SCIRESCO

SCIRESCO | univerzitní vědecké konference na jednom místě...

univerzitní konference | vědecké workshopy

English   CZ

MENU

V databázi SCIRESCO je aktuálně

170 aktivních pozvánek na vědecká

odborná setkání.

ČASOVĚ NEJBLIŽŠÍ KONFERENCE

OPEN ACCESS semináře NTK

Open Access v Národní technické knihovně

  • cesta bez bariér k vědeckým informacím
  • pravidelné roční semináře
  • vyzvané přednášky, informace, besedy

 


SCIRESCO portál využívá...

Abecední seznam pořadatelů, kteří využívají portálu SCIRESCO:

Akademie múzických umění v Praze
Akademie věd České republiky
Akademie výtvarných umění v Praze
Berg & White, s.r.o.
Bulgarian Academy of Sciences
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
College of Management
ČADUV
Česká zemědělská univerzita v Praze
České vysoké učení technické v Praze
Department of Psychology, Faculty of Arts, Masaryk University in Brno
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta
Eurocentrum Liberec
IATED
In Form Slovakia, s.r.o.
Inštutút mediológie a politológie MEDIATIKA
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Katedra psychologie Pedagogická fakulta univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem
Magnanimitas
Masaryk University, Faculty of Economics and Administration
Masarykova univerzita
Matej Bel University Banská Bystrica
Mendelova univerzita v Brně
Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání
Moravská vysoká škola Olomouc
Nikolaus Copernicus University in Torun
Ostravská univerzita v Ostravě
Ostravská unvierzita v Ostravě, Filozofická fakulta, katedra slavistiky
Philosophical Faculty of Palacký University Olomouc and Department of Applied Economics
Policejní akademie České republiky v Praze
Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii
Právnická fakulta Masarykovy univerzity
Projekt CONSENT (GA 244643)
Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze
Psychologický ústav, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství
SEKURKON s.r.o.
Slezská univerzita v Opavě
Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
SMART Project (GA 261727)
Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo
Studentská unie Technické univerzity v Liberci
Technická fakulta ČZU v Praze
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta
Technická univerzita v Liberci
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
University of Žilina, Slovak Republic
Univerzita Hradec Králové
Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Univerzita Karlova v Praze
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, Katedra germanistiky s oddelením prekladateľstva a tlmočníctva
Univerzita obrany v Brně
Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Ústav speciálněpedagogických studií
Univerzita Pardubice
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Uniwersytet Szczeciński
Vědecké sdružení pro otázky podnikání INCEPTUM
Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Vysoká škola Karla Engliše, a.s.
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Vysoká škola uměleckoprůmyslová Praha
Vysoké učení technické v Brně
Západočeská univerzita v Plzni
  • buďte informováni o elektronických konferencích
  • konkrétní konference, oborová zaměření
  • přihlaste se k odběru pozvánek emailem - zde

NOVĚ VLOŽENÉ POZVÁNKY

Euroscicon LTD

8th Edition of International Conference and Exhibition on Surgery and Transplantation

“8th Edition of International Conference and Exhibition on Surgery & Transplantation” during July 1-3, 2019 in Valencia, Spain which includes prompt keynote presentations, Oral talks, Poster presentations and Exhibitions. World Surgeons Congress 2019 is a specially designed cluster Surgery conferences. The main theme of this conference is “Disseminating cutting-edge skills in the field of Surgery” which covers a wide range of critically important sessions. To know more about the conference, please visit our website: https://surgeryconference.euroscicon.com/

Termín konání:

01.07.2019 - 21.07.2019

Kategorie: Lékařství, zdravotnictví, Euroscicon LTD, 01. července 2019

Univerzita Palackého v Olomouci

PhD existence česko-slovenská psychologická konference (nejen) o doktorandech a pro doktorandy

Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve dnech 21. a 22. ledna 2019 se v historickém univerzitním městě Olomouc uskuteční další, tentokrát již devátý, ročník konference (nejen) o doktorandech a pro doktorandy zvané PhD Existence. Tento rok se budeme zabývat tématem Tělo a mysl, protože při doktorském studiu bychom neměli, slovy sira Kennetha Robinsona, zapomínat na to, že tělo není pouhým dopravním prostředkem pro hlavu. Tělo a mysl jsou si vzájemnými partnery, a zvláště v psychologii tento fakt v různých obměnách zaznívá velmi často (někdy z oblasti psychosomatických přístupů, jindy třeba z oblasti psychofyziologických výzkumů). Rádi bychom Vás tímto pozvali k aktivní účasti formou ústního příspěvku, workshopu nebo posteru. Podmínky pro příspěvky jsou uvedeny na webu PhD Existence pod záložkou Registrace. Jako každý rok budeme usilovat o indexaci sborníku z konference ve Web of Science (v čemž jsme doposud byli úspěšní), čímž Váš příspěvek může získat také ohlas přesahující pouhé vystoupení na konferenci. Pokud byste se rádi zúčastnili konference pasivně, i tak Vás v Olomouci rádi uvidíme. PhD Existence představuje mnohými vítanou pravidelnou příležitost setkávat se s kolegy z akademické sféry i z oblastí psychologické praxe, a tak Vám i pasivní účast může mnohé nabídnout. Těšíme se na Vás!

Termín konání:

21.01.2019 - 22.01.2019

Kategorie: Psychologie, Univerzita Palackého v Olomouci, 21. ledna 2019

BIT Group Global Ltd.

the 10th Annual World Congress of NeuroTalk-2019 (NT-2019)

Neurotalk 2019 is a science and education event which brings together neuroscientists, neurologists and neurosurgeons from around the globe gather to exchange ideas and debut cutting-edge research and therapy-oriented technologies in the key areas of clinical neurology, provides participating scientists and clinicians with a unique networking platform. Neurotalk 2019 enables presenters and delegates to enjoy the state of the art oral and poster presentations covering the in-depth findings and the extraordinary advances on the treatment of injuries and illnesses affecting the brain, spine and nervous system.

Termín konání:

13.05.2019 - 17.05.2019

Kategorie: Ostatní, BIT Group Global Ltd., 13. května 2019

 Conference Series LLC Ltd

2nd International conference on Nanostructured Materials and Nanochemistry

The conference will be held in San Francisco, USA on November 02-03, 2018. The subject of the conference is around " New Advancements and Innovations in Nanostructured Materials & Nanochemistry’’ NSMNC 2018 brings together leading scientists, engineers, directors of companies in the field of ‘Nanotechnology, Chemical Engineering, Medicine and Pharmaceuticals’ to exchange information on their latest research progress. The main theme of the conference is “New Advancements and Innovations in Nanostructured Materials & Nanochemistry" which covers a wide range of critically important sessions. For more details visit: https://nanochemistry.conferenceseries.com/

Termín konání:

02.11.2018 - 03.11.2018

Kategorie: Nauky o materiálech, Chemie, Conference Series LLC Ltd, 02. listopadu 2018

 Conference Series LLC Ltd

17th World Congress on Drug Formulation & Drug Delivery

ConferenceSeries llc.LTD will invite all the participants from globe to attend 17th World Congress on Drug Formulation & Drug Delivery in November 08-09, 2018 Auckland, New Zealand it serves as a space for interactions on relevant topics in the field of Pharmaceutical science. It involves Drug Design And Development,Computer Aided Drug Design ( CADD ),Biomarkers in Drug Design,Pre-Formulation & Formulation Aspects,Pharmacokinetics and Pharmacodynamics,Clinical Trails & Biotherapeutics, Innovative Drug Discovery and Nanotechnology,Novel Drug Delivery System,Medicinal Chemistry and Drug Discover Advancements,Drug Product Manufacturing,Chemical and Pharmaceutical Engineering,Pharmaceutical Regulatory Affairs, Bioequivalence Studies and Assessment,Recent advancements in BA/BE Research,Business Opportunities in Drug Delivery, NMR and Analysis of Small Organic Molecules. It will include keynotes,workshops,oral and poster presentations.

Termín konání:

08.11.2024 - 09.11.2018

Kategorie: Conference Series LLC Ltd, 08. listopadu 2024