SCIRESCO

SCIRESCO | univerzitní vědecké konference na jednom místě...

univerzitní konference | vědecké workshopy

English   CZ

MENU

V databázi SCIRESCO je aktuálně

78 aktivních pozvánek na vědecká

odborná setkání.

ČASOVĚ NEJBLIŽŠÍ KONFERENCE

OPEN ACCESS semináře NTK

Open Access v Národní technické knihovně

  • cesta bez bariér k vědeckým informacím
  • pravidelné roční semináře
  • vyzvané přednášky, informace, besedy

 


SCIRESCO portál využívá...

Abecední seznam pořadatelů, kteří využívají portálu SCIRESCO:

Akademie múzických umění v Praze
Akademie věd České republiky
Akademie výtvarných umění v Praze
Berg & White, s.r.o.
Bulgarian Academy of Sciences
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
College of Management
ČADUV
Česká zemědělská univerzita v Praze
České vysoké učení technické v Praze
Department of Psychology, Faculty of Arts, Masaryk University in Brno
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta
Eurocentrum Liberec
IATED
In Form Slovakia, s.r.o.
Inštutút mediológie a politológie MEDIATIKA
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Katedra psychologie Pedagogická fakulta univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem
Magnanimitas
Masaryk University, Faculty of Economics and Administration
Masarykova univerzita
Matej Bel University Banská Bystrica
Mendelova univerzita v Brně
Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání
Moravská vysoká škola Olomouc
Nikolaus Copernicus University in Torun
Ostravská univerzita v Ostravě
Ostravská unvierzita v Ostravě, Filozofická fakulta, katedra slavistiky
Philosophical Faculty of Palacký University Olomouc and Department of Applied Economics
Policejní akademie České republiky v Praze
Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii
Právnická fakulta Masarykovy univerzity
Projekt CONSENT (GA 244643)
Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze
Psychologický ústav, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství
SEKURKON s.r.o.
Slezská univerzita v Opavě
Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
SMART Project (GA 261727)
Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo
Studentská unie Technické univerzity v Liberci
Technická fakulta ČZU v Praze
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta
Technická univerzita v Liberci
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
University of Žilina, Slovak Republic
Univerzita Hradec Králové
Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Univerzita Karlova v Praze
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, Katedra germanistiky s oddelením prekladateľstva a tlmočníctva
Univerzita obrany v Brně
Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Ústav speciálněpedagogických studií
Univerzita Pardubice
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Uniwersytet Szczeciński
Vědecké sdružení pro otázky podnikání INCEPTUM
Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Vysoká škola Karla Engliše, a.s.
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Vysoká škola uměleckoprůmyslová Praha
Vysoké učení technické v Brně
Západočeská univerzita v Plzni
  • buďte informováni o elektronických konferencích
  • konkrétní konference, oborová zaměření
  • přihlaste se k odběru pozvánek emailem - zde

NOVĚ VLOŽENÉ POZVÁNKY

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky Českého vysokého učení technického v Praze

Česká republika v příštích dvaceti letech - vize a cesta k jejímu naplnění

Hlavní téma konference: Jaký ekonomický model zvolit, aby se ČR stala rozvinutou zemí s prosperující ekonomikou na základě produkce s vysokou přidanou hodnotou a s dosahem na konečné zákazníky.

Termín konání:

19.09.2017 - 19.09.2017

Kategorie: Ekonomie, bankovnictví, finance, Hospodářství, Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky Českého vysokého učení technického v Praze, 19. září 2017

Allied Academies

International Oncology Summit

Allied Academies invites all the participants from all over the world to attend 'International Oncology Summit’ during November 27-28, 2017 in Atlanta, Georgia, USA which includes prompt keynote presentations, Oral talks, Poster presentations and Exhibitions. This Summit has the platform to fulfill the prevailing gaps in the transformation of this science of hope, to serve promptly with solutions to all in the need.

Termín konání:

27.11.2021 - 28.11.2017

Kategorie: Lékařství, zdravotnictví, Allied Academies, 27. listopadu 2021

Czestochowa University of Technology

2nd International Conference Contemporary Issues in Theory and Practice of Management CITPM 2018

On behalf of conference chair and the organizing committee, it is a great pleasure and privilege to invite all researchers to take a part and present your state of the art knowledge paper of contemporary management and business issues at 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE CONTEMPORARY ISSUES IN THEORY AND PRACTICE OF MANAGEMENT CITPM 2018, in Czestochowa, Poland. The conference aim at creating a forum for exchange of ideas and empirical research that try to search for answers to intellectual and practical management and business challenges. All papers that will successfully pass double-blind review process will be published in a printed book proceedings with an ISBN number. The Proceedings of the 2nd International Conference Contemporary Issues in Theory and Practice of Management CITPM 2018 will be send for indexing in Clarivate Analytics Web of Science® Conference Proceedings Citation Index. The Proceedings of the 1st International Conference Contemporary Issues in Theory and Practice of Management CITPM 2016 was accepted by the Thomson Reuters and are indexed in Conference Proceedings Citation Index, which is now an integrated index within Web of Science™ Core Collection.

Termín konání:

19.04.2018 - 20.04.2018

Kategorie: Management, marketing, Czestochowa University of Technology, 19. dubna 2018

Conference Series LLC

20th European Cardiology Conference

The Cardiology Conference is proud to announce that its 3 day CME Accredited 20th European Cardiology Conference (Euro Cardiology 2017) will be held in Budapest, Hungary during October 16-18, 2017. The conference will be the world’s best platform for all the cardiologists, cardiac surgeons, medical practitioners, research scholars and clinical research organizations to encourage and explore the modern technologies in the eternal field of Cardiology. The main theme of the conference is “Invent the future of Cardiac Health”. Conference Series Ltd invited all the cardiologists, Scientists, Professors, Research scholars, Industrial Professionals, Cardiac surgeons at 20th European Cardiology Conference is going to be held in Budapest, Hungary during October 16-18, 2017. We sincerely hope that you will honour us by accepting our invitation to join us in October in Budapest.

Termín konání:

16.10.2017 - 18.10.2017

Kategorie: Lékařství, zdravotnictví, Conference Series LLC, 16. října 2017

BIT Group Global Ltd.

BIT’s 5th Annual World Congress of Geriatrics and Gerontology -2017

BIT’s 5th Annual World Congress of Geriatrics and Gerontology-2017 (WCGG-2017) will be held in Fukuoka, Japan during December 4-6, 2017. WCGG-2017 is an international event focusing on the core knowledge and major advances in the ever-expanding field of Geriatrics and Gerontology by attracting experts on a global scale and we will supply the most cutting-edge technology information to you. With the participation of outstanding international experts, we hope productive discussions would stimulate new creative ideas to translate new discoveries into better practice and application. We hope your participation would contribute to your professional development and relationships. Wish you enjoy the conference.

Termín konání:

04.12.2017 - 06.12.2017

Kategorie: BIT Group Global Ltd., 04. prosince 2017