SCIRESCO

SCIRESCO | univerzitní vědecké konference na jednom místě...

univerzitní konference | vědecké workshopy

English   CZ

MENU

V databázi SCIRESCO je aktuálně

82 aktivních pozvánek na vědecká

odborná setkání.

ČASOVĚ NEJBLIŽŠÍ KONFERENCE

OPEN ACCESS semináře NTK

Open Access v Národní technické knihovně

  • cesta bez bariér k vědeckým informacím
  • pravidelné roční semináře
  • vyzvané přednášky, informace, besedy

 


SCIRESCO portál využívá...

Abecední seznam pořadatelů, kteří využívají portálu SCIRESCO:

Akademie múzických umění v Praze
Akademie věd České republiky
Akademie výtvarných umění v Praze
Berg & White, s.r.o.
Bulgarian Academy of Sciences
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
College of Management
ČADUV
Česká zemědělská univerzita v Praze
České vysoké učení technické v Praze
Department of Psychology, Faculty of Arts, Masaryk University in Brno
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta
Eurocentrum Liberec
IATED
In Form Slovakia, s.r.o.
Inštutút mediológie a politológie MEDIATIKA
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Katedra psychologie Pedagogická fakulta univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem
Magnanimitas
Masaryk University, Faculty of Economics and Administration
Masarykova univerzita
Matej Bel University Banská Bystrica
Mendelova univerzita v Brně
Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání
Moravská vysoká škola Olomouc
Nikolaus Copernicus University in Torun
Ostravská univerzita v Ostravě
Ostravská unvierzita v Ostravě, Filozofická fakulta, katedra slavistiky
Philosophical Faculty of Palacký University Olomouc and Department of Applied Economics
Policejní akademie České republiky v Praze
Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii
Právnická fakulta Masarykovy univerzity
Projekt CONSENT (GA 244643)
Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze
Psychologický ústav, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství
SEKURKON s.r.o.
Slezská univerzita v Opavě
Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
SMART Project (GA 261727)
Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo
Studentská unie Technické univerzity v Liberci
Technická fakulta ČZU v Praze
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta
Technická univerzita v Liberci
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
University of Žilina, Slovak Republic
Univerzita Hradec Králové
Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Univerzita Karlova v Praze
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, Katedra germanistiky s oddelením prekladateľstva a tlmočníctva
Univerzita obrany v Brně
Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Ústav speciálněpedagogických studií
Univerzita Pardubice
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Uniwersytet Szczeciński
Vědecké sdružení pro otázky podnikání INCEPTUM
Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Vysoká škola Karla Engliše, a.s.
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Vysoká škola uměleckoprůmyslová Praha
Vysoké učení technické v Brně
Západočeská univerzita v Plzni
  • buďte informováni o elektronických konferencích
  • konkrétní konference, oborová zaměření
  • přihlaste se k odběru pozvánek emailem - zde

NOVĚ VLOŽENÉ POZVÁNKY

Conference Series

4th World Congress on Medical Imaging and Clinical Research

Conference Series invites all the interested participants to attend their upcoming “4th World Congress on Medical Imaging and Clinical Research” during September 03-04, 2018 at London, UK Theme: Fostering Treatment Through Integrative Approaches of Imaging Techniques and Clinical Research

Termín konání:

03.09.2018 - 04.09.2018

Kategorie: Lékařství, zdravotnictví, Conference Series, 03. září 2018

The Open university of Hong Kong

2018 International Conference on Open and Innovative Education

Provide a platform for sharing research, practices and views relevant to open and innovative education; facilitate cross-institutional collaboration among researchers and educators in both open and conventional universities; and promote open and innovative education to enhance educational quality.

Termín konání:

04.07.2018 - 06.07.2018

Kategorie: Pedagogika, The Open university of Hong Kong, 04. července 2018

AInCI :: International Association of Interactive Communication :: www.ainci.net, and  ALAIPO :: Latin Association of Human-Computer Interaction :: www.alaipo.net

5th International Conference on Multimedia, Scientific Information and Visualization for Information Systems and Metrics ( MSIVISM 2018 ) :: January 29 – 31, 2018 :: Las Palmas de Gran Canaria, Spain

# Las Palmas de Gran Canaria (Canarian Islands), Spain [ Call for Papers ] # 5th International Conference on Multimedia, Scientific Information and Visualization for Information Systems and Metrics ( MSIVISM 2018 ) :: January 29 – 31, 2018 http://www.ainci.com/MSIVISM-2018/MSIVISM.html MSIVISM 2018 will be composed of research presentations, keynote lectures, invited presentations, research in progress, workshops, doctoral consortium, demo session and poster presentations. The works must be submitted following the instructions found on the submission of papers section. All accepted papers will be published in the respective conference proceedings (in printed book form, CD/DVD and magazine) by international and prestigious publishing houses in America and Europe: : http://www.ainci.com/MSIVISM-2018/MSIVISM_publications_2018.html : :: Post-conference publishing Handbook of Research. IGI Global --www.igi-global.com: Hershey, Pennsylvania - USA (Publications have been indexed in a number of prestigious indices such as Thomson Reuters, DBLP, ACM Digital Library, ERIC, and the Australian Education Index). : :: An academic CD proceedings version --not commercial (distribution in the room), with ISBN 978.88.96.471.65.4 :: DOI 10.978.8896471/654 (Blue Herons Editions --www.blueherons.net). : :: International Magazine in Europe with IEEE format guidelines. : :: The contributions are will be submitted for indexation by EI Compendex, Thomson Reuters, Scopus, IET Inspec and dblp.Uni-Trie.de. : All contributions should be of high quality, originality, clarity, significance, impact and not published elsewhere or submitted for publication during the review period. In the current international conference it is demonstrated how with a correct integration among professionals of formal and factual sciences interesting research lines in the following subjects multimedia, augmented reality, design, advanced interactive interfaces, communicability, 3D, computer graphics, scientific visualization, computer animation, emerging technologies, software quality, metrics, human-computer interaction and other computational areas are solicited on, but not limited to: : http://www.ainci.com/MSIVISM-2018/MSIVISM_topics_2018.html : All submitted works will be reviewed by a double-blind (at least three reviewers), non-blind, and participative peer review. These three kinds of review will support the selection process of those that will be accepted for their presentation at the international conference. Authors of accepted works who registered in the conference can have access to the evaluations and possible feedback provided by the reviewers who recommended the acceptance of their contributions, so they can accordingly improve the final version of their contributions. : ### Very Important Information ### : 1) Deadlines: : Works Submissions: Open. Consequently, as they are received, they will be evaluated. It is a way to speed up the process to make up the final program of the Conference. In other words, it is not necessary to wait until the deadline to send them for the evaluation. Papers Submissions: January, 8, 23:59– local time in Hawaiian Islands Authors Notification: two weeks after the submission/s Camera-ready, full papers: January, 23 :: 2) The authors can present more than one work with only one registration (maximum 3 contributions). More information: http://www.ainci.com/MSIVISM-2018/MSIVISM_registration_2017.html :: 3) Keynote speakers and relators with human and professional - super 'High Quality' :: 4) Certificate of participation and conference proceedings. :: 5) Participation for the selection of the best paper and research award (certificates and a vouchers). :: 6) Discounts in official hotels. :: 7) Free excursions in Las Palmas de Gran Canaria, Spain. :: The international conference is organized by ALAIPO :: Latin Association of Human-Computer Interaction (Asociacion Latina de Interaccion Persona Ordenador) :: www.alaipo.net, and AInCI :: International Association of Interactive Communication (Asociacion Internacional de la Comunicacion Interactiva) :: www.ainci.net

Termín konání:

29.01.2018 - 31.01.2018

Kategorie: Design, Sociologie, humanitní a sociální vědy, Informatika, informační technologie, Média, Průmysl, strojírenství, technologie, AInCI :: International Association of Interactive Communication :: www.ainci.net, and ALAIPO :: Latin Association of Human-Computer Interaction :: www.alaipo.net, 29. ledna 2018

Conference Series Ltd

9th Molecular Immunology & Immunogenetics Congress

Conference Series takes immense pleasure in inviting the scientists, researchers, professors, delegates across the continents to its upcoming “9th Molecular Immunology & Immunogenetics Congress” to be held during March 08-09, 2018 in London, UK. Molecular Immunology includes fundamental research on the immunological, biochemical, genetical and cell biological. It is with great pleasure, that we welcome you to the official website of “9th Molecular Immunology & Immunogenetics Congress” which aims to unite all the researchers in the field of Immunology, including Molecular Biology, Biochemistry, but not limited to the Professors, Scientists, Researchers, Industries & students by providing a global platform for discussions of the original research, new ideas, practical development experiences, queries, feedbacks and advice, concentrating on the theoretical and the practical approaches. With, 2 days of intense scientific presentations, discussions, workshops, keynotes, special sessions, speaker & poster sessions, and exhibition with an expectation of a huge gathering from across the world. For Abstract submission, please click here: https://molecularimmunology.conferenceseries.com/abstract-submission.php For Registration, please click here: https://molecularimmunology.conferenceseries.com/registration.php

Termín konání:

08.03.2018 - 09.03.2018

Kategorie: Lékařství, zdravotnictví, Biovědy, Conference Series Ltd, 08. března 2018

AINCI & ALAIPO AInCI :: International Association of Interactive Communication :: www.ainci.com - ALAIPO :: Latin Association of Human-Computer Interaction :: www.alaipo.com

1st International Conference on HCIHEART 2017 :: Sanremo, Italy :: December, 18 - 20, 2017

[ Call for Papers ] # HCIHEART 2017 :: Sanremo, Italy :: December, 18 - 20, 2017 # 1st International Conference on "Human-Computer Interaction, High Education, Augmented Reality and Technologies" (HCIHEART) : http://www.ainci.com/HCIHEART-2017/conference_HCIHEART_2017.html : HCIHEART 2017 will be composed of research presentations, keynote lectures, invited presentations, workshops, doctoral consortium, demo session, research-work-in-progress, poster presentations, etc. : The contributions must be submitted following the instructions found on the submission of papers section. All accepted papers will be published in the respective conference proceedings (in printed book form, CD/DVD and magazine) by international and prestigious publishing houses in America and Europe: : 1) Post-conference publishing book. IGI Global: Hershey, Pennsylvania - USA : 2) An academic CD proceedings version –not commercial (distribution in the room), with ISBN ISBN 978.88.96.471.61.6 and DOI: 10.978.8896471/616 : 3) International Magazine in Europe with IEEE format guidelines : 4) The works/papers are will be submitted for indexation by EI COMPENDEX, INSPEC, THOMSON REUTERS and DBLP.UNI-TRIE.DE : Very Important: The authors can present more than one contribution with only one registration (maximum 3 works). : All contributions should be of high quality, originality, clarity, significance, impact and not published elsewhere or submitted for publication during the review period. : Our main goal is to create a real space for the constructive debate and interchange of theoretical ideas, practical aspects, experiment results, conclusions, learned lessons and very specially the future lines of research. The great areas are HCI, Augmented Reality, Education (e-learning, virtual university, etc.), and new technologies (ICTs), which will be presented next, and broken down in accordance to the division of the topics. Finally, the current listing (alphabetical order) doesn’t mean that other issues of general or particular interest are excluded currently, or in coming editions of the event. In other words, the authors are free to present other topics which may enrich the content of the conference. : http://www.ainci.com/HCIHEART-2017/conference_HCIHEART_2017_topics.html : All submitted works will be reviewed by a double-blind (at least three reviewers), non-blind, and participative peer review. These three kinds of review will support the selection process of those that will be accepted for their presentation at the international conference. Authors of accepted papers who registered in the conference can have access to the evaluations and possible feedback provided by the reviewers who recommended the acceptance of their research works/papers, so they can accordingly improve the final version of their contributions. :: # Important Dates and Information # :: Works Submissions: * Open * Consequently, as they are received, they will be evaluated. It is a way to speed up the process to make up the final program of the Conference. In other words, it is not necessary to wait until the deadline to send them for the evaluation. :: Deadline Works Submissions: December, 5th – local time in Greenwich, UK Authors Notification: One/Two week/s after the submission/s Camera-ready, full papers: December, 16th Conference: December 18 - 20, 2017 l :: Keynote Speakers and Relators with Human and Professional - super 'High Quality' :: Certificate of participation and conference proceedings. :: Participation for the selection of the best paper and research awards. :: Discounts in official hotels. :: Cultural Events: local excursions in Italy or France (free for all authors and participants). :: This conference is organized by AInCI :: International Association of Interactive Communication (Asociacion Internacional de la Comunicacion Interactiva) :: www.ainci.com, and ALAIPO :: Latin Association of Human-Computer Interaction (Asociacion Latina de Interaccion Persona Ordenador) :: www.alaipo.com

Termín konání:

18.12.2017 - 20.12.2017

Kategorie: Design, Elektrotechnika, Sociologie, humanitní a sociální vědy, Informatika, informační technologie, Média, Pedagogika, Průmysl, strojírenství, technologie, Psychologie, AINCI & ALAIPO AInCI :: International Association of Interactive Communication :: www.ainci.com - ALAIPO :: Latin Association of Human-Computer Interaction :: www.alaipo.com, 18. prosince 2017