SCIRESCO

SCIRESCO | univerzitní vědecké konference na jednom místě...

univerzitní konference | vědecké workshopy

English   CZ

MENU

V databázi SCIRESCO je aktuálně

82 aktivních pozvánek na vědecká

odborná setkání.

ČASOVĚ NEJBLIŽŠÍ KONFERENCE

Conference Invitation

Člověk, stavba a územní plánování
(ČSÚP 11)


  • November 1, 2017
  • Fakulta svatební ČVUT v Praze
  • Call For Papers

 


Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2017, roč. VIII.

  • mezinárodní vědecká doktorandská konference
  • příjem přihlášek zahájen
  • online registrace na konferenci zde

Konference

Pozvánky na konference v databázi SCIRESCO:

KONFERENCE

1
2
3