SCIRESCO

SCIRESCO | univerzitní vědecké konference na jednom místě...

univerzitní konference | vědecké workshopy

English   CZ

MENU

V databázi SCIRESCO je aktuálně

162 aktivních pozvánek na vědecká

odborná setkání.

ČASOVĚ NEJBLIŽŠÍ KONFERENCE

OPEN ACCESS semináře NTK

Open Access v Národní technické knihovně

  • cesta bez bariér k vědeckým informacím
  • pravidelné roční semináře
  • vyzvané přednášky, informace, besedy

 


SCIRESCO portál využívá...

Abecední seznam pořadatelů, kteří využívají portálu SCIRESCO:

Akademie múzických umění v Praze
Akademie věd České republiky
Akademie výtvarných umění v Praze
Berg & White, s.r.o.
Bulgarian Academy of Sciences
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
College of Management
ČADUV
Česká zemědělská univerzita v Praze
České vysoké učení technické v Praze
Department of Psychology, Faculty of Arts, Masaryk University in Brno
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta
Eurocentrum Liberec
IATED
In Form Slovakia, s.r.o.
Inštutút mediológie a politológie MEDIATIKA
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Katedra psychologie Pedagogická fakulta univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem
Magnanimitas
Masaryk University, Faculty of Economics and Administration
Masarykova univerzita
Matej Bel University Banská Bystrica
Mendelova univerzita v Brně
Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání
Moravská vysoká škola Olomouc
Nikolaus Copernicus University in Torun
Ostravská univerzita v Ostravě
Ostravská unvierzita v Ostravě, Filozofická fakulta, katedra slavistiky
Philosophical Faculty of Palacký University Olomouc and Department of Applied Economics
Policejní akademie České republiky v Praze
Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii
Právnická fakulta Masarykovy univerzity
Projekt CONSENT (GA 244643)
Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze
Psychologický ústav, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství
SEKURKON s.r.o.
Slezská univerzita v Opavě
Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
SMART Project (GA 261727)
Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo
Studentská unie Technické univerzity v Liberci
Technická fakulta ČZU v Praze
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta
Technická univerzita v Liberci
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
University of Žilina, Slovak Republic
Univerzita Hradec Králové
Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Univerzita Karlova v Praze
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, Katedra germanistiky s oddelením prekladateľstva a tlmočníctva
Univerzita obrany v Brně
Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Ústav speciálněpedagogických studií
Univerzita Pardubice
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Uniwersytet Szczeciński
Vědecké sdružení pro otázky podnikání INCEPTUM
Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Vysoká škola Karla Engliše, a.s.
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Vysoká škola uměleckoprůmyslová Praha
Vysoké učení technické v Brně
Západočeská univerzita v Plzni
  • buďte informováni o elektronických konferencích
  • konkrétní konference, oborová zaměření
  • přihlaste se k odběru pozvánek emailem - zde

NOVĚ VLOŽENÉ POZVÁNKY

 Conference Series LLC Ltd

aquaculture conferences

 Aquaculture event 2018 gathering will cover the new research systems and focus on aquaculture exhibition of new nourishes, angle welfare, anti-infection agents, instruments presented by the aquaculture fisheries labs. It likewise covers the expansion in requirement for requesting ocean bottom. Aquaculture brings fundamental and propelled research of Developmental, Toxicological and Transgenic angles.

Termín konání:

08.10.2018 - 09.10.2018

Kategorie: Ostatní, Conference Series LLC Ltd, 08. října 2018

 Conference Series LLC Ltd

25th International Conference on Psychiatric Disorders& Psychosomatic Medicine

Psychosomatic Medicine Congress 2018 is the leading meeting dedicate to Psychiatrists and Psychosomatic Medicine researchers with the theme “Application of Psychosomatic Medicine to Achieve Mental and Physical Wellness” Goal of Psychosomatic Medicine 2018 is to deliver an outstanding program for exchange of ideas and authoritative views by leading scientists which covers the entire spectrum of research in Psychiatric Disorders, Consultation - Liaison Psychiatry, and Mood Disorders and share the cross-cultural experiences of various treatment procedures. Conference Series LLC extends its welcome to “25th International Conference on Psychiatric Disorders& Psychosomatic Medicine” during July 11-12, 2018 |Sydney, Australia with a theme “Application of Psychosomatic Medicine to Achieve Mental and Physical Wellness” .Conference Series LLC through its Open Access Initiative is committed to make genuine and reliable contributions to the scientific community.

Termín konání:

20.07.2020 - 21.07.2019

Kategorie: Psychologie, Conference Series LLC Ltd, 20. července 2020

 Conference Series LLC Ltd

6th World Congress on Public Health, Epidemiology & Nutrition

“6th World Congress on Public Health, Epidemiology&Nutrition” which is going to be held during September 21-22, 2018 Hong Kong on a theme “Novel approaches in Epidemiology Research and Public Health’’. Public Health, Epidemiology & Nutrition event focusses on the various public health issues and nutrition related concept. The information about Epidemiology & Disease Control, Healthcare & Hospital Management, Public Health Nutrition, General Practice & Primary Care, Obesity & Public Health, Community Health, Biomedical & Health Informatics, Healthcare & Technologies , Clinical Epidemiology, Healthcare & Hospital Management, Nutrition & Public health, Global Mental Health, Global Environmental Health, Epidemiology & Disease control, Public Health Nursing, Cardiovascular Epidemiology, Molecular Epidemiology, Medical Ethics & Health Policies and various other topics will be learned and discussed.

Termín konání:

21.09.2018 - 22.09.2018

Kategorie: Lékařství, zdravotnictví, Psychologie, Conference Series LLC Ltd, 21. září 2018

 Conference Series LLC Ltd

World Congress on Epilepsy and Brain Disorders

World Congress on Epilepsy and Brain Disorders (Epilepsy Congress2018) is planned to be held in Cape Town, South Africa amid September 17-18, 2018.

Termín konání:

17.09.2018 - 18.09.2018

Kategorie: Lékařství, zdravotnictví, Psychologie, Conference Series LLC Ltd, 17. září 2018

 Conference Series LLC Ltd

10th Molecular Immunology & Immunogenetics Congress

About Conference: Conference Series LLC LTD takes immense pleasure in inviting the scientists, researchers, professors, delegates across the continents to its upcoming “10th Molecular Immunology & Immunogenetics Congress” to be held during March 04-05, 2019 at Barcelona, Spain. Molecular Immunology 2019 is a two days program event that offers a much needed global platform to bring together researchers in all fields of Immunology including Molecular Biology, Genetics, Clinical & Cellular Immunology, Microbiology, Vaccines, Biochemistry, young researchers, students, and industrialists to exchange ideas, communicate and discuss research findings on new advancements in various fields of Immunology. Molecular Immunology will be available to discuss with you the latest issues and Novel Approaches for Immune-mediated Diseases & Advancements in Existing Therapies. Importance and Scope of Molecular Immunology 2019: 10th Molecular Immunology & Immunogenetics Congress offers a premier forum for discussions and debates, in this fascinating interdisciplinary field of Immunology, Molecular biology, Molecular medicine, Microbiology and Biochemistry which are centralizing & consolidating their respective discoveries and advances •Discuss emerging issues in Immunology, Molecular Biology •Discuss and apply recent research findings related to Molecular Immunology •Reflect on the place of critical developments, research ethics & challenges in Immunology Online Abstract submission link: https://molecularimmunology.conferenceseries.com/abstract-submission.php Online Registration link: https://molecularimmunology.conferenceseries.com/registration.php Contact us: Clara Diaz Program Manager Molecular Immunology 2019 Email: molecularimmunology@immunologyconferences.org Website: https://molecularimmunology.conferenceseries.com/ Phone: UK: 44-800-014-8923 USA & Canada: 1-888-843-816 Australia: 1-800-651-097 France: 0805-080048

Termín konání:

04.03.2019 - 05.03.2019

Kategorie: Lékařství, zdravotnictví, Biovědy, Conference Series LLC Ltd, 04. března 2019