SCIRESCO

SCIRESCO | univerzitní vědecké konference na jednom místě...

univerzitní konference | vědecké workshopy

English   CZ

MENU

V databázi SCIRESCO je aktuálně

112 aktivních pozvánek na vědecká

odborná setkání.

ČASOVĚ NEJBLIŽŠÍ KONFERENCE

Publikujte ve vědeckém časopise

GRANT Journal
recenzovaný vědecký časopis


  • zveřejněte výsledky své vědecké práce
  • zajistěte publicitu svému projektu
  • publikujte výzkumné zprávy
  • sdílejte průběžné výstupy své činnosti

Vložení konferenční pozvánky

  • Univerzitní vědecké konference můžete propagovat pomocí konferenčních pozvánek.
  • Vyplňte níže uvedený formulář.
  • Obratem bude konferenční pozvánka zveřejněna na portálu SCIRESCO.
  • V případě potíží nás kontaktujte.

1. krok: vyplnění formuláře

3. krok: zveřejnění konferenční pozvánky

2. krok: kontrola údajů

Název konference:
povinný údaj
Hlavní pořadatel:
povinný údaj
První den konference: calendar Poslední den konference: calendar
povinný údaj
Město konání:
Země:
Text pozvánky:
Spolupořadatel:
Partneři konference:
Kontakt:
Oborové zaměření konference:
  Bezpečnost, krizové řízení     Cestovní ruch  
  Dějiny, kultura     Design  
  Divadlo, film, hudba, tanec, výtvarné umění     Doprava  
  Ekologie     Ekonomie, bankovnictví, finance  
  Elektrotechnika     Energetika  
  Filozofie     Geografie  
  Sociologie, humanitní a sociální vědy     Informatika, informační technologie  
  Lékařství, zdravotnictví     Lesnictví  
  Logistika     Management, marketing  
  Média     Mechatronika  
  Hospodářství     Mezinárodní vztahy  
  Nauky o materiálech     Nauky o zemi  
  Pedagogika     Politologie  
  Právo     Průmysl, strojírenství, technologie  
  Ostatní     Fyzika a matematika  
  Psychologie     Stavebnictví  
  Jazykověda     Chemie  
  Biovědy  
Parametry konference:
anone
vědecká
mezinárodní
doktorandská
vědecký a programový výbor
více jednacích jazyků
příjem příspěvků
sborník s ISBN po ukončení
recenzovaný sborník
vybrané příspěvky budou dále zveřejněny
účastnický poplatek
virtuální
kooperující journaly, indexace

NOVĚ VLOŽENÉ POZVÁNKY

Scientex Conferences

4th International Conference on Cardiology

We are delighted to invite you to the 4th International Conference on Cardiology, from November 28-29, 2024 in Bangkok, Thailand where ground-breaking discoveries and advancements in cardiac care will take center stage. Hosted in the vibrant city of Bangkok, Thailand, this two-day event promises to be a hub of knowledge exchange and networking among global Cardiology experts. Conference Highlights: In-depth Discussions: Engage in insightful conversations on the latest trends, research, and clinical practices in the field of Cardiology. Network with Experts: Connect with over 100 distinguished Cardiology professionals, fostering collaborations that drive innovation. Cutting-edge Research: Explore new frontiers in cardiology care through presentations and discussions on key technological and mechanistic advances. Hybrid Experience: This conference offers both in-person and virtual attendance options, ensuring accessibility for a diverse audience worldwide. Conference Details: https://www.heart.scientexconference.com/

Termín konání:

28.11.2024 - 29.11.2024

Kategorie: Lékařství, zdravotnictví, Scientex Conferences, 28. listopadu 2024

Conference series

4th Global Meeting on Diabetes and Endocrinology

Diabetes Congress 2024 promises to be an exceptional gathering, uniting a diverse multinational array of businesses, sectors, leading universities, and academic institutions. It serves as an ideal platform for the exchange of knowledge between the realms of business and academia, providing a valuable opportunity to assess emerging technologies in the fields of diabetes and endocrinology on a global scale.

Termín konání:

25.11.2024 - 26.11.2024

Kategorie: Lékařství, zdravotnictví, Conference series, 25. listopadu 2024

STETHON CONFERENCES

2ⁿᵈ Global Orthopedic Summit 2024

2nd Global Orthopedic Summit will be CME (Continuing Medical Education) accredited. This accreditation underscores our commitment to providing high-quality educational content and ensures that attendees will have the opportunity to earn valuable continuing education credits while participating in our event.

Termín konání:

05.10.2024 - 06.10.2024

Kategorie: Lékařství, zdravotnictví, STETHON CONFERENCES, 05. října 2024

Scitechseries

2nd International Conference on Pediatrics & Neonatology

Presented by Scitechseries, the “2nd International Conference on Pediatrics & Neonatology” from March 20-21, 2025 | London, UK. With the theme “Paving the way for little feet through advances in Paediatrics,” At this conference, we equip participants and delegates with tools addressing global needs, fostering robust communities for worldwide education, research, and awareness in the field of pediatrics and neonatology. This event establishes a global platform for the exchange of ideas, solutions, and cross-border knowledge transfer, bringing together expertise from various countries and specialties to enhance best practices and facilitate global growth in the field.

Termín konání:

20.03.2025 - 21.03.2025

Kategorie: Ostatní, Scitechseries, 20. března 2025

 NOVELTICS GROUP LLC

International Conference on Gynecology and Women's Health

The International Conference on Gynecology and Women's Health in Dubai, UAE, scheduled for November 18-19, 2024, is a prestigious event aimed at fostering collaboration, sharing knowledge, and promoting advancements in the field of women's healthcare. This conference brings together healthcare professionals, researchers, academics, industry experts, and policymakers from around the world to discuss the latest developments, challenges, and solutions in gynecology and women's health. Attendees can expect a comprehensive program featuring keynote presentations, panel discussions, workshops, and poster sessions covering a wide range of topics such as gynecological surgery, obstetrics, reproductive health, gynecological oncology, menopause management, adolescent gynecology, and more. The conference will also address global issues related to women's health disparities, access to healthcare, and emerging technologies in gynecological care. The International Conference on Gynecology and Women's Health in Dubai is poised to be a transformative event, offering valuable insights, fostering partnerships, and driving advancements that will ultimately improve the health and well-being of women worldwide.

Termín konání:

18.11.2024 - 19.11.2024

Kategorie: Lékařství, zdravotnictví, NOVELTICS GROUP LLC, 18. listopadu 2024