SCIRESCO

SCIRESCO | univerzitní vědecké konference na jednom místě...

univerzitní konference | vědecké workshopy

English   CZ

MENU

V databázi SCIRESCO je aktuálně

180 aktivních pozvánek na vědecká

odborná setkání.

ČASOVĚ NEJBLIŽŠÍ KONFERENCE

OPEN ACCESS semináře NTK

Open Access v Národní technické knihovně

  • cesta bez bariér k vědeckým informacím
  • pravidelné roční semináře
  • vyzvané přednášky, informace, besedy

 


SCIRESCO portál využívá...

Abecední seznam pořadatelů, kteří využívají portálu SCIRESCO:

Akademie múzických umění v Praze
Akademie věd České republiky
Akademie výtvarných umění v Praze
Berg & White, s.r.o.
Bulgarian Academy of Sciences
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
College of Management
ČADUV
Česká zemědělská univerzita v Praze
České vysoké učení technické v Praze
Department of Psychology, Faculty of Arts, Masaryk University in Brno
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta
Eurocentrum Liberec
IATED
In Form Slovakia, s.r.o.
Inštutút mediológie a politológie MEDIATIKA
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Katedra psychologie Pedagogická fakulta univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem
Magnanimitas
Masaryk University, Faculty of Economics and Administration
Masarykova univerzita
Matej Bel University Banská Bystrica
Mendelova univerzita v Brně
Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání
Moravská vysoká škola Olomouc
Nikolaus Copernicus University in Torun
Ostravská univerzita v Ostravě
Ostravská unvierzita v Ostravě, Filozofická fakulta, katedra slavistiky
Philosophical Faculty of Palacký University Olomouc and Department of Applied Economics
Policejní akademie České republiky v Praze
Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii
Právnická fakulta Masarykovy univerzity
Projekt CONSENT (GA 244643)
Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze
Psychologický ústav, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství
SEKURKON s.r.o.
Slezská univerzita v Opavě
Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
SMART Project (GA 261727)
Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo
Studentská unie Technické univerzity v Liberci
Technická fakulta ČZU v Praze
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta
Technická univerzita v Liberci
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
University of Žilina, Slovak Republic
Univerzita Hradec Králové
Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Univerzita Karlova v Praze
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, Katedra germanistiky s oddelením prekladateľstva a tlmočníctva
Univerzita obrany v Brně
Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Ústav speciálněpedagogických studií
Univerzita Pardubice
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Uniwersytet Szczeciński
Vědecké sdružení pro otázky podnikání INCEPTUM
Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Vysoká škola Karla Engliše, a.s.
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Vysoká škola uměleckoprůmyslová Praha
Vysoké učení technické v Brně
Západočeská univerzita v Plzni
  • buďte informováni o elektronických konferencích
  • konkrétní konference, oborová zaměření
  • přihlaste se k odběru pozvánek emailem - zde

NOVĚ VLOŽENÉ POZVÁNKY

INEN

2020 International Symposium on Education and Social Sciences (ISESS)

Welcome to International Symposium on Education and Social Sciences (ISESS 2020), taking place on the 17th -19th in November, 2020 in Kyoto, Japan. The aim of the conference is to bring together all the professionals and academicians in this field of education and social sciences. The conference serves the purpose of promoting a tight link between theory and practice and explores different perspectives on the application of research findings into practice. The ISESS organizing committee is now calling for abstracts and full papers and would welcome the submission that falls within any of the areas listed below: - Education 2020: The Future of Teaching and Learning - Business & Management - Communication - Economics & Finance - Humanities & Culture Studies - Law - Psychology Our Website: http://isess-conf.org/ Email: isess@isess-conf.org

Termín konání:

17.11.2020 - 19.11.2020

Kategorie: Ekonomie, bankovnictví, finance, Sociologie, humanitní a sociální vědy, Management, marketing, Psychologie, INEN, 17. listopadu 2020

ME Conference

22nd World Dermatology and Aesthetic Congress

22nd World Dermatology and Aesthetic Congress will be held during March 26-27, 2020 at Abu Dhabi, UAE. Aesthetic Congress 2020 is a best platform with its well-organized scientific program to the audience which includes symposiums, workshops, keynote lectures, plenary talks, panel discussions and poster sessions on latest research and technological developments in the arena as well as therapeutic aspects. The conference invites Dermatologists, Oncology Dermatologists, Cosmetologists, Venereologists & Trichologists, Aestheticians, Paramedical Aestheticians, Tonsorial artists, Skin Specialists & Health Experts, Researchers, Students, Business delegates and Young researchers across the globe.

Termín konání:

26.03.2020 - 27.03.2020

Kategorie: Lékařství, zdravotnictví, ME Conference , 26. března 2020

Peers Alley Media

Euro Chemistry Congress

On behalf of Peers Alley Media and Organizing Committee, we welcome you and are very proud to host our “Euro Chemistry Congress” which will be held during April 02-03, 2020 in Paris, France. The congress venue is located in the heart of the city of Paris presents a strategic level program on Chemistry. Euro Chemistry 2020 Paris offers a unique opportunity for investigators across the globe to meet, network and perceive new scientific innovations. This year’s annual congress highlights the theme “Novel Trends and Applications in the field of Chemistry". Euro Chemistry 2020 anticipating around 200+ participants, 10+ Keynote speakers, 20+plenary speakers, B2BMeetings, Exhibitions, Poster Competition and Many More. The scientific program paves a way to gather visionaries through the research talks and presentations and put forward many thought provoking strategies for the Chemistry Technologies and Chemistry Experts. Sessions / Tracks: Analytical Chemistry, Agricultural Chemistry, Biochemistry, Chemistry of Transition Elements, Chemical Engineering, Electrochemistry, Environmental Chemistry, Food Chemistry, Forensic Chemistry, Geochemistry, Green Chemistry, Industrial Chemistry, Inorganic chemistry, Nanotechnology, Materials science, Medicinal Chemistry, Metallurgy, Molecular Biology, Natural Product Chemistry, Neurochemistry, Organic Chemistry, Petrochemistry, Physical chemistry, Polymer chemistry, Radiochemistry For more updates and details, please go through conference link below, PS: https://chemistry.peersalleyconferences.com The conference invites Directors, CEOs, Association presidents, Vice Presidents and professionals, Chemistry Researchers & Academicians, Chemistry Scientists, Clinical Services Managers, Healthcare Workers, Druggist, Drug developers, Research Laboratories, Drug development companies, Research Institutes and members, Supply Chain companies, Chemistry Startup companies, Manufacturing Companies, Training Institutes, Business Entrepreneurs and Students, Young Investigators.

Termín konání:

02.04.2020 - 03.04.2020

Kategorie: Lékařství, zdravotnictví, Nauky o materiálech, Peers Alley Media, 02. dubna 2020

Peers Alley Media

Plant Science Conferences

Peers Alley Media meetings would like to invite all the outstanding Plant Science researchers, Professors, Associates, Scientists, Deans, Students & Technicians, Organizations & Associations, Professionals, Researchers & Scholars from all around the world to attend International Conference on Plant Science from June 17-18, 2020 in Vancouver, Canada. This conference makes a perfect platform for global networking as it brings together all People across the globe to a most exciting, exceptional, memorable scientific leading event to report and witness the latest scientific achievements in Plant Science.

Termín konání:

17.06.2020 - 18.06.2020

Kategorie: Ostatní, Peers Alley Media, 17. června 2020

Peers Alley Media

World Nursing and Nursing Education Congress

Peers Alley Media takes pleasure in inviting the scientific community across the globe to attend the World Nursing and Nursing Education Congress during June 17-18, 2020 at Vancouver, Canada with a motto to Discovering the New Era in Nursing and Healthcare.

Termín konání:

17.06.2020 - 18.06.2020

Kategorie: Lékařství, zdravotnictví, Peers Alley Media, 17. června 2020