SCIRESCO

SCIRESCO | univerzitní vědecké konference na jednom místě...

univerzitní konference | vědecké workshopy

English   CZ

MENU

V databázi SCIRESCO je aktuálně

199 aktivních pozvánek na vědecká

odborná setkání.

ČASOVĚ NEJBLIŽŠÍ KONFERENCE

OPEN ACCESS semináře NTK

Open Access v Národní technické knihovně

  • cesta bez bariér k vědeckým informacím
  • pravidelné roční semináře
  • vyzvané přednášky, informace, besedy

 


SCIRESCO portál využívá...

Abecední seznam pořadatelů, kteří využívají portálu SCIRESCO:

Akademie múzických umění v Praze
Akademie věd České republiky
Akademie výtvarných umění v Praze
Berg & White, s.r.o.
Bulgarian Academy of Sciences
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
College of Management
ČADUV
Česká zemědělská univerzita v Praze
České vysoké učení technické v Praze
Department of Psychology, Faculty of Arts, Masaryk University in Brno
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta
Eurocentrum Liberec
IATED
In Form Slovakia, s.r.o.
Inštutút mediológie a politológie MEDIATIKA
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Katedra psychologie Pedagogická fakulta univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem
Magnanimitas
Masaryk University, Faculty of Economics and Administration
Masarykova univerzita
Matej Bel University Banská Bystrica
Mendelova univerzita v Brně
Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání
Moravská vysoká škola Olomouc
Nikolaus Copernicus University in Torun
Ostravská univerzita v Ostravě
Ostravská unvierzita v Ostravě, Filozofická fakulta, katedra slavistiky
Philosophical Faculty of Palacký University Olomouc and Department of Applied Economics
Policejní akademie České republiky v Praze
Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii
Právnická fakulta Masarykovy univerzity
Projekt CONSENT (GA 244643)
Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze
Psychologický ústav, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství
SEKURKON s.r.o.
Slezská univerzita v Opavě
Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
SMART Project (GA 261727)
Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo
Studentská unie Technické univerzity v Liberci
Technická fakulta ČZU v Praze
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta
Technická univerzita v Liberci
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
University of Žilina, Slovak Republic
Univerzita Hradec Králové
Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Univerzita Karlova v Praze
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, Katedra germanistiky s oddelením prekladateľstva a tlmočníctva
Univerzita obrany v Brně
Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Ústav speciálněpedagogických studií
Univerzita Pardubice
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Uniwersytet Szczeciński
Vědecké sdružení pro otázky podnikání INCEPTUM
Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Vysoká škola Karla Engliše, a.s.
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Vysoká škola uměleckoprůmyslová Praha
Vysoké učení technické v Brně
Západočeská univerzita v Plzni
  • buďte informováni o elektronických konferencích
  • konkrétní konference, oborová zaměření
  • přihlaste se k odběru pozvánek emailem - zde

NOVĚ VLOŽENÉ POZVÁNKY

ME Conference

2nd International Conference on Pediatrics and Primary Healthcare Nursing

ME Conferences extends its welcome to “2nd International Conference on Pediatrics and Primary Healthcare Nursing” during March 26-27, 2020 in Abu Dhabi, UAE with a theme “Little Feet, Big Steps: Advancing Pediatric Nursing Care’’

Termín konání:

26.03.2020 - 27.03.2020

Kategorie: Psychologie, ME Conference , 26. března 2020

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzita Mateja Bela , Banská Bystrica

Interpolis 2019

Interpolis OZ, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela, Centrum krízového riadenia UMB, Metropolitiní univerzita Praha a Faculty of Humanities and Social Sciences University of Mostar Vás srdečne pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu Interpolis 2019, ktorá sa uskutoční 7. novembra 2019 v priestoroch Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Termín konání:

07.11.2019 - 07.11.2019

Kategorie: Bezpečnost, krizové řízení, Sociologie, humanitní a sociální vědy, Mezinárodní vztahy, Politologie, Právo, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzita Mateja Bela , Banská Bystrica , 07. listopadu 2019

 Conference Series LLC Ltd

Dermatology Conferences

Conference Series llc LTD invites all researchers, doctors, and professionals on behalf of organizing committee members to be the part of the prestigious 15th International Conference on Dermatology and Cosmetic Medicine schedule on April 13-14, 2020 in London, UK. We aim to unite all the people involved in this vast field and share the knowledge, explore and look forward to the new way by integrating new thoughts and modifying the limits of future technology which includes prompt keynote presentations, Oral talks, Poster presentations Young Research Forum and Exhibitions.

Termín konání:

13.04.2020 - 14.10.2019

Kategorie: Ostatní, Conference Series LLC Ltd, 13. dubna 2020

AInCI :: International Association of Interactive Communication :: www.ainci.net, and  ALAIPO :: Latin Association of Human-Computer Interaction :: www.alaipo.net

2nd International Conference on Innovation in Tourism Systems, Intelligent Gamification and User Interaction ( ITSIGUI 2020 ) :: Las Palmas de Gran Canaria - Spain :: January 27 - 29, 2020

Call for Contributions :: 2nd International Conference on Innovation in Tourism Systems, Intelligent Gamification and User Interaction ( ITSIGUI 2020 ) :: Las Palmas de Gran Canaria - Spain :: January 27 - 29, 2020 :: http://www.ainci.com/ITSIGUI-2020/conference_ITSIGUI_2020.html : ITSIGUI 2020 will be composed of research presentations, keynote lectures, invited presentations, workshops, doctoral consortium, demo session, research-in-progress, poster presentations, etc. : Works must be submitted following the instructions found on the submission of papers section. All accepted contributions will be published in the respective conference proceedings (in printed book form, CD/DVD and magazine) by international and prestigious publishing houses in America and Europe: : 1) Post-conference publishing book. IGI Global: Hershey, Pennsylvania - USA : 2) An academic CD proceedings version –not commercial (distribution in the room), with ISBN and DOI : 3) The contributions are will be submitted for indexation by EI COMPENDEX, INSPEC, THOMSON REUTERS, AMERINDEX and DBLP.UNI-TRIE.DE : # Very Important # The authors can present more than one contributions (e.g., paper, poster, demo, etc.) with only one registration (maximum 3 contributions). See: http://www.ainci.com/ITSIGUI-2019/ITSIGUI_paper_2020.html : All contributions should be of high quality, originality, clarity, significance, impact and not published elsewhere or submitted for publication during the review period. The current international conference is intended to be an open space for the interchange of original ideas, valid theories, innovating experiences, results obtained, learned lessons and future research works, in the educational, scientific and industrial field. The exchange of knowledge, training, research and development in this triad encounter the following main and secondary issues, which are listed as follows. All contributions –papers, workshops, demos, research-in-progress, posters, doctoral consortium, etc., should be of high quality, originality, clarity, significance and impact. In the current international conference it is demonstrated how with a correct integration among professionals of formal and factual sciences interesting research lines in the following subjects and other main areas are solicited on, but not limited to (alphabetical order): : See: http://www.ainci.com/ITSIGUI-2020/ITSIGUI_topics_2020.html : All submitted contributions will be reviewed by a double-blind (at least three reviewers), non-blind, and participative peer review. These three kinds of review will support the selection process of those that will be accepted for their presentation at the international conference. Authors of accepted works/papers who registered in the conference can have access to the evaluations and possible feedback provided by the reviewers who recommended the acceptance of their works/papers, so they can accordingly improve the final version of their contributions. :: # Deadlines and Information # :: Work Submissions: Open. Consequently, as they are received, they will be evaluated. It is a way to speed up the process to make up the final program of the international conference, visa requirements, should plan travel well in advance, etc. In other words, it is not necessary to wait until the deadline to send them for the evaluation process. : Deadline Works Submissions: November, 30th - local time in Hawaiian Islands : Authors Notification: Two/three weeks after the submission/s : Camera-ready, full papers: January, 20th :: Keynote Speakers and Relators with Human and Professional - super 'High Quality' :: Certificate of participation and conference proceedings. :: Participation for the selection of the best paper, research-in-progress, poster, demo, etc. awards. :: Recommended official hotels. :: Cultural Events: local excursions in Gran Canaria (free for all authors and participants). :: The international conference is organized by ALAIPO :: Latin Association of Human-Computer Interaction (Asociacion Latina de Interaccion Persona Ordenador) :: www.alaipo.com, and AInCI :: International Association of Interactive Communication (Asociacion Internacional de la Comunicacion Interactiva) :: www.ainci.com :: HCI Lab :: 1997 - 2019 :: Celebrating 22 Years of Freedom, Dignity and Resistence.

Termín konání:

27.01.2020 - 29.01.2020

Kategorie: Cestovní ruch, Dějiny, kultura, Design, Ekologie, Sociologie, humanitní a sociální vědy, Informatika, informační technologie, Média, Pedagogika, Průmysl, strojírenství, technologie, Psychologie, AInCI :: International Association of Interactive Communication :: www.ainci.net, and ALAIPO :: Latin Association of Human-Computer Interaction :: www.alaipo.net, 27. ledna 2020

Euoscion Ltd

27th Edition of European Ophthalmology Congress

EuroSciCon Ltd invites all the participants from all over the world to attend 27th Edition of European Ophthalmology Congress held on April 15-16, 2020 at London, UK which includes prompt keynote presentations, Oral talks, Poster presentations and Exhibitions. The main highlights of this conference are Comprehensive Eye Care, Latest Research in Ophthalmology and Vision Improvement, Smartphones and Eyestrain, Retina And Retinal Disorders, Cornea And Corneal Diseases, Glaucoma, Cataract And Refractive Surgery, Dry Eye & Uveitis, Ocular Trauma, Diabetic Retinopathy, Oculoplastics And Orbit Surgery, Ophthalmic Genetics, Neuro-Ophthalmology, Pediatric Ophthalmology, Clinical Ophthalmology For more details visit https://ophthalmology.euroscicon.com/

Termín konání:

15.04.2020 - 16.04.2020

Kategorie: Ostatní, Euoscion Ltd, 15. dubna 2020