SCIRESCO

SCIRESCO | univerzitní vědecké konference na jednom místě...

univerzitní konference | vědecké workshopy

English   CZ

MENU

V databázi SCIRESCO je aktuálně

135 aktivních pozvánek na vědecká

odborná setkání.

ČASOVĚ NEJBLIŽŠÍ KONFERENCE

OPEN ACCESS semináře NTK

Open Access v Národní technické knihovně

  • cesta bez bariér k vědeckým informacím
  • pravidelné roční semináře
  • vyzvané přednášky, informace, besedy

 


SCIRESCO portál využívá...

Abecední seznam pořadatelů, kteří využívají portálu SCIRESCO:

Akademie múzických umění v Praze
Akademie věd České republiky
Akademie výtvarných umění v Praze
Berg & White, s.r.o.
Bulgarian Academy of Sciences
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
College of Management
ČADUV
Česká zemědělská univerzita v Praze
České vysoké učení technické v Praze
Department of Psychology, Faculty of Arts, Masaryk University in Brno
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta
Eurocentrum Liberec
IATED
In Form Slovakia, s.r.o.
Inštutút mediológie a politológie MEDIATIKA
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Katedra psychologie Pedagogická fakulta univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem
Magnanimitas
Masaryk University, Faculty of Economics and Administration
Masarykova univerzita
Matej Bel University Banská Bystrica
Mendelova univerzita v Brně
Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání
Moravská vysoká škola Olomouc
Nikolaus Copernicus University in Torun
Ostravská univerzita v Ostravě
Ostravská unvierzita v Ostravě, Filozofická fakulta, katedra slavistiky
Philosophical Faculty of Palacký University Olomouc and Department of Applied Economics
Policejní akademie České republiky v Praze
Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii
Právnická fakulta Masarykovy univerzity
Projekt CONSENT (GA 244643)
Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze
Psychologický ústav, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství
SEKURKON s.r.o.
Slezská univerzita v Opavě
Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
SMART Project (GA 261727)
Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo
Studentská unie Technické univerzity v Liberci
Technická fakulta ČZU v Praze
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta
Technická univerzita v Liberci
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
University of Žilina, Slovak Republic
Univerzita Hradec Králové
Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Univerzita Karlova v Praze
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, Katedra germanistiky s oddelením prekladateľstva a tlmočníctva
Univerzita obrany v Brně
Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Ústav speciálněpedagogických studií
Univerzita Pardubice
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Uniwersytet Szczeciński
Vědecké sdružení pro otázky podnikání INCEPTUM
Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Vysoká škola Karla Engliše, a.s.
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Vysoká škola uměleckoprůmyslová Praha
Vysoké učení technické v Brně
Západočeská univerzita v Plzni
  • buďte informováni o elektronických konferencích
  • konkrétní konference, oborová zaměření
  • přihlaste se k odběru pozvánek emailem - zde

NOVĚ VLOŽENÉ POZVÁNKY

Exponet events

3rd Global Pharmaceutical Conference and Expo

3rd Global Pharmaceutical Conference and Expo iPharma UK is going to be held in London, UK during July 03-05, 2019 with global participants "Emerging trends in pharma research towards global demand"

Termín konání:

03.07.2019 - 05.07.2019

Kategorie: Lékařství, zdravotnictví, Exponet events, 03. července 2019

Exponet Events

3rd International Cancer Conference and Expo

3rd International Cancer Conference and Expo welcomes you as our guest to the City of Baltimore, USA during June 05-07, 2019. i- Cancer USA 2019 aims in "Driving Innovative Cancer Science Towards Precision Medicine".

Termín konání:

05.06.2019 - 07.06.2019

Kategorie: Lékařství, zdravotnictví, Exponet Events, 05. června 2019

 Conference Series LLC Ltd

Canada Meetings on Vascular and Interventional Radiology

Greetings from Interventional Radiology 2019! It is an honor to invite all the academicians and researchers to be as speakers or delegates at the upcoming Canada Meetings on Vascular and Interventional Radiology scheduled for June 12-13, 2019 in Montreal, Canada. Interventional Radiology is trending under the theme “An Insight into Innovative Approaches in Vascular and Interventional Radiology” which brings together eminent Academicians, Health Professions, Scientists, CEO’s, Young researchers & Students to share experience, gain and evaluate emerging technologies in Radiology, Oncology, Medical Imaging, Nuclear Medicine, Cancer Treatment, Tumor Biology across the globe. Initiation of co-operation between scientists from Companies, Research labs and institutions will be also facilitated. For online abstract submission please click link https://interventionalradiology.cancersummit.org/abstract-submission.php

Termín konání:

12.06.2019 - 13.06.2019

Kategorie: Lékařství, zdravotnictví, Conference Series LLC Ltd, 12. června 2019

The Open university of Hong Kong

ICOIE 2019

ICOIE is an impactful event which serves as an international forum for researchers, scholars, educators and practitioners to share and update each other on the issues, ideas and developments in the field of open and innovative education.

Termín konání:

10.07.2019 - 12.07.2019

Kategorie: Sociologie, humanitní a sociální vědy, Informatika, informační technologie, The Open university of Hong Kong, 10. července 2019

Lexis Conferences

Human Physiology 2019

Human Physiology 2019 Theme: Exploring the Principles of Physiology & Metabolism September 16-17, 2019 | London, United Kingdom Lexis Conferences cordially invites all the members of different nations to attend this annual meet which is scheduled to hold on September 16-17, 2019 at London, United Kingdom based on theme Exploring the Principles of Physiology & Metabolism. A two days scientific meet will gather scientists, students and healthcare industries under one roof to build a new network by sharing their findings in our annual scientific sessions. This approach will allow globally in doing a collaborative research between academia and healthcare sectors to explore the underlying facts of physiology and metabolism to show us a better future of healthcare. Conference Communication: meetings@lexisconferences.com, physiologylexis@gmail.com Contact Address : 4211 Rainier Street, Irving,Texas, 75062, USA Toll Free : +32 (800) 709-484211 Rainier Street, Irving, Texas 75062, USA Tel: +1 (214) 972-2216 https://www.lexisconferences.com/humanphysiology

Termín konání:

16.09.2019 - 17.09.2019

Kategorie: Lékařství, zdravotnictví, Lexis Conferences, 16. září 2019