SCIRESCO

SCIRESCO | univerzitní vědecké konference na jednom místě...

univerzitní konference | vědecké workshopy

English   CZ

MENU

V databázi SCIRESCO je aktuálně

162 aktivních pozvánek na vědecká

odborná setkání.

ČASOVĚ NEJBLIŽŠÍ KONFERENCE

OPEN ACCESS semináře NTK

Open Access v Národní technické knihovně

  • cesta bez bariér k vědeckým informacím
  • pravidelné roční semináře
  • vyzvané přednášky, informace, besedy

 


SCIRESCO portál využívá...

Abecední seznam pořadatelů, kteří využívají portálu SCIRESCO:

Akademie múzických umění v Praze
Akademie věd České republiky
Akademie výtvarných umění v Praze
Berg & White, s.r.o.
Bulgarian Academy of Sciences
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
College of Management
ČADUV
Česká zemědělská univerzita v Praze
České vysoké učení technické v Praze
Department of Psychology, Faculty of Arts, Masaryk University in Brno
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta
Eurocentrum Liberec
IATED
In Form Slovakia, s.r.o.
Inštutút mediológie a politológie MEDIATIKA
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Katedra psychologie Pedagogická fakulta univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem
Magnanimitas
Masaryk University, Faculty of Economics and Administration
Masarykova univerzita
Matej Bel University Banská Bystrica
Mendelova univerzita v Brně
Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání
Moravská vysoká škola Olomouc
Nikolaus Copernicus University in Torun
Ostravská univerzita v Ostravě
Ostravská unvierzita v Ostravě, Filozofická fakulta, katedra slavistiky
Philosophical Faculty of Palacký University Olomouc and Department of Applied Economics
Policejní akademie České republiky v Praze
Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii
Právnická fakulta Masarykovy univerzity
Projekt CONSENT (GA 244643)
Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze
Psychologický ústav, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství
SEKURKON s.r.o.
Slezská univerzita v Opavě
Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
SMART Project (GA 261727)
Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo
Studentská unie Technické univerzity v Liberci
Technická fakulta ČZU v Praze
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta
Technická univerzita v Liberci
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
University of Žilina, Slovak Republic
Univerzita Hradec Králové
Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Univerzita Karlova v Praze
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, Katedra germanistiky s oddelením prekladateľstva a tlmočníctva
Univerzita obrany v Brně
Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Ústav speciálněpedagogických studií
Univerzita Pardubice
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Uniwersytet Szczeciński
Vědecké sdružení pro otázky podnikání INCEPTUM
Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Vysoká škola Karla Engliše, a.s.
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Vysoká škola uměleckoprůmyslová Praha
Vysoké učení technické v Brně
Západočeská univerzita v Plzni
  • buďte informováni o elektronických konferencích
  • konkrétní konference, oborová zaměření
  • přihlaste se k odběru pozvánek emailem - zde

NOVĚ VLOŽENÉ POZVÁNKY

ME Conference

14th Annual Conference on Dementia and Alzheimer's Disease

Dementia Conference 2019 welcomes you to grace with your presence. 14th Annual Conference on Dementia and Alzheimer's Disease to be held in Johannesburg, South Africa during November 18-19, 2019. This Dementia2019 Conference will bring University professors, Neuro Psychologists, Neuro Chemist, Neurophysiologist, Neurosurgeons, Neurology organization & societies, Neuromuscular Specialist, Pharmacists, Pharmaceutical companies globally with the theme of “A Global Forum to Advance Dementia Science”.

Termín konání:

18.11.2019 - 19.11.2019

Kategorie: Ostatní, Psychologie, ME Conference , 18. listopadu 2019

 Conference Series LLC Ltd

7th World Heart Congress

We welcome you all to attend the 7th World Heart Congress from August 19 - 20, 2019 at Vienna, Austria which melds brief Keynote presentations, speaker talks, Exhibition, Symposium, workshops and special sessions. Key Figures of World Heart Congress 2019 | Vienna • 2 days of scientific exchange • 30+ scientific sessions • 80+ international expert faculty members • 100+ healthcare professionals Topics Echocardiography, Cardiovascular Pharmacology, Cardiovascular Diseases, Cardiology, Clinical Cardiology, Cardiology Diagnostic Tests, Clinical Cardiology & Diabetes, Future of Interventional Cardiology, Current Research in Cardiology Call for Papers World Heart Congress 2019 Emphasizes on: Heart Failure & Diseases, Heart Diagnosis, Cardiac Surgery, Cardiac and Cardiovascular Research, Heart Devices, Diabetes, Heart and Stroke, Paediatric Cardiology, Interventional Cardiology, Cardiac Nursing, Heart Regeneration, Cardiac Pharmacology, Cardiology - Future Medicine, Case Reports on Cardiology. Conference Website: https://heart.insightconferences.com/ Email: heart_congress2019@rediffmail.com

Termín konání:

19.08.2019 - 20.08.2019

Kategorie: Lékařství, zdravotnictví, Průmysl, strojírenství, technologie, Ostatní, Conference Series LLC Ltd, 19. srpna 2019

Conferenceseries llc LTD

2nd World Heart and Brain Conference

World Heart and Brain conference is a unique meeting that unites cardiologists and neurologists in order to pursue a holistic approach to understanding the connection between the heart and the brain. As a leader in the emerging multidisciplinary field of neuroradiology, Heart Brain 2019 has set the standard in the rapidly growing field of integrated medicine that encourages a broad spectrum of knowledge for improved practice and patient care.

Termín konání:

30.05.2019 - 31.05.2019

Kategorie: Nauky o materiálech, Ostatní, Conferenceseries llc LTD, 30. května 2019

Lexis Conferences

Pediatric Cardiology 2019

Lexis Conferences Welcomes you all the participants around the globe to attend World Pediatric Cardiology and Cardiothoracic Surgery Congress going to be held on Sep 09-10, 2019 in Dubai with the theme: Development and Compatibility towards Equal Care for Children with Cardiac Problems. On behalf of management we are delighted to welcomes all the eminent researchers, students and delegates to take part in this upcoming conference to witness the fruitful discussions on latest research work in the field of Pediatrics and Child healthcare.

Termín konání:

09.09.2019 - 10.09.2019

Kategorie: Lékařství, zdravotnictví, Nauky o zemi, Ostatní, Lexis Conferences , 09. září 2019

Cardiology Meetings

31st Annual Cardiologists Conference

We welcome you to attend and participate at upcoming 31st Annual Cardiologists Conference from June 17-19, 2019 in Rome, Italy, based on the theme: “Insights of Cardiology & Healthcare”. The meeting has been accredited with 15.10 CME Credits by the Spanish Society of Cardiology Accreditation Committee (CASEC) for the meeting participants.

Termín konání:

17.06.2019 - 19.06.2019

Kategorie: Nauky o materiálech, Cardiology Meetings, 17. června 2019