 26, 2024
 • Interdisciplinary Scientific Conference for PhD. students and assistants
 • Call For Papers

 


SCIRESCO journal

Vážené kolegyně, vážení kolegové a pořadatelé vědeckých konferencí,

s ohledem na naši dlouhodobou podporu práce se souhrnnými konferenčními výstupy jsme se za pomoci domácích i zahraničních akademických pracovišť rozhodli o založení popularizačního vědeckého časopisu GRANT journal, jehož smyslem je podpora přenosu vědeckých informací a poznatků.

GRANT journal s vlastním ISSN obsahuje veškeré parametry pro naplňování povinné publicity konferenčních setkání a měl by umožnit především pořadatelům, resp. organizačním výborům, rozšíření záběru potenciálních účastníků o dané odborné setkání v navazujících ročnících.

Hlavním záměrem journalu je zveřejňování: 
 • souhrnných zpráv o konaných univerzitních vědeckých konferencích,
 • výstupů odborných vědeckých setkání,
 • nejlepších příspěvků konferencí,
 • přehledových statí,
 • výsledků akademických workshopů a kolokvií,
 • pozvánek na nové ročníky,
 • záměrů networkingu akademické obce.

Časopis není nikterak oborově vyhraněn, kdy je však pro příjem textu stěžejní naplnění požadavku odbornosti a vědeckého pozadí publikovaného textu. Jsou přijímány česky, slovensky a anglicky psané příspěvky.

Budeme rádi, pokud se na utváření tohoto časopisu budete spolupodílet jak formou zaslání příspěvku journalu, tak i vlastními doporučeními a účastí v radě journalu, které je otevřeno pro fyzické osoby i vědecká pracoviště (fakulty, katedry, ústavy).

S jakýmikoli dotazy se na nás neváhejte obrátit.

Podpořme společně práci s výsledky vědeckých setkání, informujte o závěrech Vašeho odborného setkání!

realizační tým
www.vedeckekonference.cz

Texty k publikování, dotazy, zájem o spolupráci směřujte na: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .


   SCIRESCO journal
 • buďte informováni o elektronických konferencích
 • konkrétní konference, oborová zaměření
 • přihlaste se k odběru pozvánek emailem - zde

NOVĚ VLOŽENÉ POZVÁNKY

Higher Education Forum

The 3rd Asian Conference on Engineering and Information

The 3rd Asian Conference on Engineering and Information will be held in Singapore from December 4th to 6th, 2024, focusing on "Engineering Tomorrow’s World: Harnessing Innovation for Sustainable Development." In Singapore, known for its innovation and sustainability commitments, the conference will explore how engineering and natural sciences can address global challenges like climate change and resource scarcity. Researchers, scholars, industry experts, and policymakers will discuss renewable energy, green infrastructure, sustainable transportation, and environmental conservation, aiming to catalyze societal and environmental change through interdisciplinary collaboration.

Termín konání:

04.12.2024 - 06.12.2024

Kategorie: Informatika, informační technologie, Ostatní, Chemie, Higher Education Forum, 04. prosince 2024

Higher Education Forum

The 8th International Conference on Education and Social Sciences

The 8th International Conference on Education and Social Sciences (ICEASS) will be held in Bangkok, Thailand, from November 14-16, 2024. The rise of online learning and technology has significantly changed education. This conference will explore the impact of these changes on teaching and learning. A special session, "Online Learning & Technology Integration," will focus on how virtual classrooms and new technologies are shaping education.

Termín konání:

14.11.2024 - 16.11.2024

Kategorie: Ekonomie, bankovnictví, finance, Sociologie, humanitní a sociální vědy, Hospodářství, Politologie, Právo, Psychologie, Higher Education Forum, 14. listopadu 2024

Higher Education Forum

The 6th International Research Conference on Engineering and Technology

The 6th International Research Conference on Engineering and Technology In 2024, AI, 5G, IoT, and Blockchain significantly impact various aspects of our lives and industries. AI revolutionizes information processing with advanced automation and personalized experiences. 5G enhances connectivity, enabling innovations like smart cities and autonomous vehicles. IoT interconnects devices, creating intelligent, data-driven ecosystems. Blockchain ensures secure, transparent transactions in sectors like finance and supply chain management. These technologies drive digital transformation, improving efficiency, connectivity, and innovation across diverse domains. IRCET invites professionals from academia and industry to exchange research in these fields.

Termín konání:

14.11.2024 - 16.11.2024

Kategorie: Ostatní, Higher Education Forum, 14. listopadu 2024

Higher Education Forum

The 8th International Symposium on Business and Social Sciences

The 8th International Symposium on Business and Social Sciences is the premier platform for researchers, scholars, and students to discuss and exchange ideas, novel results, and work in progress in Business and Social Sciences. In 2024, "Digital Transformation and its Impact on Society" takes center stage, highlighting how digital advancements reshape interactions, business operations, and government functions. This shift offers opportunities for innovation and efficiency but also presents critical challenges, including information access, job markets, healthcare, and civic engagement. Addressing ethical considerations like data privacy, cybersecurity, and digital literacy is crucial. By exploring these aspects, we can harness digital transformation to foster inclusivity, bridge societal gaps, and enhance overall well-being.

Termín konání:

14.11.2024 - 16.11.2024

Kategorie: Dějiny, kultura, Ekonomie, bankovnictví, finance, Management, marketing, Hospodářství, Politologie, Právo, Psychologie, Higher Education Forum, 14. listopadu 2024

Inovine Scientific Meetings

World Congress on Civil, Structural and Environmental Engineering 2025

Inovine Meetings LLC extends a warm invitation for your participation in the upcoming World Congress on Civil, Structural, and Environmental Engineering scheduled for March 10-11, 2025 at Hyatt Place London Heathrow Airport, London, UK. The theme for this prestigious event is Advancements and Innovation in Civil, Infrastructure and Environmental Engineering. This congress serves as a global platform for the discussion and exploration of various disciplines within Civil Engineering, including Urban Engineering, Structural Engineering, Environmental Engineering, Infrastructure Engineering, Materials Science, Steel Structures and Construction, Energy for Building and Construction Development, Building Technology Science, Building Materials, Road and Bridge Engineering, Earthquake Resistance Design, Marine Structures, Construction Technology and more. Bringing together professionals and scholars from diverse fields within Civil, Structural and Environmental Engineering, this conference offers a valuable forum for the exchange of knowledge, sharing of evidence and ideas, and collaborative generation of solutions to pressing challenges. We eagerly anticipate your participation in this enriching event in the vibrant city of London, UK.

Termín konání:

10.03.2025 - 11.03.2025

Kategorie: Nauky o materiálech, Nauky o zemi, Průmysl, strojírenství, technologie, Stavebnictví, Inovine Scientific Meetings, 10. března 2025