SCIRESCO

SCIRESCO | univerzitní vědecké konference na jednom místě...

univerzitní konference | vědecké workshopy

English   CZ

MENU

V databázi SCIRESCO je aktuálně

178 aktivních pozvánek na vědecká

odborná setkání.

ČASOVĚ NEJBLIŽŠÍ KONFERENCE

OPEN ACCESS semináře NTK

Open Access v Národní technické knihovně

  • cesta bez bariér k vědeckým informacím
  • pravidelné roční semináře
  • vyzvané přednášky, informace, besedy

 


SCIRESCO portál využívá...

Abecední seznam pořadatelů, kteří využívají portálu SCIRESCO:

Akademie múzických umění v Praze
Akademie věd České republiky
Akademie výtvarných umění v Praze
Berg & White, s.r.o.
Bulgarian Academy of Sciences
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
College of Management
ČADUV
Česká zemědělská univerzita v Praze
České vysoké učení technické v Praze
Department of Psychology, Faculty of Arts, Masaryk University in Brno
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta
Eurocentrum Liberec
IATED
In Form Slovakia, s.r.o.
Inštutút mediológie a politológie MEDIATIKA
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Katedra psychologie Pedagogická fakulta univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem
Magnanimitas
Masaryk University, Faculty of Economics and Administration
Masarykova univerzita
Matej Bel University Banská Bystrica
Mendelova univerzita v Brně
Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání
Moravská vysoká škola Olomouc
Nikolaus Copernicus University in Torun
Ostravská univerzita v Ostravě
Ostravská unvierzita v Ostravě, Filozofická fakulta, katedra slavistiky
Philosophical Faculty of Palacký University Olomouc and Department of Applied Economics
Policejní akademie České republiky v Praze
Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii
Právnická fakulta Masarykovy univerzity
Projekt CONSENT (GA 244643)
Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze
Psychologický ústav, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství
SEKURKON s.r.o.
Slezská univerzita v Opavě
Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
SMART Project (GA 261727)
Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo
Studentská unie Technické univerzity v Liberci
Technická fakulta ČZU v Praze
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta
Technická univerzita v Liberci
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
University of Žilina, Slovak Republic
Univerzita Hradec Králové
Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Univerzita Karlova v Praze
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, Katedra germanistiky s oddelením prekladateľstva a tlmočníctva
Univerzita obrany v Brně
Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Ústav speciálněpedagogických studií
Univerzita Pardubice
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Uniwersytet Szczeciński
Vědecké sdružení pro otázky podnikání INCEPTUM
Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Vysoká škola Karla Engliše, a.s.
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Vysoká škola uměleckoprůmyslová Praha
Vysoké učení technické v Brně
Západočeská univerzita v Plzni
  • buďte informováni o elektronických konferencích
  • konkrétní konference, oborová zaměření
  • přihlaste se k odběru pozvánek emailem - zde

NOVĚ VLOŽENÉ POZVÁNKY

 Conference Series LLC Ltd

23rd Global Annual Oncologists Meeting

Oncologists Conferences 2019, Oncology Conferences, Cancer Conferences, Cancer Congress, Oncologists Meetings, Tumor conferences, Oncology 2019, Cancer 2019, Oncology Congress We are glad to announce the series event “23rd Global Annual Oncologists Meeting” which is going to be held at Yokohama, Japan during July 15-16, 2019. The conference is organized around the theme “Battle Together for a Cancer Free World”. Oncologists Conferences 2019 directs towards addressing main issues as well as future strategies of Oncology and deals with Prevention, Diagnosis, and Treatment of diseases of the Organ-related Cancers and innovative techniques in the field of Oncology. Oncologists 2019 will also provide the two days of discussions on methods and strategies related to management and quality improvement of Cancer and as well as to explore the new ideas and concepts on global scale and the topics include lung cancer, breast cancer, bone cancer, leukemia, blood cancer, cervical cancer, colon-rectum cancer, pediatric cancer, Prostate cancer and Thyroid cancer. This congress is a meld of keynotes, workshops, lectures, moderated panels, oral talks, poster presentation and Exhibitions to explore the complex levels of care required for seriously ill patients. Oncologists 2019 The important highlights of this conference are: • Oncology • Medical Oncology • Surgical Oncology • Radiation Oncology • Sub-specialties in Oncology • Cancer Screening • Clinical Trials and New Cancer Drug Development • Cancer Pharmacology • Cancer Genetics • Oncology nursing • Cancer epidemiology • Cancer: Lifestyle and Nutrition • Targeted Anti-Cancer Therapies On behalf of Organizing Committee Members, we invite you to join us at Yokohama during July 15-16, 019 and we hope that you will enjoy the Conference and that your interaction with your colleagues from many different countries will stimulate a creative exchange of ideas and will be personally rewarding. We also hope and trust that you will enjoy your visit to the cultural, media, political, and economic center of Japan. Important Links: Event Website: Oncology Conferences (https://cancerresearch.cancersummit.org/) Submit Abstract for Cancer Conferences (https://cancerresearch.cancersummit.org/abstract-submission.php) Register for Oncologists Conferences (https://cancerresearch.cancersummit.org/registration.php) See you Yokohama, Japan! Sincerely Yours Olivia Junge Program Manager Oncologists 2019 Phone: +17005085200 Extension: 8058 Email 1: oncologists@asiapacificmeets.com Email 2: oliviajunge9@gmail.com

Termín konání:

15.07.2019 - 16.07.2019

Kategorie: Lékařství, zdravotnictví, Conference Series LLC Ltd, 15. července 2019

 Conference Series LLC Ltd

30th Annual Meeting on Nutrition & Food Sciences

30th Annual Meeting on Nutrition & Food Sciences is to be held on September 19-20, 2019 in Hong Kong falls under theme on Promoting quality of healthy life through Nutrition and Food.

Termín konání:

19.09.2019 - 20.09.2019

Kategorie: Lékařství, zdravotnictví, Conference Series LLC Ltd, 19. září 2019

Scholars International Limited

Scholars International Conference on Pharmaceutics and Drug Delivery Research

Scholars International Conference on Pharmaceutics and Drug Delivery Research is organized by Scholars International Limited and will be held from Dec 02 - 03, 2019 at Rafael hoteles Forum Alcala, Madrid, Spain. Who Can Attend: • Formulation Scientists • Researchers from Pharmaceutical Companies • Biomedical Engineers • Pharmaceutical Associations and Societies • Professors & Associate Professors • Pharmacists • Research Scholars • Directors/Managers/CEO’s • Presidents & Vice-Presidents Conference Description: Pharmaceutics 2019 aims at sharing new ideas and new technologies amongst the professionals, industrialists and students from research areas of Formulation Design and Drug Delivery to share their recent innovations and applications and indulge in interactive discussions and technical sessions at the event. The Conference will also have a space for companies and/or institutions to present their services, products, innovations and research results. Pharmaceutics 2019 involves the tracks like Drug Delivery Technologies, Novel Drug Delivery Systems, Routes of Drug Administration, Pharmaceutical Nanotechnology, Nucleic Acid Based Drug Delivery, Smart Drug Delivery Systems, Nano Pharmaceutics and Advanced Drug Delivery, Bio therapeutics as Novel Technique in Drug Delivery, Drug Delivery and Device Development, Major Challenges in Drug Delivery, Peptide and Protein Drug Delivery, Drug Delivery Equipment and Machinery, Business Opportunities in Drug Delivery, Vaccine Based Drug Delivery Technology, Drug Delivery and Device Development. The two-day meeting is going to be an event to look forward to for its enlightening symposiums & workshops from established experts of the field, exceptional keynote sessions directed by the best in the business. It will also prove to be a brilliant open door for the representatives from Universities and Institutes to cooperate with the world class researchers and an outstanding opportunity for businesses keen at expanding their global market reach. Interested individuals can confirm their participation by registering for the conference along with their colleagues. Scientific Sessions: • Drug Delivery Technologies • Novel Drug Delivery Systems • Pharmaceutical Technology • Routes of Drug Administration • Pharmaceutical Nanotechnology & Nanomedicine • Advanced Research on Controlled Release • Targeted Drug Delivery System • Microcapsules, Liposomes and Vesicles • Pharmaceutical Formulations • Bioavailability and Drug Absorption • Gene Therapy and Tissue Engineering • Manufacturing Processes and Quality Control • Nucleic Acid Based Drug Delivery • Smart Drug Delivery Systems • Microfluidic platform for Nanoparticle Synthesis • Bio-therapeutics as Novel Technique in Drug Delivery • Major Challenges in Drug Delivery • Peptide and Protein Drug Delivery • Drug Delivery Equipment and Machinery • Vaccine Based Drug Delivery Technology • Biologic Drugs Additional details will be updated as soon as they are available.

Termín konání:

02.12.2019 - 03.12.2019

Kategorie: Lékařství, zdravotnictví, Chemie, Biovědy, Scholars International Limited, 02. prosince 2019

scholars Conferences  Limited

Scholars International Conference on Dentistry and Oral Health

Scholars Conferences invites to all the participants around the globe to Scholars International Conference on Dentistry and Oral Health scheduled during December 02-03, 2019 at Madrid, Spain.

Termín konání:

02.12.2019 - 03.12.2019

Kategorie: Lékařství, zdravotnictví, scholars Conferences Limited , 02. prosince 2019

SCHOLARS CONFERENCES LIMITED

Scholars International Conference on Pediatrics and Neonatology

Scholars Conferences is proud to present the highly anticipated “Scholars International Conference on Pediatrics and Neonatology” (Pediatrics Scholars 2019) to be held on December 02-03, 2019 at Madrid, Spain. The conference programme consists of world-class keynote addresses, industry-led presentations, as well as extensive networking opportunities, creating an interactive platform for high-level scientific and business discussions.

Termín konání:

02.12.2019 - 03.12.2019

Kategorie: Lékařství, zdravotnictví, Média, Mezinárodní vztahy, SCHOLARS CONFERENCES LIMITED , 02. prosince 2019