SCIRESCO

SCIRESCO | univerzitní vědecké konference na jednom místě...

univerzitní konference | vědecké workshopy

English   CZ

MENU

V databázi SCIRESCO je aktuálně

139 aktivních pozvánek na vědecká

odborná setkání.

ČASOVĚ NEJBLIŽŠÍ KONFERENCE

OPEN ACCESS semináře NTK

Open Access v Národní technické knihovně

  • cesta bez bariér k vědeckým informacím
  • pravidelné roční semináře
  • vyzvané přednášky, informace, besedy

 


SCIRESCO portál využívá...

Abecední seznam pořadatelů, kteří využívají portálu SCIRESCO:

Akademie múzických umění v Praze
Akademie věd České republiky
Akademie výtvarných umění v Praze
Berg & White, s.r.o.
Bulgarian Academy of Sciences
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
College of Management
ČADUV
Česká zemědělská univerzita v Praze
České vysoké učení technické v Praze
Department of Psychology, Faculty of Arts, Masaryk University in Brno
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta
Eurocentrum Liberec
IATED
In Form Slovakia, s.r.o.
Inštutút mediológie a politológie MEDIATIKA
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Katedra psychologie Pedagogická fakulta univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem
Magnanimitas
Masaryk University, Faculty of Economics and Administration
Masarykova univerzita
Matej Bel University Banská Bystrica
Mendelova univerzita v Brně
Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání
Moravská vysoká škola Olomouc
Nikolaus Copernicus University in Torun
Ostravská univerzita v Ostravě
Ostravská unvierzita v Ostravě, Filozofická fakulta, katedra slavistiky
Philosophical Faculty of Palacký University Olomouc and Department of Applied Economics
Policejní akademie České republiky v Praze
Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii
Právnická fakulta Masarykovy univerzity
Projekt CONSENT (GA 244643)
Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze
Psychologický ústav, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství
SEKURKON s.r.o.
Slezská univerzita v Opavě
Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
SMART Project (GA 261727)
Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo
Studentská unie Technické univerzity v Liberci
Technická fakulta ČZU v Praze
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta
Technická univerzita v Liberci
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
University of Žilina, Slovak Republic
Univerzita Hradec Králové
Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Univerzita Karlova v Praze
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, Katedra germanistiky s oddelením prekladateľstva a tlmočníctva
Univerzita obrany v Brně
Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Ústav speciálněpedagogických studií
Univerzita Pardubice
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Uniwersytet Szczeciński
Vědecké sdružení pro otázky podnikání INCEPTUM
Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Vysoká škola Karla Engliše, a.s.
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Vysoká škola uměleckoprůmyslová Praha
Vysoké učení technické v Brně
Západočeská univerzita v Plzni
  • buďte informováni o elektronických konferencích
  • konkrétní konference, oborová zaměření
  • přihlaste se k odběru pozvánek emailem - zde

NOVĚ VLOŽENÉ POZVÁNKY

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzita Mateja Bela , Banská Bystrica

INTERPOLIS ´18

Interpolis OZ, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela, Centrum krízového riadenia Univerzity Mateja Bela, Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahu Praha a Faculy of Humanities and Social Sciences University of Mostar Vás pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov.

Termín konání:

15.11.2018 - 15.11.2018

Kategorie: Bezpečnost, krizové řízení, Ekonomie, bankovnictví, finance, Sociologie, humanitní a sociální vědy, Mezinárodní vztahy, Politologie, Právo, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzita Mateja Bela , Banská Bystrica , 15. listopadu 2018

Euoscion Ltd

6th Edition of World Cancer Conference

EuroSciCon Ltd cordially invites all the participants across the globe to attend the “6th Edition of World Cancer Conference” during February 25-26, 2019 at Philadelphia, USA. World Cancer 2019 is a two-day event which consists of a lettered scientific program, stellar talks by top scientific committees, which brings together active researchers, academicians, students and industries, to learn and discuss about the recent advancements in the fields of oncology and cancer. This USA conference focusses mainly on Cancer Research bringing together all cancer researchers, oncologists under one roof. This multidisciplinary event will cover all the diverse areas of Oncology and Cancer Research. For more details: https://worldcancerconference.euroscicon.com/

Termín konání:

25.02.2019 - 26.02.2019

Kategorie: Lékařství, zdravotnictví, Euoscion Ltd, 25. února 2019

Conference series LLC LTD

10th World Congress on Bioavailability and Bioequivalence

BABE 2019 provides the global platform to the people belong to the pharmaceutical and clinical research field. This is a great opportunity for the scientists from industry, universities and other research and governmental institutes, and trainees to meet and interact with the experts in the field. The topics of the Congress will reflect the current and future trends in pharma and clinical research field. The Congress will cover a cover a broad spectrum of pharmaceutical topics which includes bioavailability, bioequivalence, Biosimilars, Pharmacology, pharmacokinetics, Clinical research, Pharmacodynamics, Pharmacovigilance, and so on.

Termín konání:

08.04.2019 - 10.04.2019

Kategorie: Lékařství, zdravotnictví, Conference series LLC LTD, 08. dubna 2019

 Conference Series LLC Ltd

33rd Global Experts Meeting on Cancer Science & Therapy

On behalf of the 33rd Global Experts Meeting on Cancer Science and Therapy, we welcome you to join us for an exciting and stimulating meeting! The principal objective of this conference series is to provide an international forum for cutting-edge research in Cancer Science and Therapy. This conference provides “the focal hub” for people to present their research and exchange ideas in an Asian venue. The organizing team assembles top speakers covering the latest advances in the field, incorporating diversity in every sense (gender, geography etc.) The overarching goal of this conference series is to cover cancer therapies, novel approaches in the diagnosis, treatment and management of cancer, Advancements in tumor surgeries, Minimal invasive procedures, Advancements in medical science and technology, etc.

Termín konání:

29.04.2019 - 30.04.2019

Kategorie: Ostatní, Conference Series LLC Ltd, 29. dubna 2019

Faculty of Economics, VŠB - Technical University of Ostrava

MEKON

21st International Conference of MEKON will take place on February 7, 2019, Ostrava, Czech Republic. This event offers postgraduate students and young academics in all economics fields an opportunity to present results of their research and to establish and enhance research cooperation. All papers presented at the conference authored by Ph.D. students will be considered for the Best Paper Award. The winner of the best conference paper will receive money prize of 300 EUR and the certificate; up to two runners-up will receive money prize of 100 EUR certificates and gifts.

Termín konání:

07.02.2019 - 07.02.2019

Kategorie: Ekonomie, bankovnictví, finance, Management, marketing, Faculty of Economics, VŠB - Technical University of Ostrava, 07. února 2019