SCIRESCO

SCIRESCO | scientific university conferences in one place…

university conferences | scientific workshops

English   CZ

MENU

The SCIRESCO database has collected

111 invitations of scientific events,

conferences, workshops.

TIME-NEAREST CONFERENCE

Conference Invitation

QUAERE - Interdisciplinary Scientific Conference for PhD. students and assistants 2024, vol. XIV.

 • June 24 - 26, 2024
 • Interdisciplinary Scientific Conference for PhD. students and assistants
 • Call For Papers

 


SCIRESCO journal

Dear colleagues, dear conference committee members.

We have decided in cooperation with university departments to found new scientific GRANT journal to fulfill our goal of academic and scientific conferences full support. The aim of our journal is to popularize and transfer any research and developments results.

The GRANT journal with own ISSN follows all parameters of compulsory publicity of conference events and the journal should help the conferences to attract more participants in next volumes.

The journal is open for publishing:
 • summary reports about scientific conferences,
 • results of any university events,
 • the best conference papers,
 • survey information and essays,
 • results of workshops, colloquias
 • conference invitations,
 • information about university and its departments networking.

The journal has no field of knowledge limitation, but some regulations and expertness must be followed. The journal is able to publish texts in English.

We are open for your texts publishing and even for cooperation in journal coordination in editorial teams etc. that is open for natural persons and departments also (faculties, universities etc.).

If any further question, do not hesitate to contact us.

Inform others about your academic event!

SCIRESCO team
www.vedeckekonference.cz

Your papers or texts, questions, cooperation suggestion please send to: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .


   SCIRESCO journal
 • stay informed about virtual conferences
 • conferences, branches by choice
 • conference invitations by email - here

NEW ADDITIONAL INVITATIONS

Episirus Scientifica

Dates:

18.10.2024 - 19.10.2024

Category: Episirus Scientifica, October 18, 2024

Episirus Scientifica

Dates:

18.10.2024 - 19.10.2024

Category: Episirus Scientifica, October 18, 2024

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Electric Power Engineering (EPE 2024)

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Katedra elektroenergetiky pořádá ve dnech 15. až 17. května 2024 v hotelu Dlouhé Stráně, Kouty nad Desnou již 24. ročník Mezinárodní vědecké konference Electric Power Engineering (EPE 2024). Konference EPE 2024 se soustřeďuje na klíčové otázky současné energetiky a silnoproudé elektrotechniky, které vyplývají jak z technických tak ekonomických potřeb energetických subjektů i samosprávy. Konference tak vytváří půdu pro výměnu cenných informací, prostor pro diskuze, navazování kontaktů a společenská setkání pracovníků průmyslu, školství, výzkumných pracovišť a dalších provozovatelů. Přestože je konference vysoce ceněna v akademické prostředí, je specifická vysokým zastoupením odborníků z praxe. Propojení s problematikou praxe dovoluje soustředit se vždy na aktuální problémy současné energetiky. Zaměření konference se dá charakterizovat následujícími tématy: provoz elektrizační soustavy, spolehlivost a bezpečnost, elektrárny, řízení elektrizační soustavy, obnovitelné zdroje energie, systémy vytápění, elektrotechnologie, akumulace energie, přenos a distribuce elektrické energie, elektrické světlo, chytré sítě / města / technologie, diagnostika a údržba, elektrické stoje, přístroje a pohony, výkonová elektronika, elektrické ochrany, informační systémy, vzdělávání v energetice. Součástí konference je i odborná exkurze na přečerpávací elektrárnu Dlouhé Stráně.

Dates:

15.05.2024 - 17.05.2024

Category: Ecology, Electrical Engineering , Power Engineering, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, May 15, 2024

Aver Conferences

4th International Hybrid Conference on Vision Science & Eye

We invite ophthalmologists, ophthalmology specialists, eye specialists, eye surgeons, students, and more to join the 4th International Hybrid Conference on Vision Science & Eye 2024 on September 27-28, 2024, in Orlando, Florida, USA. 

Dates:

27.09.2024 - 28.09.2024

Category: Medicine, Health Service, Aver Conferences, September 27, 2024

Aver Conferences

3rd International Summit on Ophthalmology and Optometry

We are inviting ophthalmologists, ophthalmology specialists, eye specialists, eye surgeons, students, and more to join the ''3rd International Summit on Ophthalmology and Optometry'' which will be held on February 10-11, 2025 in Dubai, UAE.

Dates:

10.02.2025 - 11.02.2025

Category: Medicine, Health Service, Aver Conferences, February 10, 2025