SCIRESCO

SCIRESCO | univerzitní vědecké konference na jednom místě...

univerzitní konference | vědecké workshopy

English   CZ

MENU

V databázi SCIRESCO je aktuálně

94 aktivních pozvánek na vědecká

odborná setkání.

ČASOVĚ NEJBLIŽŠÍ KONFERENCE

OPEN ACCESS semináře NTK

Open Access v Národní technické knihovně

  • cesta bez bariér k vědeckým informacím
  • pravidelné roční semináře
  • vyzvané přednášky, informace, besedy

 


SCIRESCO portál využívá...

Abecední seznam pořadatelů, kteří využívají portálu SCIRESCO:

Akademie múzických umění v Praze
Akademie věd České republiky
Akademie výtvarných umění v Praze
Berg & White, s.r.o.
Bulgarian Academy of Sciences
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
College of Management
ČADUV
Česká zemědělská univerzita v Praze
České vysoké učení technické v Praze
Department of Psychology, Faculty of Arts, Masaryk University in Brno
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta
Eurocentrum Liberec
IATED
In Form Slovakia, s.r.o.
Inštutút mediológie a politológie MEDIATIKA
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Katedra psychologie Pedagogická fakulta univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem
Magnanimitas
Masaryk University, Faculty of Economics and Administration
Masarykova univerzita
Matej Bel University Banská Bystrica
Mendelova univerzita v Brně
Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání
Moravská vysoká škola Olomouc
Nikolaus Copernicus University in Torun
Ostravská univerzita v Ostravě
Ostravská unvierzita v Ostravě, Filozofická fakulta, katedra slavistiky
Philosophical Faculty of Palacký University Olomouc and Department of Applied Economics
Policejní akademie České republiky v Praze
Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii
Právnická fakulta Masarykovy univerzity
Projekt CONSENT (GA 244643)
Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze
Psychologický ústav, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství
SEKURKON s.r.o.
Slezská univerzita v Opavě
Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
SMART Project (GA 261727)
Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo
Studentská unie Technické univerzity v Liberci
Technická fakulta ČZU v Praze
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta
Technická univerzita v Liberci
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
University of Žilina, Slovak Republic
Univerzita Hradec Králové
Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Univerzita Karlova v Praze
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, Katedra germanistiky s oddelením prekladateľstva a tlmočníctva
Univerzita obrany v Brně
Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Ústav speciálněpedagogických studií
Univerzita Pardubice
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Uniwersytet Szczeciński
Vědecké sdružení pro otázky podnikání INCEPTUM
Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Vysoká škola Karla Engliše, a.s.
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Vysoká škola uměleckoprůmyslová Praha
Vysoké učení technické v Brně
Západočeská univerzita v Plzni
  • buďte informováni o elektronických konferencích
  • konkrétní konference, oborová zaměření
  • přihlaste se k odběru pozvánek emailem - zde

NOVĚ VLOŽENÉ POZVÁNKY

The Society of Digital Information and Wireless Communications (SDIWC)

The 3rd International Conference on Computing Technology and Information Management (ICCTIM2017)

Researchers and delegates are invited to submit research papers for publication and join the conference to be held at Metropolitan College, Thessaloniki, Greece. It’s a 3 day event, with presentations delivered by researchers from the international community, including presentations from keynote speakers and state-of-the-art lectures.

Termín konání:

08.12.2017 - 10.12.2017

Kategorie: Informatika, informační technologie, The Society of Digital Information and Wireless Communications (SDIWC), 08. prosince 2017

Rachel Mathews

9th World Biomarkers Congress

Welcomes you to the '9th World Biomarkers Congress ' to be held on December 07-08, 2017 at Madrid, Spain. Conference Series organizes 3000+ Global events in conference series every year across the globe with support from 1000+ more scientific societies and Publishes 700 Open access journals which contains over 100000 eminent personalities, reputed scientists as editorial board members. World Biomarkers 2017 is organized around the theme: “A New Era of Diagnosis and Clinical Research”. World biomarkers, in the hands of clinical investigators, provide a dynamic and powerful approach to understanding the spectrum of diseases with obvious applications in analytic epidemiology, biomarkers and clinical research in disease prevention, diagnosis, and disease management. World biomarkers have the additional potential to identify individuals susceptible to disease. There is a good scope to know more in this molecular biomarkers meeting. In the recent years, the information about cancer biomarkers has increased largely providing great scope for improving the management of cancer patients by improving the accuracy of detection and efficacy of treatment. Latest technological advancement has enabled the examination of many possible biomarkers and renewed interest in developing new biomarkers. All such developments can be evidenced in this world biomarker conference. A comprehensive discussion of the significance of each biomarker like pharmacodynamics and toxic dynamics of protein biomarkers, analytical biomarkers, and epigenetic biomarkers is going to be held in this biomarkers congress. This conference also includes symposiums and workshop events. Why to attend World Biomarker 2017? With members from around the world focused on learning about molecular and cancer biomarkers, and its advances; this is your best opportunity to reach the largest assemblage of participants from the biomarker community. Conduct presentations, distribute information, meet with current and potential scientists, make a splash with new drug developments, and receive name recognition at this 2-day event. World-renowned speakers, the most recent techniques, developments, and the newest updates in molecular and cancer biomarkers are hallmarks of this conference. Conference Highlights Biomarkers Cancer Biomarkers Clinical Biomarkers Biomarkers and Cancers Biomarkers and Non-Cancerous Diseases Biomarkers and Radiology Cell Free Biomarkers Predictive Cancer Biomarkers Biomarkers Detection & Discovery Biomarkers & Immune-Oncology Biomarkers: Validation and Verification Advances of Biomarker Testing Biomarkers and Personalized Medicine Companion Diagnostics Biomarkers and Pharmacology Oncologists Cancer Bioinformatics & Biomarkers Biomarkers Imaging and Dynamics Entrepreneurs Investment Meet

Termín konání:

07.12.2017 - 08.12.2017

Kategorie: Lékařství, zdravotnictví, Rachel Mathews , 07. prosince 2017

ACENS

2018 ACENS Asian Conference on Engineering and Natural Sciences

Asian Conference on Engineering and Natural Sciences (ACENS) is an international platform for scholars, researchers and practitioners to discuss interdisciplinary research and practices in the fields of engineering, natural sciences and beyond. 2018 ACENS will take place from February 6-8, 2018 in Osaka, Japan. Prospective authors are invited to submit original research abstracts or full papers which were not, are not and have not been submitted/published/under consideration in other conferences and journals. Topics Natural Sciences Astronomy Biology Chemistry Physics Earth Sciences Engineering Aeronautics & Aerospace Engineering Biological Engineering Chemical Engineering Civil Engineering Computer Engineering and Technology Electrical and Electronic Engineering Environmental Engineering Information Engineering and Technology Materials Science and Engineering Mechanical Engineering and Technology Power & Energy Engineering

Termín konání:

06.02.2018 - 08.02.2018

Kategorie: Doprava, Ekologie, Elektrotechnika, Energetika, Informatika, informační technologie, Lesnictví, Management, marketing, Mechatronika, Nauky o materiálech, Nauky o zemi, Průmysl, strojírenství, technologie, Ostatní, Fyzika a matematika, Stavebnictví, Chemie, Biovědy, ACENS, 06. února 2018

Higher Education Forum

Hong Kong International Conference on Education, Psychology and Society

Hong Kong International Conference on Education, Psychology and Society (HKICEPS) is an international platform for scholars, researchers and practitioners to discuss interdisciplinary research and practices in the fields of Education, Psychology and Society and more. 2018 HKICEPS will take place from January 22-24, 2018 in Hong Kong. Prospective authors are invited to submit original research abstracts or full papers which were not, are not and have not been submitted/published/under consideration in other conferences and journals.

Termín konání:

22.01.2018 - 24.01.2018

Kategorie: Sociologie, humanitní a sociální vědy, Pedagogika, Psychologie, Higher Education Forum, 22. ledna 2018

Higher Education Forum

Hong Kong International Conference on Engineering and Applied Sciences

Hong Kong International Conference on Engineering and Applied Sciences (HKICEAS) is an international platform for scholars, researchers and practitioners to discuss interdisciplinary research and practices in the fields of Engineering and Applied Sciences. 2018 HKICEAS will take place from January 24-26, 2018 in Hong Kong. Prospective authors are invited to submit original research abstracts or full papers which were not, are not and have not been submitted/published/under consideration in other conferences and journals.

Termín konání:

24.01.2018 - 26.01.2018

Kategorie: Elektrotechnika, Energetika, Biovědy, Higher Education Forum, 24. ledna 2018