SCIRESCO

SCIRESCO | univerzitní vědecké konference na jednom místě...

univerzitní konference | vědecké workshopy

English   CZ

MENU

V databázi SCIRESCO je aktuálně

188 aktivních pozvánek na vědecká

odborná setkání.

ČASOVĚ NEJBLIŽŠÍ KONFERENCE

OPEN ACCESS semináře NTK

Open Access v Národní technické knihovně

  • cesta bez bariér k vědeckým informacím
  • pravidelné roční semináře
  • vyzvané přednášky, informace, besedy

 


SCIRESCO portál využívá...

Abecední seznam pořadatelů, kteří využívají portálu SCIRESCO:

Akademie múzických umění v Praze
Akademie věd České republiky
Akademie výtvarných umění v Praze
Berg & White, s.r.o.
Bulgarian Academy of Sciences
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
College of Management
ČADUV
Česká zemědělská univerzita v Praze
České vysoké učení technické v Praze
Department of Psychology, Faculty of Arts, Masaryk University in Brno
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta
Eurocentrum Liberec
IATED
In Form Slovakia, s.r.o.
Inštutút mediológie a politológie MEDIATIKA
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Katedra psychologie Pedagogická fakulta univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem
Magnanimitas
Masaryk University, Faculty of Economics and Administration
Masarykova univerzita
Matej Bel University Banská Bystrica
Mendelova univerzita v Brně
Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání
Moravská vysoká škola Olomouc
Nikolaus Copernicus University in Torun
Ostravská univerzita v Ostravě
Ostravská unvierzita v Ostravě, Filozofická fakulta, katedra slavistiky
Philosophical Faculty of Palacký University Olomouc and Department of Applied Economics
Policejní akademie České republiky v Praze
Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii
Právnická fakulta Masarykovy univerzity
Projekt CONSENT (GA 244643)
Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze
Psychologický ústav, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství
SEKURKON s.r.o.
Slezská univerzita v Opavě
Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
SMART Project (GA 261727)
Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo
Studentská unie Technické univerzity v Liberci
Technická fakulta ČZU v Praze
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta
Technická univerzita v Liberci
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
University of Žilina, Slovak Republic
Univerzita Hradec Králové
Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Univerzita Karlova v Praze
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, Katedra germanistiky s oddelením prekladateľstva a tlmočníctva
Univerzita obrany v Brně
Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Ústav speciálněpedagogických studií
Univerzita Pardubice
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Uniwersytet Szczeciński
Vědecké sdružení pro otázky podnikání INCEPTUM
Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Vysoká škola Karla Engliše, a.s.
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Vysoká škola uměleckoprůmyslová Praha
Vysoké učení technické v Brně
Západočeská univerzita v Plzni
  • buďte informováni o elektronických konferencích
  • konkrétní konference, oborová zaměření
  • přihlaste se k odběru pozvánek emailem - zde

NOVĚ VLOŽENÉ POZVÁNKY

 Conference Series LLC Ltd

28th World Congress on Cardiology and Heart Diseases

28th World Congress on Cardiology and Heart Diseases to be held at Amsterdam, Netherlands during November 5-6, 2018. This International Heart Conference will bring together world-class cardiovascular researchers, cardiologists, cardiac surgeons, professors and scientists to discuss strategies for Cardiology. Cardiology Conference invites you to attend the 28th Annual Congress on Cardiology and Heart Diseases 2018 is designed to provide diverse and current education that will keep medical professionals abreast of the issues affecting the prevention, diagnosis and treatment of cardiovascular diseases. Undoubtedly the participant at this Cardiology congress will be able to exchange with the best experts in the specialty and will return home with extensive knowledge

Termín konání:

05.11.2018 - 06.11.2018

Kategorie: Informatika, informační technologie, Lékařství, zdravotnictví, Mezinárodní vztahy, Nauky o materiálech, Biovědy, Conference Series LLC Ltd, 05. listopadu 2018

ME Conference

International Conference on Agriculture, Food and Aqua

Agriculture Conferences 2018 with great pleasure welcomes all the contributors in the food and health industry across the globe to the International Conference on Agriculture, Food and Aqua on November 22-23, 2018 in Cape Town, South Africa with a theme of “Discovering Natural Resources through Agriculture 2018”. The conference highlights keynote presentations, oral talks, poster presentations and exhibitions. All the speakers, participants, students, and delegates from across the globe are cordially invited to the event.

Termín konání:

22.11.2018 - 23.11.2018

Kategorie: Nauky o zemi, Ostatní, Biovědy, ME Conference, 22. listopadu 2018

ME Conference

3rd World Liver Congress

We are so glad to organize “3rd World Liver Congress” in Abu Dhabi on October 15-16, 2018 at UAE with the theme “Exploring new pathways through discoveries in making Liver healthy”. Liver Congress 2018 is a 2-day event offering the Exhibition, at the venue to showcase the new and emerging technologies and have wider sessions involving Keynote presentation, Oral, YRF (student presentation), poster, e-poster presentations. World-renowned speakers and eminent delegates across the globe attending the conference, to share their valuable presentation on the most recent and advanced techniques, developments, technologies, Clinical trials in the liver, Hepatology, and Gastroenterology and the newest updates are the prominent features of the conference.

Termín konání:

15.10.2018 - 16.10.2018

Kategorie: Lékařství, zdravotnictví, ME Conference , 15. října 2018

Higher Education Forum

The 7th International Conference on Social Science and Management (ICSSAM 2019)

The 7th International Conference on Social Science and Management (ICSSAM) is an international platform for scholars, researchers and practitioners to discuss interdisciplinary research and practices in the fields of Communication, Society, Education, Culture, Politics, Law, Finance, Economics, Management, Psychology and more. 2019 ICSSAM will take place from May 7-9, 2019 in Osaka, Japan. Prospective authors are invited to submit original research abstracts or full papers which were not, are not and have not been submitted/published/under consideration in other conferences and journals. ★Topic: Education Psychology Management Society Finance Economics Culture Politics Communication Law

Termín konání:

07.05.2019 - 09.05.2019

Kategorie: Dějiny, kultura, Ekonomie, bankovnictví, finance, Management, marketing, Hospodářství, Právo, Ostatní, Psychologie, Higher Education Forum, 07. května 2019

Higher Education Forum

The 9th International Congress on Engineering and Information (ICEAI 2019)

The 9th International Congress on Engineering and Information (ICEAI) is an international platform for scholars, researchers and practitioners to discuss interdisciplinary research and practices in the fields of Engineering, Information and more. 2019 ICEAI will take place from May 7-9, 2019 in Osaka, Japan. Prospective authors are invited to submit original research abstracts or full papers which were not, are not and have not been submitted/published/under consideration in other conferences and journals. ★Topics Biological Engineering Chemical Engineering Civil Engineering Computer Science Environmental Engineering Electrical Engineering Energy Engineering Industrial Engineering Information Engineering

Termín konání:

07.05.2019 - 09.05.2019

Kategorie: Elektrotechnika, Energetika, Informatika, informační technologie, Higher Education Forum, 07. května 2019